เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระมหาชนก 24 กรกฎาคม 2559

24 กรกฎาคม 2559 เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระมหาชนก (วิริยบารมี) เจ้าภาพโดย แม่ชีสวาท คุณพึงใจ หงส์รัตน์ พ.พ.ต. ภัทราพร วงษ์ไทย คุณจันทิกา เหล่าบุญมี คุณดารัตน์ ทาเลียเฟอร์ คุณลอล่าร์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน คุณแอนนา ชิน คุณกิตติธร รัตนไตรภพ คุณชูเกียรติ นวสุ แสดงธรรมโดย เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกคณะ ทุกคน ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more

Elephant Thai Kitchen ทำบุญร้าน 24 กรกฎาคม 2559

24 กรกฎาคม 2559 ร้าน Elephant Thai Kitchen # Long Beach ทำบุญร้านประจำปี นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกท่านทุกคน ขอผลบุญนำพา ซื้อง่าย ขายคล่อง การค้าธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง ตลอดปีตลอดไป สาธุ

Read more

One Day Retreat & Yoga on July 23, 2016

23 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat & Yoga in the morning of every Saturday start 8.30-10.30 am at Wat Suddhavasa Buddhist Meditation Center สาธุชนท่านใดสนใจปฏิบัติธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และสนทนาธรรมได้ทุกเช้าวันเสาร์ 08.30-10.30 am

Read more

สามีจิกรรม หลวงพ่อประธาน 21 กรกฎาคม 2559

21 กรกฎาคม 2559 พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัอเมริกา รูปที่ 3 เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ พร้อมด้วยพระครูรัชมงคลวิเทศ ศาสนิกสัมพันธ์ สมัชชาสงฆ์ฯ และพระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาบางส่วน เข้ากราบถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีม้อนด์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย รูปที่ 1 ในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

Read more

สามีจิกรรม หลวงพ่อใหญ่วัดไทย 19 กรกฎาคม 2559

พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ นำคณะสงฆ์ในสังฆมลฑลเขตแคลิฟอร์เนียโซนใต้ 15 วัด กระทำสามีจิกรรม ถวายสักการะพระมหาเถระ 2 รูป คือ พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) เจ้าอาวาสวัดไทย ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และ พระครูเกษมศาสนวิเทศ พระมหาเถระแห่งวัดไทย ลอสแองเจลิส ในวาระดิถีอาสาฬหปุณณมีบูชา สังฆสามัคคีร่วมอุโบสถกรรม ก่อนการอธิษฐานเข้าพรรษาของแต่ละวัดต่อไป (19 กรกฎาคม 2559)

Read more

งานบุญหล่อเทียน-เข้าพรรษา ชุดที่ 3 : 17 กรกฎาคม 2559

วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน และทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มีสาธุชนร่วมงานกว่า 250 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคน ที่มาร่วมบุญในวันดังกล่าว

Read more

งานบุญหล่อเทียน-เข้าพรรษา ชุดที่ 2 : 17 กรกฎาคม 2559

วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน และทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มีสาธุชนร่วมงานกว่า 250 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคน โรงทานทุกคณะ ที่มาร่วมบุญในวันดังกล่าว

Read more

งานบุญหล่อเทียน-เข้าพรรษา ชุดที่ 1 : 17 กรกฎาคม 2559

วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน และทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มีสาธุชนร่วมงานกว่า 250 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคน เจ้าภาพโรงทานทุกร้าน ที่มาร่วมบุญในวันดังกล่าว

Read more

วัดป่ามาเยี่ยมชมวัด 14 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559 คณะพระเถระจากวัดป่าธรรมชาติ มาเยี่ยมชมวัดสุทธาวาส ในช่วงบ่ายวันนี้ กราบถวายการต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง สุขา สังฆัสสะ สามัคคี = ความสามัคคีแห่งหมู่ทำให้เกิดสุข

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 14 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาโยมอัมพา เปล่งรัศมี วิสุทธิธรรม โยมสุภาภรณ์ โยมจูดี้ กังวาล โยมวิภาดา กังวาล โยมตุ๊ โยมแดง และคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ทุกท่านทุกคนทุกคณะ ในวันพุธที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 13 กรกฎาคม 2559

13 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ทุกท่านทุกคนทุกคณะ ในวันพุธที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ (เตมีย์) 10 กรกฎาคม 2559

คุณนฤมล หงษ์ทอง พร้อมญาติ สหาย และกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ในระหว่างพรรษา กัณฑ์แรก พระเตมีย์ (ใบ้) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more

เปิดสอบบาลีรอบ 2 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559

บรรยากาศการเปิดสอบบาลีรอบที่ 2 ของคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำข้อสอบโดย พระราชปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานเปิดข้อสอบ พระวิเทศธรรมคุณ ประธานจัดสอบ และคณะกรรมการสมัชชา โดยมีพระครูรัชมงคลวิเทศ พระครูรัตนปัญญาวิเทศ และคณะครูบาอาจารย์ผู้สอน ผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้สอบ (9-10 กรกฎาคม 2559) ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

Read more

ปิดอบรมบาลีก่อนสอบ 8 กรกฎาคม 2559

พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประกอบพิธีปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ รอบ 2 ณ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบรอบแรกและเหลือวิชาสอบแก้เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 รูป

Read more

คุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปี 2559

ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับคุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ มัคคนายกวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ผู้ขวนขวายในงานบุญงานกุศล ช่วยเหลือกิจการงานพระศาสนาและวัดมาโดยตลอด บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์การเผยแผ่ธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกามามาอย่างต่อเนื่องหลาย 10 ปี เนื่องในมงคลโอกาสได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ ขอจงรักษาความดี ดังเกลือรักษาความเค็ม เป็นกำลังของพระศาสนาสืบไป สาธุ (2 กรกฎาคม 2559)

Read more

One Day Retreat Program (July 2, 2016)

One Day Retreat Program in the morning of every Saturdays at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center (July 2, 2016)

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายสังฆทาน 30 มิถุนายน 2559

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส 30 มิถุนายน 2559 ขอผลบุญจงรักษา เทวดาจงคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more

ประชุมพระสงฆ์ประจำเดือน มิถุนายน 2559

พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชุมคณะสงฆ์ภายในวัด ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อวางแผนเตรียมงานแฟร์ 4 th July และงานทำบุญเข้าพรรษา-หล่อเทียน ประจำเดือน กรกฏาคม และงานบุญใหญ่ หล่อเสาเอก โรงทานอาหารวิเทศธรรมคุณ ในเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ (26 มิถุนายน 2559)

Read more

One Day Retreat on Saturday (June 25, 2016)

One Day Retreat Program at Wat Suddhavasa Buddhidt Meditation Center. Open in the morning every Saturday 8.30-10.30 am. กิจกรรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ทุกเช้าวันเสาร์ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา (24 มิถุนายน 2559)

Read more

ประชุมส่งฆ์ 2 นิกาย (11 มิถุนายน 2559)

ประชุมร่วม 2 นิกาย : ประวัติศาสตร์การทำงานเผยแผ่ธรรมในดินแดนอเมริกา เจ้าคณะผู้ปกครองพระธรรมทูตไทย 2 นิกาย ทั้งธรรมยุต และ มหานิกาย ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่ และการศึกษา ณ วัดป่าธรรมชาติ แคลิฟอร์เนีย พร้อมแสดงความตั้งใจยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันทุกด้าน มุ่งทำงานประสานความร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนการศึกษาบาลี-นักธรรม รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์การเผยแผ่ธรรมแก่ชาวท้องถิ่นด้วย (11 มิถุนายน 2559)

Read more