สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา (22 กรกฎาคม 2558)

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง รุตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เร่งตกแต่งภายใน และทำถนนหน้าวัด เพื่อเชื่อมทางเข้าสู่ Parking Lots ภายในวัดต่อไป (22 กรกฎาคม 2558)

Read more

ทำถนนด้านหน้าวัด 20 กรกฎาคม 2558

ความคืบหน้าการก่อ “รัตนอุโบสถศาลา” วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ช่างกำลังเจาะถนนหน้าวัด เพื่อลาดยางบริเวณถนนหน้าวัด ถึงขอบถนนติดทางเข้าวัด ตามกำหนดกฏหมายเมือง เพื่อเชื่อมต่อทางเข้าสู่ลานจอดรถต่อไป (20 กรกฎาคม 2558)

Read more

สนทนาธรรม “รายการบ้านสีขาว” 18 กรกฎาคม 2558

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พาคณะสงฆ์ไปออกรายการบ้านสีขาว ของคุณเปิ้ล อนะมาน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุญวันแม่ทอดผ้าป่าสร้างลิฟต์ขึ้น-ลง รัตนอุโบสถศาลา และงานมุทิตาพระสอบผ่านบาลีสนามหลวงปีแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะจัดงาน 2 สิงหาคมนี้ และบอกบุญงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559  (ปีหน้า)  และฉลองรัตนอุโบสถศาลา ทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559 (ปีหน้า) (ภาพ 18 กรกฎาคม 2558)  

Read more

งานบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี 2558

วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียนเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลา โดยมีคุณวีระ คุณศุภลักษณ์ สาตรักษ์ เป็นประธานทอดผ้าป่า และสาธุชนร่วมงานกว่า 200 คน และโรงทานกว่า 7 โรง ขออนุโมทนาเจ้าภาพและสาธุชนผู้มาร่วมบุญทุกท่าน ทุกคน มา ณ โอกาสนี้ (19 กรกฎาคม 2558

Read more

ประชุมประจำเดือนพระสงฆ์ภายในวัด (3 กรกฎาคม 2558)

เจ้าคุณอาจารย์ประชุมพระสงฆ์รายเดือน เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามแผนงาน การเตรียมจัดประชุมสมัชชา ฉลองรัตนอุโบสถศาลา 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่จะมาถึงนี้ (3 กรกฏาคม 2558)

Read more

4th July ออกร้านขายหาหาร เพื่อหารายได้บำรุงวัด (4 กรกฎาคม 2558)

ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลาย ที่มีจิตอาสาเมตตาช่วยขายของงานแฟร์ ในวันชาติเอมริกา 4 th July เพื่อหารายได้บำรุงวัด ซึ่งมีปีละ 1 ครั้ง แม้อากาศร้อน แต่ด้วยพลังจิตที่เป็นบุญกุศล ก็ขายดีและหายเหนื่อย สมดังเจตนาเจ้าภาพทุกท่านทุกคน จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

Read more

๋ Mr. John Vilaikaew บวชศึกษาธรรม 10 วัน (26 June – 5 July 2015)

จอนนี่ วิไลแก้ว ลาบวชศึกษาธรรม ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอรืไซด์ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2558 ขออนุโมทนากับคุณพ่อคุณแม่ แฟน เพื่อน ญาติพี่น้องทุกท่านทุกคน กับบุญบวชในครั้งนี้ (5 กรกฏาคม 2558)

Read more

เทขอบถนนทางเท้าด้านหน้าวัด (27 กรกฎาคม 2558)

ช่างกำลังเทขอบถนนด้านหน้าวัด ตามกำนดของเมือง เพื่อขยายขอบถนนด้านหน้าวัด และเตรียมลาดยางถนนเข้ามายังลานจอดรถภายในวัดต่อไป (27  June 2015)  

Read more

ทำบุญวันเกิดและฉลองพระใหม่ (27 มิถุนายน 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2558 มีคณะคุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู ทำบุญวันเกิด คณะคุณวิมวิภา ชัยอุ่น พร้อมครอบครัววิไลแก้ว ทำบุญฉลองวันเกิดคุณแม่ และฉลองพระใหม่ พระจอห์น สุเมโธ (วิไลแก้ว) ซึ่งทำการลาอุปสมบทที่วัดไทย แอลเอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดลาสิกขาบทวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นี้

Read more

One Day Retreat Class at SBMC (June 27, 2015)

One Day Retreat Class at Suddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA. June 27, 2015

Read more

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส (16 มิถุนายน 2558)

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ที่ปรึกษากรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และได้เมตตามอบปัจจัยร่วมสร้าง รัตนอุโบสถศาลาด้วย คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส นำโดยพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ (16 มิถุนายน 2558)

Read more

พิธีปิดการอบรมบาลี สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยใน USA รอบ 2 (19 มิถุนายน 2558)

ภาพการพิธีปิดการอบรมบาลี สำนักคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รอบ 2 ณ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย โดยฝ่ายงานการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐภาคตะวันตก-ใต้ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 เป็นประธานในพิธี และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย สาราณียากร รูปที่ 1 เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบสถานที่จัดอบรม (19 มิถุนายน 2558)  

Read more

เทหินบดอัดรองพื้น เตรียมวางอิฐตัวหนอน รอบรัตนอุโบสถศาลา (23 มิถุนายน 2558)

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส : ช่างกำลังเทลงกรวดหินบดเพื่อรองพื้น ก่อนปูอิฐตัวหนอนรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา รองรับน้ำหนักรถดับเพลิงวิ่งผ่านได้ 2 คัน และให้น้ำฝนซึมผ่านลงดินได้ ระบายความร้อนไปในตัว (23 มิถุนายน 2558)

Read more

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญครั้งที่ 39/2558

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 39 / 2558 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส และพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพมงคลวิเทศ แด่หลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัดไทย มีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมปว่า 308 รูป และฆราวาสร่วมตักขาตรปัจจัยกว่า 700 คน ในระหว่างวันที่ 11-12-13-14-15 มิถุนายน 2558

Read more

งานบุญสลากภัต วัดสุทธาวาส (7 มิถุนายน 2558)

วัดสุทธาวาสจัดงานสลากภัต วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นำบุญโดยคุณภาณุมาศ สังขมี และคณะจากร้านจิตลดา เป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมสาธุชนอีกจำนวนหนึ่ง ขออนุโมทนาเจ้าภาพและท่านสาธุชนทุกท่านทุกคน 

Read more

ผูกพัทธสีมา วัดรัตนปัญญา May 24, 2015

คณะสงฆ์ในเขตแคลิฟอร์เนีย ร่วมงานสังฆกรรม ผูกพัทธสีมา โบสถ์ธรรมชาติ วัดรัตนปัญญา เมืองวินโดว์มา วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มีสาธุชนเดินทางไปร่วมบุญมากมายหลายร้อยคน มีคณะสงฆ์ในพิธี 62 รูป เมตตาสวดถอนโดย เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส เมตตานำสวดสมมติสีมาโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส

Read more

Birthday of Thomas Lao (May 23, 2015)

ขออนุโมทนาคุณโยมโทมัส เลา ได้พาลูกๆ และญาติมิตรมาทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดตน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง อายุมั่นขวัญยืน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง สาธุ  

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ (23 พฤษภาคม 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ คุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ และครอบครัวสุนทรวัชรินทร์ทุกคน ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ท่านเจ้าภาพทุกผู้ทุกนาม ขอให้เจริญในจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบ ประกอบโดยธรรม ขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จ จงทุกประการเทอญ สาธุ (23 พฤษภาคม 2558)

Read more

One Day Retreat in the morning of every Saturday (May 23, 2558)

ภาพการปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat in the morning of every Saturday at Suddhavasa Buddhist Meditation Center, Riverside CA, USA (May 23, 2558)  

Read more

เทขอบปากหลุม ลูกนิมิตสีมา (May 22,2015)

ความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเทพื้นปากหลุมลูกนิมิต บริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ก่อนการเทพื้นและวางอิฐตัวหนอนรอบบริเวณรอบตัวอาคารต่อไป (ภาพ 22 พฤษภาคม 2558)     

Read more