สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพรม (May 19, 2015)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพรม และถวายเพลในวันนี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ (19 พฤษภาคม 2558)  

Read more

เตรียมเทขอบหลุมลูกนิมิต (May 20, 0215)

ความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเตรียมเทพื้นรอบหลุมลูกนิมิต ก่อนวางตัวอิฐหนอนในบริเวณรอบๆ ตัวอุโบสถ เพื่อให้น้ำฝนสามารถซึมผ่านลงพื้นดินได้ ซึ่งคาดว่าจะเทหินกรวดและวางตัวหนอนในสองสามวันนี้ หลังจากติดปัญหาเรื่องฝนในอาทิตย์ที่ผ่านมา (ภาพ 20 พฤษภาคม 2558)

Read more

ประชุมติดตามงานภายในวัด (May 19, 2015)

คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 1) การสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งแรกในต่างประเทศ 2) งานฉลองพระครูรัชมงคลวิเทศ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 3) ตลอดจนถึงสอบถามติดตามงานเตรียมความพร้อมการฉลองรัตนอุโบสถศาลาในปีหน้า และ 4) การส่งพระไปช่วยเตรียมสถานที่งานผูกพัทธสีมาวัดรัตนปัญญาในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ (ภาพ 19 พฤษภาคม 2558)

Read more

เปิดสอบบาลี ครั้งแรกในอเมริกา (May 11-14, 2015)

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เปิดสอบบาลีครั้งแรก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมตตานำข้อสอบมาเปิดสอบโดย พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ อำนวยการจัดสอบโดย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดไทย พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย นำโดยเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ (ศุกดิ์ชัย ฐิตเมโธ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ซึ่งมีท่านพระอาจารย์มหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ และพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร เป็นผู้รันงานในปีแรกนี้ ผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 84 รูป เข้าสอบจริง 45 รูป ขาดสอบ 30 รูป ซึ่งนับเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

Read more

บุญวิสาขบูชา สร้างพื้นอุโบสถ (May 10, 2015)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวิสาขบูชา สร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ เจษฏา กตเวทิน เมตตามาเป็นประธานในพิธี และมอบใบอนุโมทนาแก่คณะเจ้าภาพ มีคุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ คุณนิดน้อย คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณอมรา บรรจงศิริ คุณเล็ง ลี คุณโทมัส เลา คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวีน์ ปิยะเกศิน และคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานทอดผ้าป่าในงานดังกล่าว

Read more

แม่กองบาลี เมตตามาเยี่ยมวัด (May 15, 2015)

พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส พร้อมคณะพระเถรานุเถระ กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางมาเปิดสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 11-14 พฤษภาคม 2558

Read more

One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday (April 25, 2015)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center (SBMC) Riverside, CA (ภาพ 25 เมษายน 2558)  

Read more

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ดร.) พร้อมคณะช่างและวิศวะ ผู้รับเหมาการก่อสร้าง ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งการก่อสร้างให้แล้วทันงานฉลองในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่จะมาถึง (ภาพ 25 เมษายน 2558)

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าทุกวันอังคาร (ภาพ 14 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนาคุณแม่ประภัสสรา หาญบุญตรง เจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกเช้าวันอังคาร มารอพระตั้งแต่ 05.00 am. กว่าๆ พระสงฆ์สวดมนต์ทำสมาธิ 04.30 am – 05.50 am. โยมแม่ก็มารอที่หน้าประตูวัดแต่เช้าตรู่ทุกวัน ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา และความศรัทธายิ่งที่คุณแม่มีต่อพระพุทธศาสนาตลอดมา ขอพลานิสงส์แห่งบุญ ส่งผลให้ท่านและครอบครัวลูกหลาน อายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นกำลังใจลูกหลาน และกำลังพระศาสนาสืบไป 100 ปี สาธุ (ภาพ 14 เมษายน 2558)

Read more

เทพื้นทางเดินรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา (15 เมษายน 2558)

ความคืบหน้าการสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเทพื้นทางเดินรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา เพื่อเป็นทางเดินและสร้างฐานซุ้มลูกนิมิตเสมาต่อไป (ภาพ 15 เมษายน 2558)

Read more

งานบุญสงกรานต์ 2558 วัดสุทธาวาส (12 เมษายน 2558) (2)

ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพ นักสร้างบุญ นักสร้างบารมีทุกท่าน นำบุญทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถศาลาโดย คุณซูซี่ Stevenson พร้อมญาติมิตร สาธุชนทุกท่าน  

Read more

งานบุญสงกรานต์ 2558 วัดสุทธาวาส (12 เมษายน 2558) (1)

งานบุญสงกรานต์ วัดสุทธาวาส 12 เมษายน 2558 นำบุญโดย คุณซูซี่ Stevenson ประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาเจ้าภาพผ้าป่า เจ้าภาพร้านอาหาร เจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพบุญทุกท่านทุกคน ทุกคณะด้วย ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกนามเทอญ สาธุ 12 เมษายน 2558 (ช่างภาพโดย คุณเขมชาติ ชำนาญรบ)

Read more

กำลังดำเนินการเดินสายไฟใต้ดินเข้าไปยัง รัตนอุโบสถศาลา (ภาพ 2 เมษายน 2558)

กำลังดำเนินการเดินสายไฟใต้ดินเข้าไปยัง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ก่อนการเก็บกวาดพื้นที่ และลาดเทพื้นทำ Parking Lots จำนวน 83 คัน เป็นลำดับต่อไป ท่านใดประสงค์จะร่วมกองทุนสร้างที่จอดรถ ติดต่อได้ที่วัดทุกวัน (ภาพ 2 เมษายน 2558)

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ คุณอรอนงค์ อ่อนแสง พร้อมคณะ (2 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนา เจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ คุณอรอนงค์ อ่อนแสง พร้อมคณะ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 2 เมษายน 2558)  

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์และวันพุธ ครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ (1 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนา เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์และวันพุธ ครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ นำโดยคุณกติกา คุณพวงพริ้ง คุณพงษ์นที วงษ์ทวีทรัพย์ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 1 เมษายน 2558)     

Read more

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ Mr.Thomas Lao (29 มีนาคม 2558)

Mr.Thomas Lao ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พร้อมลูกๆ c]tญาติสนิท เพื่อนฝูง ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ (ภาพ 29 มีนาคม 2558)

Read more

ความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา (28 มีนาคม 2558)

กำลังสร้างฐานบัวรอบรัตนอุโบสถศาลา ก่อนการปรับพื้นดินเพื่อลาดยางทำ Parking Lots ต่อไป (ภาพ 29 มีนาคม 2558)  

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าวันอาทิตย์

ขออนุโมทนา เจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกเช้าวันอาทิตย์ คุณแม่พวงพันธ์ วิบูลจันทร์ คุณโยมจีระพันธ์ บุญยาปนสาร และคุณโยมนิรัตน์ แวะมาทำบุญอุทิศพิเศษอุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 29 มีนาคม 2558)

Read more

เจ้าคุณอาจารย์บรรยายธรรมวัดป่าธรรมชาติ (28 มีนาคม 2558)

พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เมตตาบรรยายธรรมวัดป่าธรรมชาติ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องในอายุวัฒนมงคลโอกาสทำบุญอายุ 67 ปี พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าฟังประมาณ 25 คน                

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าวันเสาร์

ขออนุโมทนา ครอบครัวสุนทรวัชรินทร์ นำบุญโดยคุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอ ท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 28 มีนาคม 2558)  

Read more