สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ท่านเจ้าคุณอาจารย์ เข้าพบท่านกงสุงใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส (1 ตุลาคม 2558)

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เข้าพบท่านกงสุงใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เพื่อรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้สาธุชนได้ปิดทองลูกนิมิต และพิธีสมโภชฉลองใหญ่ ในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่ใกล้จะมาถึงนี้ (1 ตุลาคม 2558)

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา และทำบุญอุทิศบุพพการีชนผู้ล่วงลับดับขันธ์ไป ขอเจตนารมณ์แห่งเจ้าภาพทุกท่านทุกคน จงประสบตามความมุ่งมาดปรารถนา สำเร็จเป็นทิพยสมบัติในคติวิสัยของผู้ล่วงลับ ขอผลานิสงส์จงปฏิพรย้อนสนองลูกหลานเจริญรุ่งเรือง ขอผลบุญตามรักษา เทวดาคามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน เทฯ (1 ตุลาคม 2558)

Read more

เชิญจองเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิต 108 ลูก เจ้าภาพลูกละ 2,999.99 ดอลลาร์

มีดตัดหวายลูกนิมิต 108 ลูกกำลังใกล้เสร้จ สาธุชนท่านใดอยากฝากชื่อ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิต แบบส่วนตัว หรือหมู่คณะ ครอบครัว รอบรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอเชิญรีบจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตได้ ตอนนี้เหลือ 50 ลูกสุดท้าย (ใน 108 ลูก) เจ้าภาพทุกท่านรับมีดเป็นที่ระลึกในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทุกเจ้าภาพ เจ้าภาพลูกละ 2,999.99 ดอลลาร์ ครับ (28 กันยายน 2558)

Read more

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ประจำเดือนวิสาขบูชา (25 กันยายน 2558)

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ประจำเดือนวิสาขบูชา กำลังเดินทางไปหาสาธุชน สมาชิกวัดสุทธาวาส 2000 กว่าท่าน ขออนุโมทนาขอบคุณ ในการอุปถัมภ์บำรุงวัดมาโดยตลอด 18 ปี เพราะความสามัคคี งานใหญ่ก็เป็นงานเล็ก งานยากก็เป็นงานง่าย ก็ด้วยพลังสามัคคีสาธุชนทุกท่านทุกคน สาธุ (25 กันยายน 2558)

Read more

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดสุทธาวาส (27 กันยายน 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันฑ์เทศน์ มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดสุทธาวาส ซึ่งเลื่อนมาจัดก่อนกำหนด 2 อาทิตย์ ยังเหลือเทศน์พระเจ้า 10 ชาติอีก 2 กัณฑ์ในอาทิตย์ถัดไป การจัดเทศน์พระเจ้า 10 ชาตินี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปัจจัยรายได้สมทบทุนการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 4 ปี จะครบ 5 ปีและทำพิธีสมโภชฉลองทำบุญในปีหน้า จึงขออนุโมทนาเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทุกท่านทุกกัณฑ์ ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างรัตนอุโบสถศาลา ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา ในประเทศสหรัฐอเมริกาสืบไปชั่วลูกหลาน เป็นศักดิ์ศรีแด่ชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอจงได้ภูมิใจในการมีส่วนร่วมนี้ ด้วยกันทุกท่านทุกคน (27 กันยายน 2558)

Read more

ภาพรัตนอุโบสถศาลาปัจจุบัน 90 เปอร์เซนต์แล้ว (1 ตุลาคม 2558)

ภาพรัตนอุโบสถศาลาปัจจุบัน 90 เปอร์เซนต์แล้วภายนอก เหลือตกแต่งภายใน คาดว่าอีกไม่กี่เดือนน่าจะแล้วเสร็จ ทันฉลองปีหน้าแน่นอนครับ (ภาพ 1 ตุลาคม 2558)

Read more

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ One Day Retreat (26 กันยายน 2558)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ One Day Retreat every Saturda at Suddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA USA (26 กันยายน 2558)

Read more

One Day Retreat on Saturday September 5, 2015

One Day Retreat in the every morning of Saturday, please come and join us at Suddhavasa Buddhist Meditation Center 3687 Fleming St. Riverside, CA (September 5, 2015)

Read more

ปลูกต้นไม้รอบ รัตนอุโบสถศาลา 3 กันยายน 2558

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เมตตาปลูกต้นไม้ต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้รอบรัตนอุโบสถศาลา และปรับภูมิทัศน์ วัดสุทธาวาส 3 กันยายน 2558

Read more

ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า 2 กันยายน 2558

2 กันยายน 2558 ช่างกำลังติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ในการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย

Read more

ประชุมช่างและผู้รับเหมาก่อสร้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ประชุมติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา ประจำเดือนสิงหาคม 2558

Read more

ประชุมติดตามงานก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา 8 สิงหาคม 2558

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ประชุมติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา ประจำเดือนสิงหาคม 2558

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระมโหสถ (ปัญญาบารมี) 30 สิงหาคม 2558

ขออนุโมทนาเจ้าภาพฟังเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ภายในพรรษากัณฑ์พระมโหสถ คุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์ คุณจีระพันธ์ คุณแคธรีน บุญยาปนสาร คุณวินัย คุณจีระพร ชัยสิทธิ์ คุณวัชรี ทรัพย์สิน คุณวรรณภา วุฒิทรัพย์สิน และครอบครัว เพื่อนๆ ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง คณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่าน สาธุ

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) 23 สิงหาคม 2558

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ ในระหว่างพรรษา วัดสุทธาวาส กัณฑ์พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) เจ้าภาพโดย คุณปริลตา ธนานันทนาค คุณธาดา Clark พร้อมคณะญาติมิตร และเพือ่นๆๆ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาเจ้าภาพทั้ง 2 คณะ ที่ร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครองท่านเจ้าภาพทุกคณะ ทุกท่าน ทุกนาม สาธุ (23 สิงหาคม 2558)

Read more

ปูอิฐตัวหนอนรอบรัตนอุโบสถศาลา 25 สิงหาคม 2558

ช่างกำลังปูอิฐตัวหนอน รอบรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ก่อนจะปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จึงขอเชิญชวนสาธุชน เป็นเจ้าภาพต้นไม้ตามจิตศรัทธา (25 สิงหาคม 2558)

Read more

สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพพระสิทธิรักษ์ 10 สิงหาคม 2558

(ภาคค่ำ) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 1 และ พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 3 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ พระสิทธิรักษ์ ปญฺญาวชิโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 15 สังกัดวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งตับ โดยมีมติในที่ประชุม ให้จัดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นี้

Read more

สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประชุมเผาศพพระธรรมทูต 10 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานการประชุมวางแผนงาน การฌาปนกิจศพ พระสิทธิรักษ์ ปญฺญาวชิโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 15 สังกัดวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งตับ โดยมีมติในที่ประชุม ให้จัดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 สิงหาคม 2558  

Read more

ทำบุญร้านคุณนฤมล หงษ์ทอง 9 สิงหาคม 2558

คุณนฤมล หงษ์ทอง พร้อมเครือญาติ และครอบครัว Kozy Korner ทำบุญร้าน และทำบุญประจำปีอุทิศญาติผู้ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศกัลปนาผลแด่ผู้วายชนม์ในรอบปี ขอผลแห่งทานที่ทำแล้ว จงยังความสุขความเจริญ ทั้งแก่ผู้ยังชนม์ และผู้วายชน์ จงมีส่วนแห่งบุญนี้ ทุกท่านทุกคน สาธุ (9 สิงหาคม 2558)

Read more

One Day Retreat & Yoga 8 August, 2015

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat & Yoga on every Saturday in the morning (8 สิงหาคม 2558)

Read more

ภาพรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

Read more