council02.jpg

ข้อมูลด้านการศึกษาสงฆ์ไทยในอเมริกา

กำหนดการอบรมบาลีก่อนสอบปี 2560 (วันที่ 1-18 พฤษภาคม 2560) กำหนดการงานวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (ฉลองวัดสมเด็จฯ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 1-2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 9 —————————————– ใบสมัครสอบบาลีสนามหลวง 2559 แผนการจัดการเรียนการสอน 2559 ตารางเรียนบาลีสงฆ์อเมริกา 2559 ตารางอบรมบาลีสัญจร 2559  ——————————————————————————————— ?????????????????????????? ?? 2559 กำหนดการการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่  40/2559   Schedule of General meeting of The Council of Thai Bhikkhus in USA No. 40/2016 รายชื่อพระที่เข้าร่วมประชุม 1 รายชื่อพระที่เข้าร่วมประชุม 2 รายช่อพระที่เข้าร่วมประชุม 3 ??????????????????????????????? […]

Read more
DSC_5172_1024x680-300x199[1]

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma (more…)

Read more
DSC_6350

ฉันเพลร้าน เรณูนคร 23 เมษายน 2560

23 เมษายน 2560 ขออนุโมทนาร้านเรณูนคร ที่ได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ไปเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญประจำปีร้าน เป็นปีที่ 19 ของการนิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสไปเจริญพระพุทธมนต์ นับว่าเจ้าภาพมีความมั่นคงในบุญในกุศลมาอย่างมั่นคงยาวนาน ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองของร้าน ขอเจ้าภาพและบริวารผู้ร่วมทำบุญซื้อโต๊ะไว้ใช้ประจำในรัตนอุโบสถศาลาทุกท่าน อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่พึ่งของลูกหลาน และพระศาสนาสืบไปตราบนานเ่ท่านาน สาธุ

Read more
DSC_6289

ฉันเพลร้าน Blue Elephant Thai Cuisine 21 เมษายน 2560

21 เมษายน 2560 ขออนุโมทนาร้าน Blu Elephant Thai Cuisine นำโดยคุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ คุณพงศ์พิษณุ นรินทอง และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ถวายภัตตาหารเพลอันประณีต แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ขอให้เจ้าภาพจงเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีเงินทอง ก้าวหน้าตลอดไป สาธุ

Read more
DSC_6205

งานบุญสงกรานต์ วัดสุทธาวาส 9 เมษายน 2560

9 เมษายน 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวรวิทย์ คุณสุรี ศรีเมือง เป็นประธานทอดผ้าป่า คุณถนอมสิน อัลภาชน์ เป็นรองประธาน มีสาธุชนร่วมงานบุญกว่า 350 คน โดยมีโรงทานร่วมออกบุญอาหารโรงทานกว่า 9 ร้าน เพื่อร่วมสร้างทานบารมี ในการระดมทุนสร้างโรงทานดังกล่าว ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านทุกคนทุกคณะ ขอคำว่าอดอยาก คำว่ายากแค้น คำว่าต่ำกว่าคน จนกว่าใคร อย่าได้พานพบ ทุกภพทุกชาติไป ตราบเข้าถึงพระนิพพาน ทุกคนทุกท่าน สาธุ

Read more
DSC_5825

บาลีสัญจรรอบ 2 อาทิตย์ ครั้งที่ 14 (7 เมษายน 2560)

7 เมษายน 2560 : การเรียนบาลีสัญจรรอบ 2 อาทิตย์ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 14 ณ วัดมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ คณะครูและนักเรียนกว่า 27 รูป ร่วมเดินทางไปเรียนบาลีสัญจรในวันดังกล่าว ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค 5 กราบขอบพระคุณท่านพระครูวิเทศวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ และคณะสงฆ์วัดมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ทุกรูป พร้อมสาธุชนชาววัดมงคลทุกท่าน ที่ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งเรื่องภัตตาหาร น้ำปานะ และที่พักอย่างสัปปายะ ในส่วนของการอบรมบาลีก่อนสอบนั้น จะเริ่มขึ้นที่ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1-18 พฤษภาคม 2560 นี

Read more
DSC_5493

บาลีสัญจรรอบเดือนครั้งที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 การอบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 5 : การเรียนบาลีสัญจรรอบ 1 เดือน ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 ณ วัดพุทธานุสรณ์ และ วัดมงคลรัตนาราม เบิกเลย์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 คณะครูและนักเรียน กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์รูปที่ 1 และ พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟราน พระครูวิเทศสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดนครธรรม และคณะสงฆ์พร้อมพุทธศาสนิกชน ที่ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งเรื่องภัตตาหารและที่พักอย่างสัปปายะ ในการอบรมบาลีก่อนสอบนั้น จะเริ่มขึ้นที่ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1-18 พฤษภาคม 2560 นี้

Read more
DSC_5099

ปูพื้นหินอ่อนชั้นล่าง 20 มีนาคม 2560

20 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการปูพื้นหินอ่อน รัตนอุโบสถศาลาชั้นล่าง ตอนนี้งานรุดหน้าไป 50 เปอร์เซนต์ของพื้นที่แล้ว เหลือเก็บรายละเอียดตามมุมเสาและช่องทางเดิน กำหนดเสร็จต้นเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมสร้างพื้นทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
DSC_5065

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 13 ณ วัดพุทธธัมโม 17 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมบาลีสัญจรประจำสัปดาห์ครั้งที่ 13 ณ วัดพุทธธัมโม เมืองโมเลโน่ วัลเลบ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นประธานปิดการอบรม ในการณ์นี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม คณะสงฆ์วัดพุทธธัมโม และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ถวายการต้อนรับคณะครูและนักเรียนทั้ง 27 รูป ด้วยความอบอุ่น

Read more
17309893_1189644084466419_1152209981085853223_n

ปูพื้นหินอ่อนชั้นล่าง 7 มีนาคม 2560

15 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการปูพื้นหินอ่อน ชั้นล่างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ตอนนี้งานคืบหน้ากว่า 40 % แล้ว กำลังเก็บรายละเอียดตามมุมเสา ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญการทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่างมาโดยตลอด คนละเล็กละน้อย จนงานใหญ่ใกล้สำเร็จ สาธุ

Read more
DSC_3998

สมโภชวัดครบ 20 ปี 5 มีนาคม 2560

5 มีนาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี เปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน และพิธีตั้งสมณศักดิ์ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร พระใบฎีกาทวีสิน จารุวํโส สาธุชนร่วมบุญกว่า 250 คน โดยมีร้อยโทกรรภิรม กงสุล ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธี คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่าง คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานเปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวี Falcone เป็นประธานมุทิตา คุณชุติมา เจ้า เป็นประธานฟังธรรม ขออนุโมทนาร้านอาหารโรงทานทุกร้าน และเจ้าภาพที่มาร่วมบุญทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
17156044_1859585930976351_1780478743990132695_n

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 12 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ 3 มีนาคม 2560

โครงการอบรมบาลีสัญจร ครั้งที่ 12 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 รูป จาก 12 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นประธาน พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ กล่าวต้อนรับ พระครูสุตธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรม เท็กซัส ถวายข้อคิดเห็นกำลังใจ และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา ของคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พะละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

Read more
16864287_1408268635874320_4578212978629570141_n

งานมุทิตาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย 19 กุมภาพันธ์ 2560

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ในฐานะรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์-พัดยศ และพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี. โดยมีพระมหาเถระและสาธุชนร่วมบุญกันอย่างอบอุ่น

Read more
DSC_3760

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 11 ;วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการอบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 11 (ชุดที่ 3) ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ นักเรียน และอนุโมทนาสารธารน้ำใจศรัทธาสาธุชน ที่ได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทั้งหมด 22 รูป การสนับสนุนการศึกษาธรรม ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาธรรม สาธุ

Read more
DSC_3615

อนุโมทนาสังฆราชองค์ใหม่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส อเมริกา นำสาธุชนประกอบพิธีถวายพรอนุโมทนา อ่านโองการแต่งตั้ง ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

Read more
DSC_3558

งานบุญวันมาฆบูชา 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานทำบุญวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม มีสาธุชนร่วมบุญกว่า 300 คน โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน และเจ้าภาพร้านอาหารร่วมออกโรงทานกว่า 10 ร้าน ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกคณะไว้ ณ โอกาสนี้

Read more
DSC_3518

ชาวเวียดนามมาทำบุญ 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560 สาธุชนชาวเวียดนามมาทำบุญ กราบพระ ณ รัตนอุโบสถศาลา จำนวน 120 คน เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Read more
DSC_3470

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 10 ณ วัดป่าธรรมชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2560

3 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าะรรมชาติ เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมบาลีสัญจร ครั้งที่ 10 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน 19 รูป ร่วมเรียนบาลีตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 บรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ได้รับการตัอนรับจาก พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสเป็นอย่างดี ญาติโยมพี่น้องก็ดูแลอุปถัมภ์ข้าวปลาอาหาร น้ำปานะ สมบูรณ์ทุกประการ จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Read more
DSC_3323

คุณผุสดี เอื้อเฟื้อ Hot Pepper มาทำบุญให้คุณแม่ 31 มกราคม 2560

31 มกราคม 2560 คุณโยมผุสดี เอื้อเฟื้อ สมาชิกวง Hot Pepper มาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้คุณแม่ที่ล่วงลับ หลังจากกลับมาจากประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะจัดคอนเสริตในอีกไม่นานนี้ ขออนุโมทนากับคุณโยมและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more
16195382_1945846608981116_1227512711737405284_n

สงฆ์ไทยทำบุญ 100 วันพ่อหลวง 22 มกราคม 2560

22 มกราคม 2560 พสกนิการชาวไทย นำโดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส และคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหลวงพ่อใหญ่วัดไทย พระเทพมงคลวิเทศ ร่วมบำเพ็ญบุญพิธี สตมวาร ครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชการลที่ 9 โดยมีเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ เป็นประธานนำสวดพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถ วัดไทยลอสแองเจลิส มีคณะสงฆ์ร่วมพิธี 44 รูป สาธุชนกว่า 150 ท่าน

Read more
DSC_3289

พิธีทำบุญ 100 วัน รัชกาลที่ 9 วันที่ 21 มกราคม 2560

21 มกราคม 2560 วันนี้วัดสุทธาวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ๋หัว พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร โดยมีคุณโยมนฤมล หงษ์ทอง คุณโยมวรวี ฟาโคเน่ คุณโยมพิศมัย กอร์แมน เป็นเจ้าภาพพระสวด และสาธุชนประมาณ 30 ท่าน ร่วมงานบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคณะ ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานบุญกันในวันนี้ สาธุ

Read more
DSC_3246

โยมมาทำบุญถวายเพล 16 มกราคม 2560

16 มกราคม 2560 เพลวันนี้ โยมชาลิสา โยมแตงร้าน โยมประกาย โยมอำภา โยมตุ๊ โยมสุชาดา และเจ้าภาพทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส จำนวน 6 รูป ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา สัมมาปฏิบัติมา ณ โิอกาสนี้ คำว่าอดอยาก คำว่ายากจน คำว่าต่ำกว่าคน จนกว่าใคร ขออย่าได้พานพบ ทุกภพทุกชาติไป ตราบเข้าถึงพระนิพพาน สาธุ

Read more