สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 7 (19 ตุลาคม 2559)

19 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 7) สาธุชนวัดสุทธาวาส ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 7 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น.)

Read more

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 6 (18 ตุลาคม 2559)

18 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 6) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส นายธานี แสงรัตน์ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม อุทศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 6 เริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น.)

Read more

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 5 (17 ตุลาคม 2559)

17 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 5) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 5 เริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น.)

Read more

ผู้นำ 3 ศาสนา น้อมถวายอาลัยพ่อหลวง 16 ตุลาคม 2559

ผู้นำศาสนาในนครลอสแองเจลิส พุทธ คริสต์ อิสลาม จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ วัดไทยสอสแองเจลิส วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 นาฬิกา

Read more

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 4 (16 ตุลาคม 2559)

16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 4) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 9 คืน วันนี้คืนที่ 4)

Read more

สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายในหลวง คืนวันที่ 3 (15 ตุลาคม 2559)

15 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 3) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญบุญ สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย ด้วยความอาลัยหาที่สุดไม่ได้ (สวด 9 คืน วันนี้คืนที่ 3)

Read more

สมัชชาสงฆ์ไทย จัดสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง 14 ตุลาคม 2559

14 ตุลาคม 2559 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตก-ใต้ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในเขตเมืองลอสแองเจลิส และเมืองใกล้เคียง จัดสวดพระอ๓ิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฐ น้อมส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมมากมาย โดยในงานดังกล่าว มีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร้อยโท กรรภิรมย์ วิชาธร ตัวแทนรัฐบาลไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Read more

สวดพระอภิธรรม อุทิศในหลวง คืนที่ 2 (14 ตุลาคม 2559)

14 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 2) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญบุญ สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฐ น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย ด้วยความอาลัยหาที่สุดไม่ได้ (สวด 9 คืน วันนี้คืนที่ 2)

Read more

สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายในหลวง คืนวันที่ 1 (13 ตุลาคม 2559)

13 ตุลาคม 2559 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญบุญ สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย ด้วยความอาลัยหาที่สุดไม่ได้ (สวด 9 คืน วันนี้คืนวันที่ 1)

Read more

ฝังอัฐิคุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์ 10 ตุลาคม 2559

10 ตุลาคม 2559 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมพิธีฝังอัฐิคุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์พันธ์ ณ สุสาน Rose Hill ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยลูกๆ หลานๆ คุณยาย และญาติธรรมใกล้ชิด

Read more

มุทิตาคุณวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ รางวัลเสาเสมา 9 ตุลาคม 2559

9 ตุลาคม 2559 (ตอนบ่าย) วัดสุทธาวาส จัดพิธีมุทิตารดน้ำ แก่คุณวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ เนื่องในมงคลโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่ในต่างประเทศ ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่คุณโยมและครอบครัว เจริญในธรรมและพระศาสนายิ่งๆขึ้นไป สาธุ

Read more

ทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโว 9 ตุลาคม 2559

9 ตุลาคม 2559 (ตอนเช้า) วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จัดงานทำบุญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณชุติมา เจ้า เป็นประธานทอดผ้าป่าในงาน ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกคณะ ทุกท่าน ทุกคน สาธุ

Read more

อบรมพระอุปัชฌาย์ อเมริการุ่นที่ 4 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ ร่วมเป็นกรรมการ และร่วมพิธีปิดการอบรมการสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 4 ณ วัดพุทธาวาส Houston, Texas ประมวลภาพกิจกรรมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในโครงการอบรมพระที่จะเข้าสอบอุปัชฌาย์ ที่วัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตั้น รัฐเท็กซัส ในวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระวิธุรบัณฑิต 2 ตุลาคม 2559

2 ตุลาคม 2559 ขออนุโมทนาคุณเพชรา มุสิกะปาละ คุณสุรัตนชนีย์ ชาญชาติณรงค์ คุณศิริพร มังคะละคิรี คุณปรลิตา ธนานันทนาค พร้อมคณะญาติมิตร สหายธรรม เจ้าภาพกัณฑ์เทศ ที่ได้มาร่วมฟังธรรมพระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระวิธุรบัณฑิต (สัจจบารมี) แสดงธรรมโดยพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more

เทศน์มหาชาติ 25 กันยายน 2559

25 กันยายน 2559 วัดสุทธาวาสจัดบุญเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก สาธุชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทั้ง 13 กัณฑ์กว่า 70 ท่าน ขออนุโมทนาบุญกับทุกคณะ ทุกเจ้าภาพในครั้งนี้ กับการมีส่วนร่วมในการสร้างโรงทานอาหารของวัด ในการจัดเทศน์หาทุนทรัพย์ในครั้งนี้ ขอผลบุญในธัมมัสวนามัย จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่าน ตามอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มหาชาติ ที่มาในพระมาลัยสูตร ทุกท่านทุกคน

Read more

ทำบุญ 100 วัน คุณแม่สว่างจิต พิลาฤทธิ์ 24 กันยายน 2559

24 กันยายน 2559 งานทำบุญ 100 วัน อุทิศดวงวิญญาณคุณแม่สว่างจิต พิลาฤทธิ์ โดยคณะลูกหลาน และเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน ขอดวงวิญญาณคุณแม่ได้อนุโมทนากับลูกหลานด้วยเทอญ สาธุ  

Read more

เริ่มทำเสา 8 เหลี่ยม 22 กันยายน 2559

พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ อเมริกา พร้อมพระสงฆ์ในวัดสุทธาวาส ช่วยกันขึ้นโครงทำเสา 8 เหลี่ยน ภายในรัตนอุโบสถศาลา กราบขอบพระคุณในความเมตตาท่านไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ (22 กันยายน 2559)

Read more

งานสร้างกำแพงทิศใต้ 22 กันยายน 2559

สร้างกำแพงทิศใต้ : ความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านทิศใต้ โดยช่างกำลังขนหินบดและดินเทปรับพื้นที่ข้างกำแพง เพื่อปลูกต้นสนต่อไป (22 กันยายน 2559)

Read more

ครอบครัวเกียรติวัฒนานนท์มาทำบุญ 17 กันยายน 2559

17 กันยายน 2559 ครอบครัวเกียรติวัฒนานนท์ มาทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่ และน้องๆ และดวงวิญญาณญาติๆ บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกท่านทุกคน ไว้ ณ ที่นี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน ให้มีอายุมั่นขวัญยืน อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดปี ตลดไป ขอความปราถนาและความตั้งใจจงสำเร็จตามที่มุ่งมาดปรารถนา จงทุกประการ สาธุ  

Read more

One Day Retreat Program Oct 17th , 2016

One Day Retreat Program in the morning every Saturdays 08.30 to 10.30 am. Welcome everyone to join us at the temple 3687 Fleming ST. Riverside, CA 92509 Tel. 951-360-3795 (Oct 17, 2016)

Read more