สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday (April 25, 2015)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center (SBMC) Riverside, CA (ภาพ 25 เมษายน 2558)  

Read more

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ดร.) พร้อมคณะช่างและวิศวะ ผู้รับเหมาการก่อสร้าง ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งการก่อสร้างให้แล้วทันงานฉลองในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่จะมาถึง (ภาพ 25 เมษายน 2558)

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าทุกวันอังคาร (ภาพ 14 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนาคุณแม่ประภัสสรา หาญบุญตรง เจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกเช้าวันอังคาร มารอพระตั้งแต่ 05.00 am. กว่าๆ พระสงฆ์สวดมนต์ทำสมาธิ 04.30 am – 05.50 am. โยมแม่ก็มารอที่หน้าประตูวัดแต่เช้าตรู่ทุกวัน ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา และความศรัทธายิ่งที่คุณแม่มีต่อพระพุทธศาสนาตลอดมา ขอพลานิสงส์แห่งบุญ ส่งผลให้ท่านและครอบครัวลูกหลาน อายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นกำลังใจลูกหลาน และกำลังพระศาสนาสืบไป 100 ปี สาธุ (ภาพ 14 เมษายน 2558)

Read more

เทพื้นทางเดินรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา (15 เมษายน 2558)

ความคืบหน้าการสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเทพื้นทางเดินรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา เพื่อเป็นทางเดินและสร้างฐานซุ้มลูกนิมิตเสมาต่อไป (ภาพ 15 เมษายน 2558)

Read more

งานบุญสงกรานต์ 2558 วัดสุทธาวาส (12 เมษายน 2558) (2)

ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพ นักสร้างบุญ นักสร้างบารมีทุกท่าน นำบุญทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถศาลาโดย คุณซูซี่ Stevenson พร้อมญาติมิตร สาธุชนทุกท่าน  

Read more

งานบุญสงกรานต์ 2558 วัดสุทธาวาส (12 เมษายน 2558) (1)

งานบุญสงกรานต์ วัดสุทธาวาส 12 เมษายน 2558 นำบุญโดย คุณซูซี่ Stevenson ประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาเจ้าภาพผ้าป่า เจ้าภาพร้านอาหาร เจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพบุญทุกท่านทุกคน ทุกคณะด้วย ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกนามเทอญ สาธุ 12 เมษายน 2558 (ช่างภาพโดย คุณเขมชาติ ชำนาญรบ)

Read more

กำลังดำเนินการเดินสายไฟใต้ดินเข้าไปยัง รัตนอุโบสถศาลา (ภาพ 2 เมษายน 2558)

กำลังดำเนินการเดินสายไฟใต้ดินเข้าไปยัง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ก่อนการเก็บกวาดพื้นที่ และลาดเทพื้นทำ Parking Lots จำนวน 83 คัน เป็นลำดับต่อไป ท่านใดประสงค์จะร่วมกองทุนสร้างที่จอดรถ ติดต่อได้ที่วัดทุกวัน (ภาพ 2 เมษายน 2558)

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ คุณอรอนงค์ อ่อนแสง พร้อมคณะ (2 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนา เจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ คุณอรอนงค์ อ่อนแสง พร้อมคณะ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 2 เมษายน 2558)  

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์และวันพุธ ครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ (1 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนา เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์และวันพุธ ครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ นำโดยคุณกติกา คุณพวงพริ้ง คุณพงษ์นที วงษ์ทวีทรัพย์ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 1 เมษายน 2558)     

Read more

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ Mr.Thomas Lao (29 มีนาคม 2558)

Mr.Thomas Lao ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พร้อมลูกๆ c]tญาติสนิท เพื่อนฝูง ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ (ภาพ 29 มีนาคม 2558)

Read more

ความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา (28 มีนาคม 2558)

กำลังสร้างฐานบัวรอบรัตนอุโบสถศาลา ก่อนการปรับพื้นดินเพื่อลาดยางทำ Parking Lots ต่อไป (ภาพ 29 มีนาคม 2558)  

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าวันอาทิตย์

ขออนุโมทนา เจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกเช้าวันอาทิตย์ คุณแม่พวงพันธ์ วิบูลจันทร์ คุณโยมจีระพันธ์ บุญยาปนสาร และคุณโยมนิรัตน์ แวะมาทำบุญอุทิศพิเศษอุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 29 มีนาคม 2558)

Read more

เจ้าคุณอาจารย์บรรยายธรรมวัดป่าธรรมชาติ (28 มีนาคม 2558)

พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เมตตาบรรยายธรรมวัดป่าธรรมชาติ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องในอายุวัฒนมงคลโอกาสทำบุญอายุ 67 ปี พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าฟังประมาณ 25 คน                

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าวันเสาร์

ขออนุโมทนา ครอบครัวสุนทรวัชรินทร์ นำบุญโดยคุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอ ท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 28 มีนาคม 2558)  

Read more

กราบมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ (18 มีนาคม 2558)

เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เข้ากราบมุทิตาสักการะ (ก่อนงานจริง) ท่านเจ้าคุณพระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เนื่องในมงคลโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 67 ปี ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 27 มีนาคม 2558 นี้ (ภาพ 18 มีนาคม 2558)

Read more

เจริญพระพุทธมนต์ฉันเพล ร้าน Pattaya Thai Restaurent (18 มีนาคม 2558)

ขออนุโมทนาร้านอาหาร Pattaya Thai Restaurant โดยคุณมนัสวี และญาติมิตร กราบนิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสไปเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญร้าน ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ (18 มีนาคม 2558)  

Read more

ตรวจสถานที่อบรมบาลีก่อนสอบ (16 มีนาคม 2558)

เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 3, เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้, ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำคณะกรรมการสมัชชาฯ บางส่วน และเจ้าคุณพระสิทธิธรรมวิเทศ (วสันต์) จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ตรวจเยี่ยมพื้นที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อเตรียมรับรองพระสงฆ์ที่จะเข้าอบรมบาลีก่อนสอบ สนามหลวงคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาปีแรก ในช่วงเดือนเมษายน 2558 นี้

Read more

การก่อสร้าง Parking Lots 83 คัน (ชุดที่ 2)

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างลานจอดรถ Parking Lot จำนวน 83 คันฝั่งรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา (15 มีนาคม 2558)

Read more

ประชุมเรื่องจัดอบรม และ จัดสอบบาลี 9 มีนาคม 2558

เจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการจัดอบรม และสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทย ลอสแอง เจลิส เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการจัดสอบบาลีครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งแรกในต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ไทย

Read more

ประชุมติดตามการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา 10 มีนาคม 2558

เจ้าคูณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เป็นประธานประชุมผู้รับเหมา วิศวกร และช่าง เพื่อติดตามผลการดำเนินการการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ในเดือน มีนาคม 2558 ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ ก่อนการจัดฉลแงสมโภช ในเดือนพฤษภาคม 2559 ในปีหน้านี้

Read more