ประชุมส่งฆ์ 2 นิกาย (11 มิถุนายน 2559)

ประชุมร่วม 2 นิกาย : ประวัติศาสตร์การทำงานเผยแผ่ธรรมในดินแดนอเมริกา เจ้าคณะผู้ปกครองพระธรรมทูตไทย 2 นิกาย ทั้งธรรมยุต และ มหานิกาย ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่ และการศึกษา ณ วัดป่าธรรมชาติ แคลิฟอร์เนีย พร้อมแสดงความตั้งใจยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันทุกด้าน มุ่งทำงานประสานความร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนการศึกษาบาลี-นักธรรม รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์การเผยแผ่ธรรมแก่ชาวท้องถิ่นด้วย (11 มิถุนายน 2559)

Read more

งานบวชน้องกาย เกตุทะเล และน้องแมทธิว (11 มิถุนายน 2559)

คุณวีระพล คุณปัทมา เกตุทะเล บวชลูกชาย น้องกาย เกตุทะเล และหลาน น้องแมทธิว ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีพ่อแม่และญาติๆร่วมงานอย่างอบอุ่น ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ ขอทุกท่านเป็นผู้มีส่วนในบุญบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more

ภาพงานผูกพัทธสีมา ชุดที่ 4

ภาพงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัญอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 40/2559 พิธีการพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต และ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ หงส์รัตน์) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559

Read more

ภาพงานผูกพัทธสีมา ชุดที่ 3

ภาพงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัญอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 40/2559 พิธีการพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต และ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ หงส์รัตน์) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559

Read more

ภาพงานผูกพัทธสีมา ชุดที่ 2

ภาพงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัญอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 40/2559 พิธีการพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต และ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ หงส์รัตน์) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559  

Read more

ภาพงานผูกพัทธสีมา ชุดที่ 1

ภาพงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัญอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 40/2559 พิธีการพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต และ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ หงส์รัตน์) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559

Read more

“งานพัทธสีมา..รัตนอุโบสถ..วัดสุทธาวาส”

Read more

เตรียมงานฉลองโบสถ์ 26 เมษายน 2559

คณะสงฆ์แคลิฟอร์เนียใต้ ร่วมจัดสถานที่เตรียมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 40/2559 ณ วัดสุทธาวาส ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ต่อมาวันที่ 26 เมษายน เกิดฝนตกมาชำระล้างผ้าเต้นท์และพื้นที่อย่างดี พร้อมเกิดรุ้งสีสวยงามตามภาพ

Read more

น้อมส่งแม่กองธรรมฯ กลับไทย 26 เมษายน 2559

คณะสงฆ์แคลิฟอร์เนียใต้ นำโดยพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ และ พราราชญาณโกศล เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุติในประเทศสหรัฐอเมริกา น้อมส่งพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย หลังศาสนกิจการเปิดสอบนักธรรมและธรรมศึกษาเสร็จสิ้น ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมา ที่สนามบิน LA 26 เมษายน 2559

Read more

ครูอาสาวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ กราบลา 25 เมษายน 2559

พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ นำคระครูอาสาวัดพระธาตุดอยสุเทพ อเมริกา เข้ากราบลาพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสอนครบ 10 เดือน (25 เมษายน 2559)

Read more

สอบนักธรรมและธรรมศึกษา 2559

24 เมษายน 2559 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดสอบธรรมศึกษา และนักธรรมประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครสอบนักธรรม 8 รูป ผ่าน 6 รูป และธรรมศึกษาสมัครสอบ 61 คน ผ่าน 24 คน โดยมีพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้นำข้อสอบมาเปิดสอบ พร้อมพระอนุจรผู้ติดตาม 2 รูป โดยในปีนี้นับเป็นปีแรกของการการเปิดสอบ ตรวจข้อสอบ และประกาศผลสอบ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบผ่านภายในวันเดียวกัน

Read more

ประชุมทีมรักษาความปลอดภัย 19 เมษายน 2559

19 เมษายน 2559 ประชุมทีมหัวหน้าตำรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย ในงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 40/2559 ผูกพัทธสีมา ตัดหวายฝังลูกนิมิต วัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559 ที่ใกล้จะมาถึงนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการหารือวางแผนการดำเนินงาน

Read more

พิธีบวชสุมงฺคโล ภิกขุ 17 เมษายน 2559

พิธีอุปสมบท สุมงฺคโล ภิกขุ (นาคธงชัย แก้วงามอรุณ) ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ และเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และพระอาจารย์เยือนสรัญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ พร้อมคณะญาติมิตร มีคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ ผู้เป็นยาย และคุณแม่นิตยา แก้วงามอรุณ  คุณน้าพึงใจ หงส์รัตน์ พี่ๆ และสาธุชนวัดสุทธาวาสร่วมอนุโมทนา มีคุณวิมาลา คุณสุรชาติ สุนทรวัชรินทร์ เป็นต้น (17 เมษายน 2559)

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารเช้าวันจันทร์และวันพุธ

ขออนุโมทนาครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ เจ้าภาพถวายภััตตาหารเช้าประจำวันจันทร์และวันพุธ ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นดีตลอดมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ให้ทุกคนในครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ เจริญรุ่งเรืองแข็งแรง วุฒิด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรี การค้าเจริญรุ่งเรือง เป็นกำลังพระศาสนาตลอดไป (18 เมษายน 2559)

Read more

เคลียร์พื้นที่ทำลานจอดรถ 16 เมษายน 2559

วันนี้ 16 เมษายน 2559 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสเคลียร์พื้นที่บริเวณที่ดินที่ซื้อใหม่ เพื่อเตรียมทำลานจดรถชั่วคราว ต้อนรับแขกและมหาสังฆะ ที่จะเดินทางมางานประชุมสมัชชา และงานฉลองรัตนอุโบสถศาลา ในวันที่ 11-15 พฤษภาคมนี้

Read more

ช่างเร่งปูพื้นชั้นบน 15 เมษายน 2559

ช่างกำลังเร่งปูพื้นไม้ชั้นบนรัตนอุโบสถศาลา คาดว่าใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์น่าจะเสร็จสมบูรณ์ ก่อนงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และงานฉลองรัตนอุโบสถศาลา ผูกพัทธสีมาอย่างแน่นอน (16 เมษายน 2559)

Read more

เจ้าภาพงานบุญวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2559

10 เมษายน 2559 งานบุญปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ วัดสุทธาวาส ประจำปี 2559 นำบุญทอดผ้าป่าโดย คุณมนัส ทองเพ็ชรนิล คุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ และสาธุชนร่วมงานกว่า 300 คน พระสงฆ์วัดสุทธาวาสเจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป ขออนุโมทนากับเจ้าภาพอาหารโรงทานทุกร้าน และสาธุชนผู้มาร่วมบุญสร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลาทุกท่าน

Read more

งานบุญวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2559

10 เมษายน 2559 งานบุญปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ วัดสุทธาวาส ประจำปี 2559 นำบุญทอดผ้าป่าโดย คุณมนัส ทองเพ็ชรนิล คุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ และสาธุชนร่วมงานกว่า 300 คน พระสงฆ์วัดสุทธาวาสเจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป ขออนุโมทนากับเจ้าภาพอาหารโรงทานทุกร้าน และสาธุชนผู้มาร่วมบุญสร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลาทุกท่าน

Read more

ยกลูกนิมิตเอกขึ้นอุโบสถ 3 เมษายน 2559

3 เมษายน 2559 วันนี้ยกลูกนิมิตลูกเอกขึ้นไว้บนรัตนอุโบสถศาลา เตรียมทำแท่นตัดหวายต่อไป

Read more

ร้านเรณู นคร ทำบุญประจำปี 3 เมษายน 2559

ร้านเรณู นคร ทำบุญประจำปีร้าน ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง การค้าเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป สาธุ (3 เมษายน 2559)

Read more