สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) 23 สิงหาคม 2558

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ในระหว่างพรรษา วัดสุทธาวาส กัณฑ์พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) เจ้าภาพโดย คุณปริลตา ธนานันทนาค คุณธาดา Clark พร้อมคณะญาติมิตร และเพือ่นๆๆ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาเจ้าภาพทั้ง 2 คณะ ที่ร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครองท่านเจ้าภาพทุกคณะ ทุกท่าน ทุกนาม สาธุ (23 สิงหาคม 2558)

Read more

ปูอิฐตัวหนอนรอบรัตนอุโบสถศาลา 25 สิงหาคม 2558

ช่างกำลังปูอิฐตัวหนอน รอบรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ก่อนจะปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จึงขอเชิญชวนสาธุชน เป็นเจ้าภาพต้นไม้ตามจิตศรัทธา (25 สิงหาคม 2558)

Read more

สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพพระสิทธิรักษ์ 10 สิงหาคม 2558

(ภาคค่ำ) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 1 และ พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 3 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ พระสิทธิรักษ์ ปญฺญาวชิโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 15 สังกัดวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งตับ โดยมีมติในที่ประชุม ให้จัดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นี้

Read more

สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประชุมเผาศพพระธรรมทูต 10 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานการประชุมวางแผนงาน การฌาปนกิจศพ พระสิทธิรักษ์ ปญฺญาวชิโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 15 สังกัดวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งตับ โดยมีมติในที่ประชุม ให้จัดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 สิงหาคม 2558  

Read more

ทำบุญร้านคุณนฤมล หงษ์ทอง 9 สิงหาคม 2558

คุณนฤมล หงษ์ทอง พร้อมเครือญาติ และครอบครัว Kozy Korner ทำบุญร้าน และทำบุญประจำปีอุทิศญาติผู้ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศกัลปนาผลแด่ผู้วายชนม์ในรอบปี ขอผลแห่งทานที่ทำแล้ว จงยังความสุขความเจริญ ทั้งแก่ผู้ยังชนม์ และผู้วายชน์ จงมีส่วนแห่งบุญนี้ ทุกท่านทุกคน สาธุ (9 สิงหาคม 2558)

Read more

One Day Retreat & Yoga 8 August, 2015

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat & Yoga on every Saturday in the morning (8 สิงหาคม 2558)

Read more

ภาพรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

Read more

ก่อสร้างทางเท้าด้านหน้าวัด 5 สิงหาคม 2558

ความคืบหน้าการก่อสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเททางเท้าด้านหน้าบริเวณวัดสุทธาวาส 6 สิงหาคม 2558

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระมหาชนก (วิริยบารมี) 8 สิงหาคม 2558

ขออนุโมทนาคุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ พร้อมคณะ เจ้าภาพกัณฑิ์เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ในระหว่างพรรษา กัณฑ์พระมหาชนก (วิริยบารมี) และคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คุณธนู คุณดลฤทัย จิตมโนวรรณ คุณทัศนา โตสะอาด จากร้าน Onta Thai คุณตุ๊ คุณอี๊ด คุณโยมวรเจต และคณะทุกท่าน ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง คณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ สาธุ (8 สิงหาคม 2558

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระเตมีย์ (เนกขัมมบารมี) 26 กรกฎาคม 2558

คุณประภาพร ฤาชา พร้อมเพื่อนๆๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทศชาติ พระเตมีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมสร้างรัตนอุโบสถศาลา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ

Read more

งานวันแม่ มอบทุนบาลี 2 สิงหาคม 2558

พระเดชพระคุณพระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานงานบุญวันแม่ วัดสุทธาวาส ทอดผ้าป่าสร้างลิฟต์ สร้างจิตรกรรมฝาผนัง เมือวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558  โดยในงานดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษาบาลี แต่คณะครุผู้สอน และนักเรียนที่สอบผ่าน ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ชวยงานด้วย ถวายโดยพระครูรัชมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ มีพระสงฆ์ร่วมพิธี 30 รูป สาธุชนร่วมงานประมาณ 250 คน ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกท่าน โรงทานทุกร้าน ไว้ ณ โอกาสนี้  

Read more

งานบวชพระกรานต์ อตฺตทีโป เพื่อจำพรรษา 3 เดือน 12 กรกฏาคม 2558

พระกรานต์ อตฺตทีโป (ทับเกลี้ยง) บวชที่วัดไทย ลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา  โดยมีหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศเป็นพระอุปัชฌาย์ ตั้งใจบวชอยู่จำพรรษา 3 เดือน โดยในปี 2558 นี้วัดสุทธาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งหมด 9 รูป

Read more

One Day Retreat 11 Saturday, 2015 at Wat Suddhavasa (SBMC)

ภาพการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat every Saturday  ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ แคริฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 11 กรกฏาคม 2558

Read more

วัดสุทธาวาส เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระสิทธิรักษ์ 25 กรกฏาคม 2558

คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส นำโดยพระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ นำคณะสงฆ์ภายในวัดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระสิทธิรักษ์ ปญฺญาวชิโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 15 สังกัดวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการบำเพ็ญกุศลดังกล่าว เมตตาเทศน์ธรรม และนำสวดพระอภิธรรมโดย พระครูรัตนปัญญาวิเทศ (พระอาจารย์กุ๊กไก่) เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์

Read more

ความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา (22 กรกฎาคม 2558)

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง รุตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เร่งตกแต่งภายใน และทำถนนหน้าวัด เพื่อเชื่อมทางเข้าสู่ Parking Lots ภายในวัดต่อไป (22 กรกฎาคม 2558)

Read more

ทำถนนด้านหน้าวัด 20 กรกฎาคม 2558

ความคืบหน้าการก่อ “รัตนอุโบสถศาลา” วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ช่างกำลังเจาะถนนหน้าวัด เพื่อลาดยางบริเวณถนนหน้าวัด ถึงขอบถนนติดทางเข้าวัด ตามกำหนดกฏหมายเมือง เพื่อเชื่อมต่อทางเข้าสู่ลานจอดรถต่อไป (20 กรกฎาคม 2558)

Read more

สนทนาธรรม “รายการบ้านสีขาว” 18 กรกฎาคม 2558

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พาคณะสงฆ์ไปออกรายการบ้านสีขาว ของคุณเปิ้ล อนะมาน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุญวันแม่ทอดผ้าป่าสร้างลิฟต์ขึ้น-ลง รัตนอุโบสถศาลา และงานมุทิตาพระสอบผ่านบาลีสนามหลวงปีแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะจัดงาน 2 สิงหาคมนี้ และบอกบุญงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559  (ปีหน้า)  และฉลองรัตนอุโบสถศาลา ทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 11-15 พฤษภาคม 2559 (ปีหน้า) (ภาพ 18 กรกฎาคม 2558)  

Read more

งานบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี 2558

วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียนเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลา โดยมีคุณวีระ คุณศุภลักษณ์ สาตรักษ์ เป็นประธานทอดผ้าป่า และสาธุชนร่วมงานกว่า 200 คน และโรงทานกว่า 7 โรง ขออนุโมทนาเจ้าภาพและสาธุชนผู้มาร่วมบุญทุกท่าน ทุกคน มา ณ โอกาสนี้ (19 กรกฎาคม 2558

Read more

ประชุมประจำเดือนพระสงฆ์ภายในวัด (3 กรกฎาคม 2558)

เจ้าคุณอาจารย์ประชุมพระสงฆ์รายเดือน เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามแผนงาน การเตรียมจัดประชุมสมัชชา ฉลองรัตนอุโบสถศาลา 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่จะมาถึงนี้ (3 กรกฏาคม 2558)

Read more

4th July ออกร้านขายหาหาร เพื่อหารายได้บำรุงวัด (4 กรกฎาคม 2558)

ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลาย ที่มีจิตอาสาเมตตาช่วยขายของงานแฟร์ ในวันชาติเอมริกา 4 th July เพื่อหารายได้บำรุงวัด ซึ่งมีปีละ 1 ครั้ง แม้อากาศร้อน แต่ด้วยพลังจิตที่เป็นบุญกุศล ก็ขายดีและหายเหนื่อย สมดังเจตนาเจ้าภาพทุกท่านทุกคน จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

Read more