สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

กราบมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ (18 มีนาคม 2558)

เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เข้ากราบมุทิตาสักการะ (ก่อนงานจริง) ท่านเจ้าคุณพระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เนื่องในมงคลโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 67 ปี ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 27 มีนาคม 2558 นี้ (ภาพ 18 มีนาคม 2558)

Read more

เจริญพระพุทธมนต์ฉันเพล ร้าน Pattaya Thai Restaurent (18 มีนาคม 2558)

ขออนุโมทนาร้านอาหาร Pattaya Thai Restaurant โดยคุณมนัสวี และญาติมิตร กราบนิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสไปเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญร้าน ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ (18 มีนาคม 2558)  

Read more

ตรวจสถานที่อบรมบาลีก่อนสอบ (16 มีนาคม 2558)

เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 3, เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้, ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำคณะกรรมการสมัชชาฯ บางส่วน และเจ้าคุณพระสิทธิธรรมวิเทศ (วสันต์) จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ตรวจเยี่ยมพื้นที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อเตรียมรับรองพระสงฆ์ที่จะเข้าอบรมบาลีก่อนสอบ สนามหลวงคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาปีแรก ในช่วงเดือนเมษายน 2558 นี้

Read more

การก่อสร้าง Parking Lots 83 คัน (ชุดที่ 2)

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างลานจอดรถ Parking Lot จำนวน 83 คันฝั่งรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา (15 มีนาคม 2558)

Read more

ประชุมเรื่องจัดอบรม และ จัดสอบบาลี 9 มีนาคม 2558

เจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการจัดอบรม และสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทย ลอสแอง เจลิส เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการจัดสอบบาลีครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งแรกในต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ไทย

Read more

ประชุมติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา 10 มีนาคม 2558

เจ้าคูณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เป็นประธานประชุมผู้รับเหมา วิศวกร และช่าง เพื่อติดตามผลการดำเนินการการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ในเดือน มีนาคม 2558 ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ ก่อนการจัดฉลแงสมโภช ในเดือนพฤษภาคม 2559 ในปีหน้านี้

Read more

One Day Retreat on every Saturday in February 2015

ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2558  

Read more

ปฐมนิเทศสอบบาลีครั้งแรกในอเมริกา

10-13 กุมภาพันธ์ 2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดประชุมเพื่อวางแผนการอบรมและสอบบาลีครั้งแรกในต่างประเทศ และครั้งแรกในอเมริกา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

Read more

เริ่มก่อสร้าง Parking Lots จำนวน 83 คัน (1)

เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเริ่มงานก่อสร้าง Parking Lots ตามที่กำหนดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

Read more

Meditation for Life..ปฏิบัติธรรมนำชีวิต

วัดสุทธาวาสจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต..ประจำเดือนทุกเดือน..เริ่มเดือนพฤศจิกายน รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชาวพุทธคนไทยและชาวนานาชาติที่สนใจในการปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกันเรียนรู้ศึกษาพระพุทธศานาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ใข้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ในวันอาทิตย์แรกของต้นเดือน หรืออาทิตย์สุดท้ายของปลายเดือน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.

Read more

“เปิดสอบบาลี..ที่สหรัฐอเมริกา..”

  แม่กองบาลีสนามหลวงได้อนุมัติการเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2558 เป็นครั้งแรก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา..

Read more

“เชิญร่วมงาน..วันพ่อแห่งชาติ..วัดสุทธาวาส”

วัดสุทธาวาส..จัดงานวันพ่อแห่งชาติ..ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษามหาราชา

Read more

เตรียมปิดฝาผนังและเพดานแล้ว..รัตนอุโบสถศาลา

พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ตรวจดูความคืบหน้างานก่อสร้างพระอุโบสถ วันนี้ช่างเตรียมปิดเพดานและฝาผนังพระอุโบสถแล้ว

Read more

งานบุญประเพณีลอยกระทงวัดสุทธาวาส

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 วัดสุทธาวาสได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถ มีคุณจันทิมา รอดปั้นเป็นประธานฆราวาส  และท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับผ้าป่า

Read more

รับสมัครนักเรียนและประชาชนทั่วไปเรียนธรรมศึกษา ปี 57

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปี 2557  ตั้งแต่วันนี้เป็นตั้นไป..เพื่อทำการเรียนการสอนธรรมะ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 57 ถึง เดือน เมษายน 58  และจะทำการสอบธรรมสนามหลวงประจำปีในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน 58

Read more

อาทิตย์ที่ ๙ พ.ย. ๕๗ นี้..เชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปีวัดสุทธาวาส

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญ..ประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ ที่วัดสุทธาวาส (Suddhavasa Buddhist Meditation Center) เมืองริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย..ในการนี้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ (รัตนอุโบสถศาลา) โดยมี..คุณจินทิมา รอดปั้น เป็นประธานผ้าป่าอีกด้วย  เริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น.                                          

Read more

ต้อนรับคณะผ้าป่า๙วัด จากวัดป่าธรรมชาติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะศรัทธาญาติโยมจากวัดป่าธรรมชาตินำโดย..พระเดชพระคุณพระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติและเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฝ่ายธรรมยุตินิกาย..ได้นำผ้าป่ามาทอดถวาย ณ วัดสุทธาวาส โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสและรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานคณะสงฆ์รับผ้าป่าครั้งนี้..ทั้งเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ (รัตนอุโบสถศาลา)

Read more

เริ่มก่อสร้าง Parking Lot และเดินท่อน้ำ ไฟ ก๊าซ เช้าบริเวณสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ 7 ตุลาคม 2557

เริ่มงานก่อสร้าง Parking Lot  คาดว่าจะแล้วเสร้จก่อนสงกรานต์ 2558 นี้ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญทอดผ้ากฐินเพื่อระดมทุนสร้าง Parking Lot ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม 2557 นี้ งานเริ่มเวลา 09.00 น. – 15.00 น.

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ที่ 10 พระเวสสันดรชาดก (ทานบารมี)

บรรยากาศการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ในระหว่างพรรษา ประจำปี 2557  วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกกัณฑ์ ขในการสร้างบารมีในครั้งนี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ

Read more

19 ตุลาคม 2557 งานกฐินวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย

ชอเชิญสาธุชนร่วมงานกฐินวัดสุทธาวาส 19 ตุลาคม 2557 นี้ ร่วมบุญใหญ่ ระดมทุนสร้าง Parking Lot ด้วยกันนะ

Read more