สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

เร่งตกแต่งภายในรัตนอุโบสถศาลา พฤศจิกายน 2558

เร่งตกแต่งภายในรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ก่อนการจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต 11-15 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเหลือเวลาเตรียมสถานที่ เตรียมงานอีก 5 เดือน (15 พฤศจิกายน 2558)

Read more

ปลูกต้นไม้ล้อมรอบ รัตนอุโบสถศาลา พฤศจิกายน 2558

ปลูกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณ รัตนอุโบสถศาลา เป็นที่เรียบร้อย เร่งตกแต่งภูมิทัศน์ก่อนความสมบูรณ์พร้อมด้านในตัวอาคาร (15 พฤศจิกายน 2558)

Read more

ประชุมช่างและทีมงานวิศวะกร พฤศจิกายน 2558

ประชุมช่างและทีมงานวิศวะกร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา หลังจากปลูกต้นไม้ล้อมรอบ และเร่งตกแต่งภายใน ก่อนการปูพื้นชั้นบน-ชั้นล่างต่อไป

Read more

คณะผ้าป่า 9 วัด วัดป่าธรรมชาติ

15 พฤศจิกายน 2558 คณะผ้าป่า 9 วัด วัดป่าธรรมชาติ นำโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ อเมริกา พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรฯ กรุงเทพฯ พร้อมคณะสาธุชนกว่า 500 คน ร่วมทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส กราบขอขอบพระคุณอนุโมทนาในความเมตตาขอพระเดชพระคุณ และอนุโมทนาสาธุชนทุกคนทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

Read more

กฐินพระราชทาน วัดสุทธาวาส ประจำปี 2558

ขออนุโมทนาเจ้าภาพงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสุทธาวาส ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นำบุญโดยคุณนฤมล หงษ์ทอง ประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชาน พร้อมคณะ คุณณัฐกร Mr.Steven Swope, คุณสุนีย์ Dietz, คุณสุชาดา โสระมากิ, คุณจารุวรรณ คุณประวิทย์ บุญยพุทธิกุล, คุณศุรภชัย คุณกัญญารัตน์ กิตติพงศ์ธร, คุณรัตนา กิตติบรรลุ, คุณทวี ชุติ เป็นประธานร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์, คุณพงศ์พิษณุ นรินทอง, ร้านบลู อีเลฟเฟ่น เรสเตอรอง  เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน  ในงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนสร้างลิฟต์ขึ้น-ลงรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส

Read more

One Day Retreat on Saturday in Oct 25, 2015

ภาพปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat on every morning Saturday at Suddhavasa Buddhist Meditation Center in Oct 25, 2015

Read more

ท่านเจ้าคุณอาจารย์ เข้าพบท่านกงสุงใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส (1 ตุลาคม 2558)

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เข้าพบท่านกงสุงใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เพื่อรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้สาธุชนได้ปิดทองลูกนิมิต และพิธีสมโภชฉลองใหญ่ ในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่ใกล้จะมาถึงนี้ (1 ตุลาคม 2558)

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา และทำบุญอุทิศบุพพการีชนผู้ล่วงลับดับขันธ์ไป ขอเจตนารมณ์แห่งเจ้าภาพทุกท่านทุกคน จงประสบตามความมุ่งมาดปรารถนา สำเร็จเป็นทิพยสมบัติในคติวิสัยของผู้ล่วงลับ ขอผลานิสงส์จงปฏิพรย้อนสนองลูกหลานเจริญรุ่งเรือง ขอผลบุญตามรักษา เทวดาคามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน เทฯ (1 ตุลาคม 2558)

Read more

เชิญจองเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิต 108 ลูก เจ้าภาพลูกละ 2,999.99 ดอลลาร์

มีดตัดหวายลูกนิมิต 108 ลูกกำลังใกล้เสร้จ สาธุชนท่านใดอยากฝากชื่อ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิต แบบส่วนตัว หรือหมู่คณะ ครอบครัว รอบรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอเชิญรีบจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตได้ ตอนนี้เหลือ 50 ลูกสุดท้าย (ใน 108 ลูก) เจ้าภาพทุกท่านรับมีดเป็นที่ระลึกในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทุกเจ้าภาพ เจ้าภาพลูกละ 2,999.99 ดอลลาร์ ครับ (28 กันยายน 2558)

Read more

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ประจำเดือนวิสาขบูชา (25 กันยายน 2558)

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ประจำเดือนวิสาขบูชา กำลังเดินทางไปหาสาธุชน สมาชิกวัดสุทธาวาส 2000 กว่าท่าน ขออนุโมทนาขอบคุณ ในการอุปถัมภ์บำรุงวัดมาโดยตลอด 18 ปี เพราะความสามัคคี งานใหญ่ก็เป็นงานเล็ก งานยากก็เป็นงานง่าย ก็ด้วยพลังสามัคคีสาธุชนทุกท่านทุกคน สาธุ (25 กันยายน 2558)

Read more

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดสุทธาวาส (27 กันยายน 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันฑ์เทศน์ มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดสุทธาวาส ซึ่งเลื่อนมาจัดก่อนกำหนด 2 อาทิตย์ ยังเหลือเทศน์พระเจ้า 10 ชาติอีก 2 กัณฑ์ในอาทิตย์ถัดไป การจัดเทศน์พระเจ้า 10 ชาตินี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปัจจัยรายได้สมทบทุนการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 4 ปี จะครบ 5 ปีและทำพิธีสมโภชฉลองทำบุญในปีหน้า จึงขออนุโมทนาเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทุกท่านทุกกัณฑ์ ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างรัตนอุโบสถศาลา ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา ในประเทศสหรัฐอเมริกาสืบไปชั่วลูกหลาน เป็นศักดิ์ศรีแด่ชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอจงได้ภูมิใจในการมีส่วนร่วมนี้ ด้วยกันทุกท่านทุกคน (27 กันยายน 2558)

Read more

ภาพรัตนอุโบสถศาลาปัจจุบัน 90 เปอร์เซนต์แล้ว (1 ตุลาคม 2558)

ภาพรัตนอุโบสถศาลาปัจจุบัน 90 เปอร์เซนต์แล้วภายนอก เหลือตกแต่งภายใน คาดว่าอีกไม่กี่เดือนน่าจะแล้วเสร็จ ทันฉลองปีหน้าแน่นอนครับ (ภาพ 1 ตุลาคม 2558)

Read more

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ One Day Retreat (26 กันยายน 2558)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ One Day Retreat every Saturda at Suddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA USA (26 กันยายน 2558)

Read more

One Day Retreat on Saturday September 5, 2015

One Day Retreat in the every morning of Saturday, please come and join us at Suddhavasa Buddhist Meditation Center 3687 Fleming St. Riverside, CA (September 5, 2015)

Read more

ปลูกต้นไม้รอบ รัตนอุโบสถศาลา 3 กันยายน 2558

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เมตตาปลูกต้นไม้ต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้รอบรัตนอุโบสถศาลา และปรับภูมิทัศน์ วัดสุทธาวาส 3 กันยายน 2558

Read more

ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า 2 กันยายน 2558

2 กันยายน 2558 ช่างกำลังติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ในการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย

Read more

ประชุมช่างและผู้รับเหมาก่อสร้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ประชุมติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา ประจำเดือนสิงหาคม 2558

Read more

ประชุมติดตามงานก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา 8 สิงหาคม 2558

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ประชุมติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา ประจำเดือนสิงหาคม 2558

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระมโหสถ (ปัญญาบารมี) 30 สิงหาคม 2558

ขออนุโมทนาเจ้าภาพฟังเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ภายในพรรษากัณฑ์พระมโหสถ คุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์ คุณจีระพันธ์ คุณแคธรีน บุญยาปนสาร คุณวินัย คุณจีระพร ชัยสิทธิ์ คุณวัชรี ทรัพย์สิน คุณวรรณภา วุฒิทรัพย์สิน และครอบครัว เพื่อนๆ ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง คณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่าน สาธุ

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) 23 สิงหาคม 2558

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ในระหว่างพรรษา วัดสุทธาวาส กัณฑ์พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) เจ้าภาพโดย คุณปริลตา ธนานันทนาค คุณธาดา Clark พร้อมคณะญาติมิตร และเพือ่นๆๆ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาเจ้าภาพทั้ง 2 คณะ ที่ร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครองท่านเจ้าภาพทุกคณะ ทุกท่าน ทุกนาม สาธุ (23 สิงหาคม 2558)

Read more