สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ความคืบหน้าการก่อสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” จาก 10 มิถุนายน 2554 ถึง 10 กรกฏาคม 2557

เริ่มวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2554 และมีแผนสมโภชผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิตในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 ขออนุโมทนาในแรงบุญแรงศรัทธาของทุกท่านที่สนับสนุนเงิน และมีส่วนในอิฐหินทุกก้อน ในทรายทุกเม็ด ร่วมภาวนาให้งานก่อสร้างราบรื่น (ตอนนี้ 65%) และได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมต่อไป จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ในวันอันใกล้นี้ ให้งานบรรลุตามเจตนารมย์ของผู้มีส่วนร่วมทุกคน เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาอย่างแท้จริง  

Read more

ทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ที่ 2 พระมหาชนก ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557แสดงธรรมโดยพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร

สำเร็จบริบูรณ์เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ที่ 2 พระมหาชนก ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557แสดงธรรมโดยพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร โดยมี 5 เจ้าภาพดังนี้ 1.คุณชาลิสา ทองดี 2.คุณสุชาติ บัวเจริญ คุณสาคร สิริรัฐ 3.คุณสุภาพร เจียรวนนท์ 4.คุณประดิษฐ์ รุ่งธีระกุล 5.คุณวิไลวรรณ ขันเพชร และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอพลานิสงส์แห่งบุญฟังเทศน์พระเจ้า 10 ชาตินี้ คำว่าต่ำกว่าคน คำว่าจนกว่าใคร อย่าได้มีทุกภพทุกชาติไปเทอญๆๆ

Read more

The activity of One Day Retreat on Saturdays at Watsuddhavasa (SBMC) 08.30-11.00 AM. on every Saturday 19 July 2014 ()

The activity of One Day Retreat on Saturdays at Watsuddhavasa (SBMC) 19 July 2014 (08.30-11.00 AM. on every Saturday) 

Read more

เจ้าคุณอาจารย์กำลังอบรมพระใหม่ พระบดินทร เนื้อนวล (18 ก.ค. 2557)

เจ้าคุณอาจารย์กำลังอบรมพระใหม่ ซึ่งเป็นกิจที่พระภิกษุภายในวัดต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ทุกรูป ตามตารางเวลากิจวัตรประจำวันดังนี้ 04.30 – 05.00 AM. ทำสมาธิภาคเช้า 05.00 – 05.50 AM. สวดมนต์เช้า (แปล) 06.00 – 07.30 AM. ทำเวรประจำวัน 07.30 – 08.00 AM. ฉันภัตตาหารเช้า 08.00 – 10.00 AM. อบรมโยคีหรือพระใหม่ 11.00 – 11.50 AM. ฉันภัตตาหารเพล 01.00 – 02.00 PM. ทำสมาธิภาคบ่าย 02.00 – 02.45 PM. สวดมนต์เย็น 03.00 – 05.00 PM. อบรมโยคีหรือพระใหม่ภาคบ่าย 07.00 – 09.00 PM. อบรมโยคีหรือพระใหม่ภาคค่ำ  

Read more

เทคอนกรีตด้านหน้าวัดและบริเวณรอบที่พักสงฆ์ เตรียมเกรดดิ้งทำ Parking Lot

ปรับพื้นคอนกรีตด้านหน้าที่พักสงฆ์ และบริเวณทางเดินโดยรอบ หลังจากวางสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จ เพื่อเตรียมเกดดิ้งทำ Parking Lot ต่อไป วันศุกร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2557)

Read more

ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสมัยวิสามัญ (เจ้าอาวาส) ประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในโซนแคลิฟอร์เนียใต้ เพื่อเตรียมจัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ (ประชุมเจ้าอาวาส) ประจำปี 2557 และงานวันมหารำลึก ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เป็นประธานเปิดประชุม พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม และพระเถรานุเถระ คณะกรรมการสมัชชาฯ ในเมืองใกล้เคียง เข้าร่วมประชุม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Read more

One Day Retreat on Saturday 12 July, 2014 at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA

ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมประจำทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat on Saturday 12 July, 2014 at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA 

Read more

เทศน์พระเจ้าสิบชาติ ในพรรษากัณฑ์แรก พระเตมีย์ 13 กรกฏาคม 2557

ภาพบรรยากาศการฟังธรรม ทศชาติชาดกกัณฑ์แรก พระเตมีย์ เสร็จสมบูรณ์ ขออนุโมทนาในสายธารศรัทธาทุกคณะทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ เจอกันอาทิตย์ต่อ ไปสาธุๆๆ (อาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2557)

Read more

ทำบุญบ้านคุณโยมบุญส่ง อนันตสุคนธ์ 13 th July, 2014

ขออนุโมทนาในกุศลฉันทเจตนาของ คุณโยมบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานบริษัท N.T.W. Import & Export (USA) Inc. ผู้นำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยสู่สหรัฐอเมริกา จัดงานทำบุญบ้านและเลี้ยงเพลพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เมตตาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดย เจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าคณะรัฐภาคตะวันตก-ใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2557 โดยมีรองกงศุลใหญ่สรศุกดิ์ สมรไกรสรกิจ ให้เกียรติมาเป็นแขกในงาน พร้อมมิตรสหายคนรู้จักมากมายคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญรุ่งเรืองแข็งแรง หายเจ็บหายไข้ อยู่เป็นกำลังช่วยเหลือสังคม และสนองงานพระพุทธศาสนาสืบไป สาธุ (อาทิตย์ 13 กรกฏาคม 2557)

Read more

ภาพการเคลียร์พื้นที่ เพื่อเตรียมเกรดดิ้งพื้นที่ทำ Parking Lots

ภาพการเคลียร์พื้นที่ เพื่อเตรียมเกรดดิ้งพื้นที่ทำ Parking Lots หลังจากวางท่อไฟฟ้าใต้ดินเสร็จ ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคน กับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยเหลือบริจาคทำบุญมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ก็ด้วยหวังอยากเห็นความสำเร็จของวัดอย่างสมบูรณ์ ภายในเร็ววัน (ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณมีแผนให้แล้วเสร็จก่อนงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2016) ขอทุกท่านได้อนุโมทนาภูมิใจว่า ผลงานที่ปรากฏ ทุกท่านล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกคน (7 th July 2014)

Read more

ภาพบรรยากาศการออกร้านงานแฟร์ 4th July , 2014

หาเงินบำรุงวัด และสมทบทุนสร้าง “รันตอุโบสถศาลา” และ “ศาลาโรงทาน” วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 ขออนุโมทนาคุณโยมไชยยศ (หัวเรื่อใหญ่) คุณเฉลิม คุณวี Dr.ยุทธนา พร้อมน้องๆ นักศึกษาฝึกงานจากเมืองไทย ร้านอาหาร Thai Satay B.B.Q. โดยคุณโยมพี่อึ่ง และสาธุชนวัดสุทธาวาสนำโดย คุณโยมวิมาลา คุณเอ๋ คุณสุภาพร และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอขอบคุณขอบใจในความเสียสละของทุกท่านทุกคนไว้ ณ ที่นี้ด้วย สาธุ

Read more

ภาพกิจกรรมงานบำเพ็ญบุญอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2557

ภาพบรรยากาศงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และพิธีทอดผ้าป่าสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” วัดสุทธาวาส ;วันอาทิตย์ ที่  6 กรกฏาคม 2557 นำโดย คุณทัศนีย์ นิชิมิ ประธานจัดงานและประธานทอดผ้าป่า เสร็จลงสมบูรณ์ด้วยความรัก ความสามัคคี รับเอาบุญใหญ่ ไปฝากคนที่บ้านกันทุกคนทุกท่าน ขออนุโมทนาขอบคุณทุกร้านอาหาร ทุกโรงทาน และสาธุชนทุกท่านด้วยความซาบซื้งใจยิ่ง สาธุๆ

Read more

ภาพบรรยากาศการวางท่อระบบไฟฟ้าจากภายนอกสู่ภายใน “รัตนอุโบสถศาลา”

ภาพการขุดวางท่อระบบไฟฟ้าจากภายนอกสู่ภายใน “รัตนอุโบสถศาลา” วัดสุทธาวาส  ระหว่างเดือน พฤษภาคม -กรกฏาคม 2557

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 38/2557

บรรยากาศการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ และพิธีการพัทธสีมาอุโบสถ วัดนวมินทราชูทิศ เมืองเรย์นแฮม แ คมบริจด์-บอสตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2557

Read more

พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาตรวจเยี่ยมวัดสุทธาวาส

พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค ๑๒, เจ้าอาวาสวัดสระเกศวรมหาวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะได้เมตตาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ในนามคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดสุทธาวาส กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้  

Read more

One Day Retreat and Yoga on 31 May, 2014

ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม วัน เดย์ รีทรีท กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติะรรมทุกวันเสาร์ ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง เริ่ม 08:30-11:00 a.m.

Read more

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี พระราชธรรมวิเทศ

    ประมวลภาพงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส และฉลองครบ ๒๕ ปี ของการการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ วันอาทิตย์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  

Read more

คุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ ทำบุญอุทิศให้สัตว์เลี้ยง

เมื่อช่วงเพลของวันจันทร์ที่ ๑๙ คุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ ทำบุญอุทิศให้สัตว์เลี้ยงพร้อมถวายสังฆทานกับพระสงฆ์  

Read more