สาธุชนถวายภัตตาหารเพล 17 สิงหาคม 2559

17 สิงหาคม 2559 ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คุณโยมชาลิสา พร้อมคณะ โยมตุ๊ และผู้บมาบวชชีพราหมณ์ ที่ได้มาถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส โดยในปีนี้มีพระสงฆ์อยุ่จำพรรษา 11 รูป จึงประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกคณะ ทุกท่าน ทุกคน สาธุ

Read more

วางซุ้มเสมานิมิต 17 สิงหาคม 2559

17 สิงหาคม 2559 คณะสงฆ์ช่วยกันจัดตั้งซุ้มเสมา และซุ้มนิมิตของคณะศรัทธาสาธุชนเจ้าภาพ ตามมุมทิศทั้ง 9 เพื่อประกาศอนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพผู้ร่วมสร้างรัตนอุโบสถศาลา ฝากบุญใหญ่ไว้ในแผ่นดินอเมริกาทุกคน สาธุ

Read more

เสริมแต่งภาพฝาผนัง 14 สิงหาคม 2559

14 สิงหาคม 2559 คณะช่างวาดภาพ (ช่างจอนนี่) พร้อมด้วยคุณวิเชียร พรมมี ในนามคณะเจ้าภาพภาพวาดผนังอุโบสถด้านหลังพระประธาน คือ คุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ พร้อมคณะสาธุชนเมืองเบเกอร์ฟิวด์ มาเพิ่มเติมภาพวาดพระเจ้า 5 พระองค์ ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ขออนุโมทนาเจ้าภาพและช่างวาดไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระเนมิราช 14 สิงหาคม 2559

14 สิงหาคม 2559 คุณสุรางค์ อ่ำพันธุ์ คุณสมสนิท หุตะเสวี คุณกาญจนา โฉมอินทร์ คุณรจนี ปลื้มมนัส คุณสมคิด ปลื้มมนัส พร้อมสาธุชนวัดสุทธาวาส คุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ คุณพี่ติ๋ม คุณโยมตุ๊ คุณโยมสุภาพร เจียรวนนท์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระเนมิราช กัณฑ์ที่ 4 อธิษฐานบารมี ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกคนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน พร้อมครอบครัว สาธุ

Read more

One Day Retreat September 13, 2016

13 สิงหาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาชีพราหมณ์และผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ทุกท่าน สาธุชนท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิ-เดินจงกรม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ขอเชิญร่วมได้ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 08.30-10.30 น.

Read more

แม่ ในนานาศาสนา 7 สิงหาคม 2559

แม่ในทรรศนะนานาศานานา : วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จัดงานวันแม่ และจัดพิธีหล่อเสาเอกโรงทานวิเทศธรรมคุณ ในงานดังกล่าว นอกจากการจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวาระวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังได้จัดบรรยาย ในหัวข้อ “แม่ ในความหมายของนานาศานนา” เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกา ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาต่างๆอีกด้วย

Read more

งานหล่อเสาเอกโรงทาน 7 สิงหาคม 2559

งานหล่อเสาเอกโรงทาน วัดสุทธาวาส 7 สิงหาคม 2559 ประธานเปิดงานคุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ประธานหล่อเสาเอกคุณชาญยุทธ์ คุณยุพดี หัชวิญญูประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบมอบหมายให้ คุณจริยา บุญญานิจ คุณกรรณิการ์ หนูแก้วคุณกัลยา มีศรี คุณเปรมฤดี โรจนอุทัยประธานมุทิตาพระผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงคุณพงษ์เดช คุณรุจา ตุลาภรณ์เจ้าภาพดอกไม้ประดับในงาน คุณเปิ้ล พงศ์พิลาศ โชติกเสฐียรขออนุโมทนาสาธุชน และเจ้าภาพโรงทานทุกคณะ ที่ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ สาธุ

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระสุวรรณสาม 31 กรกฎาคม 2559

31 กรกฎาคม 2559 เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระสุวรรณสาม แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธัญญวโร มีเจ้าภาพ 3 คณะ คือ 1. คุณอัมพร อ่ำพันธ์ คุณภควรรณ ศรีสมบูรณ์ น้องเมเม้ และครอบครัว 2. คุณสุนทรีย์ คุณอดิศักดิ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล และครอบครัว 3. คุณสุภาพร นันทนเมธี คุณเชสเตอร์ Algoe และครอบครัว ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกคณะ ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ในระหว่างพรรษา เพื่อหาทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณต่อไป สาธุ

Read more

One Day Retreat & Yoga on July 30, 2016

30 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat & Yoga in the morning of every Saturday start 8.30-10.30 am at Wat Suddhavasa Buddhist Meditation Center สาธุชนท่านใดสนใจปฏิบัติธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และสนทนาธรรมได้ทุกเช้าวันเสาร์ 08.30-10.30 am

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระมหาชนก 24 กรกฎาคม 2559

24 กรกฎาคม 2559 เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระมหาชนก (วิริยบารมี) เจ้าภาพโดย แม่ชีสวาท คุณพึงใจ หงส์รัตน์ พ.พ.ต. ภัทราพร วงษ์ไทย คุณจันทิกา เหล่าบุญมี คุณดารัตน์ ทาเลียเฟอร์ คุณลอล่าร์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน คุณแอนนา ชิน คุณกิตติธร รัตนไตรภพ คุณชูเกียรติ นวสุ แสดงธรรมโดย เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกคณะ ทุกคน ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more

Elephant Thai Kitchen ทำบุญร้าน 24 กรกฎาคม 2559

24 กรกฎาคม 2559 ร้าน Elephant Thai Kitchen # Long Beach ทำบุญร้านประจำปี นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกท่านทุกคน ขอผลบุญนำพา ซื้อง่าย ขายคล่อง การค้าธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง ตลอดปีตลอดไป สาธุ

Read more

One Day Retreat & Yoga on July 23, 2016

23 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat & Yoga in the morning of every Saturday start 8.30-10.30 am at Wat Suddhavasa Buddhist Meditation Center สาธุชนท่านใดสนใจปฏิบัติธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และสนทนาธรรมได้ทุกเช้าวันเสาร์ 08.30-10.30 am

Read more

สามีจิกรรม หลวงพ่อประธาน 21 กรกฎาคม 2559

21 กรกฎาคม 2559 พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัอเมริกา รูปที่ 3 เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ พร้อมด้วยพระครูรัชมงคลวิเทศ ศาสนิกสัมพันธ์ สมัชชาสงฆ์ฯ และพระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาบางส่วน เข้ากราบถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีม้อนด์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย รูปที่ 1 ในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

Read more

สามีจิกรรม หลวงพ่อใหญ่วัดไทย 19 กรกฎาคม 2559

พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ นำคณะสงฆ์ในสังฆมลฑลเขตแคลิฟอร์เนียโซนใต้ 15 วัด กระทำสามีจิกรรม ถวายสักการะพระมหาเถระ 2 รูป คือ พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) เจ้าอาวาสวัดไทย ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และ พระครูเกษมศาสนวิเทศ พระมหาเถระแห่งวัดไทย ลอสแองเจลิส ในวาระดิถีอาสาฬหปุณณมีบูชา สังฆสามัคคีร่วมอุโบสถกรรม ก่อนการอธิษฐานเข้าพรรษาของแต่ละวัดต่อไป (19 กรกฎาคม 2559)

Read more

งานบุญหล่อเทียน-เข้าพรรษา ชุดที่ 3 : 17 กรกฎาคม 2559

วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน และทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มีสาธุชนร่วมงานกว่า 250 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคน ที่มาร่วมบุญในวันดังกล่าว

Read more

งานบุญหล่อเทียน-เข้าพรรษา ชุดที่ 2 : 17 กรกฎาคม 2559

วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน และทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มีสาธุชนร่วมงานกว่า 250 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคน โรงทานทุกคณะ ที่มาร่วมบุญในวันดังกล่าว

Read more

งานบุญหล่อเทียน-เข้าพรรษา ชุดที่ 1 : 17 กรกฎาคม 2559

วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน และทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มีสาธุชนร่วมงานกว่า 250 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคน เจ้าภาพโรงทานทุกร้าน ที่มาร่วมบุญในวันดังกล่าว

Read more

วัดป่ามาเยี่ยมชมวัด 14 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559 คณะพระเถระจากวัดป่าธรรมชาติ มาเยี่ยมชมวัดสุทธาวาส ในช่วงบ่ายวันนี้ กราบถวายการต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง สุขา สังฆัสสะ สามัคคี = ความสามัคคีแห่งหมู่ทำให้เกิดสุข

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 14 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาโยมอัมพา เปล่งรัศมี วิสุทธิธรรม โยมสุภาภรณ์ โยมจูดี้ กังวาล โยมวิภาดา กังวาล โยมตุ๊ โยมแดง และคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ทุกท่านทุกคนทุกคณะ ในวันพุธที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 13 กรกฎาคม 2559

13 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ทุกท่านทุกคนทุกคณะ ในวันพุธที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน

Read more