สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ทำบุญวันเกิดและฉลองพระใหม่ (27 มิถุนายน 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2558 มีคณะคุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู ทำบุญวันเกิด คณะคุณวิมวิภา ชัยอุ่น พร้อมครอบครัววิไลแก้ว ทำบุญฉลองวันเกิดคุณแม่ และฉลองพระใหม่ พระจอห์น สุเมโธ (วิไลแก้ว) ซึ่งทำการลาอุปสมบทที่วัดไทย แอลเอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดลาสิกขาบทวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นี้

Read more

One Day Retreat Class at SBMC (June 27, 2015)

One Day Retreat Class at Suddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA. June 27, 2015

Read more

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส (16 มิถุนายน 2558)

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ที่ปรึกษากรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และได้เมตตามอบปัจจัยร่วมสร้าง รัตนอุโบสถศาลาด้วย คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส นำโดยพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ (16 มิถุนายน 2558)

Read more

พิธีปิดการอบรมบาลี สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยใน USA รอบ 2 (19 มิถุนายน 2558)

ภาพการพิธีปิดการอบรมบาลี สำนักคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รอบ 2 ณ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย โดยฝ่ายงานการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐภาคตะวันตก-ใต้ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 เป็นประธานในพิธี และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย สาราณียากร รูปที่ 1 เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบสถานที่จัดอบรม (19 มิถุนายน 2558)  

Read more

เทหินบดอัดรองพื้น เตรียมวางอิฐตัวหนอน รอบรัตนอุโบสถศาลา (23 มิถุนายน 2558)

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส : ช่างกำลังเทลงกรวดหินบดเพื่อรองพื้น ก่อนปูอิฐตัวหนอนรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา รองรับน้ำหนักรถดับเพลิงวิ่งผ่านได้ 2 คัน และให้น้ำฝนซึมผ่านลงดินได้ ระบายความร้อนไปในตัว (23 มิถุนายน 2558)

Read more

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญครั้งที่ 39/2558

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 39 / 2558 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส และพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพมงคลวิเทศ แด่หลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัดไทย มีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมปว่า 308 รูป และฆราวาสร่วมตักขาตรปัจจัยกว่า 700 คน ในระหว่างวันที่ 11-12-13-14-15 มิถุนายน 2558

Read more

งานบุญสลากภัต วัดสุทธาวาส (7 มิถุนายน 2558)

วัดสุทธาวาสจัดงานสลากภัต วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นำบุญโดยคุณภาณุมาศ สังขมี และคณะจากร้านจิตลดา เป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมสาธุชนอีกจำนวนหนึ่ง ขออนุโมทนาเจ้าภาพและท่านสาธุชนทุกท่านทุกคน 

Read more

ผูกพัทธสีมา วัดรัตนปัญญา May 24, 2015

คณะสงฆ์ในเขตแคลิฟอร์เนีย ร่วมงานสังฆกรรม ผูกพัทธสีมา โบสถ์ธรรมชาติ วัดรัตนปัญญา เมืองวินโดว์มา วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มีสาธุชนเดินทางไปร่วมบุญมากมายหลายร้อยคน มีคณะสงฆ์ในพิธี 62 รูป เมตตาสวดถอนโดย เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส เมตตานำสวดสมมติสีมาโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส

Read more

Birthday of Thomas Lao (May 23, 2015)

ขออนุโมทนาคุณโยมโทมัส เลา ได้พาลูกๆ และญาติมิตรมาทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดตน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง อายุมั่นขวัญยืน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง สาธุ  

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ (23 พฤษภาคม 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ คุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ และครอบครัวสุนทรวัชรินทร์ทุกคน ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ท่านเจ้าภาพทุกผู้ทุกนาม ขอให้เจริญในจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบ ประกอบโดยธรรม ขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จ จงทุกประการเทอญ สาธุ (23 พฤษภาคม 2558)

Read more

One Day Retreat in the morning of every Saturday (May 23, 2558)

ภาพการปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat in the morning of every Saturday at Suddhavasa Buddhist Meditation Center, Riverside CA, USA (May 23, 2558)  

Read more

เทขอบปากหลุม ลูกนิมิตสีมา (May 22,2015)

ความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเทพื้นปากหลุมลูกนิมิต บริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ก่อนการเทพื้นและวางอิฐตัวหนอนรอบบริเวณรอบตัวอาคารต่อไป (ภาพ 22 พฤษภาคม 2558)     

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพรม (May 19, 2015)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพรม และถวายเพลในวันนี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ (19 พฤษภาคม 2558)  

Read more

เตรียมเทขอบหลุมลูกนิมิต (May 20, 0215)

ความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเตรียมเทพื้นรอบหลุมลูกนิมิต ก่อนวางตัวอิฐหนอนในบริเวณรอบๆ ตัวอุโบสถ เพื่อให้น้ำฝนสามารถซึมผ่านลงพื้นดินได้ ซึ่งคาดว่าจะเทหินกรวดและวางตัวหนอนในสองสามวันนี้ หลังจากติดปัญหาเรื่องฝนในอาทิตย์ที่ผ่านมา (ภาพ 20 พฤษภาคม 2558)

Read more

ประชุมติดตามงานภายในวัด (May 19, 2015)

คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 1) การสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งแรกในต่างประเทศ 2) งานฉลองพระครูรัชมงคลวิเทศ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 3) ตลอดจนถึงสอบถามติดตามงานเตรียมความพร้อมการฉลองรัตนอุโบสถศาลาในปีหน้า และ 4) การส่งพระไปช่วยเตรียมสถานที่งานผูกพัทธสีมาวัดรัตนปัญญาในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ (ภาพ 19 พฤษภาคม 2558)

Read more

เปิดสอบบาลี ครั้งแรกในอเมริกา (May 11-14, 2015)

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เปิดสอบบาลีครั้งแรก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมตตานำข้อสอบมาเปิดสอบโดย พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ อำนวยการจัดสอบโดย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดไทย พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย นำโดยเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ (ศุกดิ์ชัย ฐิตเมโธ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ซึ่งมีท่านพระอาจารย์มหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ และพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร เป็นผู้รันงานในปีแรกนี้ ผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 84 รูป เข้าสอบจริง 45 รูป ขาดสอบ 30 รูป ซึ่งนับเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

Read more

บุญวิสาขบูชา สร้างพื้นอุโบสถ (May 10, 2015)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวิสาขบูชา สร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ เจษฏา กตเวทิน เมตตามาเป็นประธานในพิธี และมอบใบอนุโมทนาแก่คณะเจ้าภาพ มีคุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ คุณนิดน้อย คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณอมรา บรรจงศิริ คุณเล็ง ลี คุณโทมัส เลา คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวีน์ ปิยะเกศิน และคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานทอดผ้าป่าในงานดังกล่าว

Read more

แม่กองบาลี เมตตามาเยี่ยมวัด (May 15, 2015)

พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส พร้อมคณะพระเถรานุเถระ กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางมาเปิดสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 11-14 พฤษภาคม 2558

Read more

One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday (April 25, 2015)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center (SBMC) Riverside, CA (ภาพ 25 เมษายน 2558)  

Read more

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ดร.) พร้อมคณะช่างและวิศวะ ผู้รับเหมาการก่อสร้าง ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งการก่อสร้างให้แล้วทันงานฉลองในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่จะมาถึง (ภาพ 25 เมษายน 2558)

Read more