council02.jpg

ข้อมูลด้านการศึกษาสงฆ์ไทยในอเมริกา

กำหนดการอบรมบาลีก่อนสอบปี 2560 (วันที่ 1-18 พฤษภาคม 2560) กำหนดการงานวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (ฉลองวัดสมเด็จฯ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 1-2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประโยค 9 —————————————– ใบสมัครสอบบาลีสนามหลวง 2559 แผนการจัดการเรียนการสอน 2559 ตารางเรียนบาลีสงฆ์อเมริกา 2559 ตารางอบรมบาลีสัญจร 2559  ——————————————————————————————— ?????????????????????????? ?? 2559 ????????????????????????????????????????? ???????????????????????? 40/2559   Schedule of General meeting of The Council of Thai Bhikkhus in USA No. 40/2016 รายชื่อพระที่เข้าร่วมประชุม 1 รายชื่อพระที่เข้าร่วมประชุม 2 […]

Read more
DSC_5172_1024x680-300x199[1]

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma (more…)

Read more
DSC_5099

ปูพื้นหินอ่อนชั้นล่าง 20 มีนาคม 2560

20 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการปูพื้นหินอ่อน รัตนอุโบสถศาลาชั้นล่าง ตอนนี้งานรุดหน้าไป 50 เปอร์เซนต์ของพื้นที่แล้ว เหลือเก็บรายละเอียดตามมุมเสาและช่องทางเดิน กำหนดเสร็จต้นเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมสร้างพื้นทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
DSC_5065

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 13 ณ วัดพุทธธัมโม 17 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมบาลีสัญจรประจำสัปดาห์ครั้งที่ 13 ณ วัดพุทธธัมโม เมืองโมเลโน่ วัลเลบ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นประธานปิดการอบรม ในการณ์นี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม คณะสงฆ์วัดพุทธธัมโม และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ถวายการต้อนรับคณะครูและนักเรียนทั้ง 27 รูป ด้วยความอบอุ่น

Read more
17309893_1189644084466419_1152209981085853223_n

ปูพื้นหินอ่อนชั้นล่าง 7 มีนาคม 2560

15 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการปูพื้นหินอ่อน ชั้นล่างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ตอนนี้งานคืบหน้ากว่า 40 % แล้ว กำลังเก็บรายละเอียดตามมุมเสา ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญการทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่างมาโดยตลอด คนละเล็กละน้อย จนงานใหญ่ใกล้สำเร็จ สาธุ

Read more
DSC_3998

สมโภชวัดครบ 20 ปี 5 มีนาคม 2560

5 มีนาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี เปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน และพิธีตั้งสมณศักดิ์ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร พระใบฎีกาทวีสิน จารุวํโส สาธุชนร่วมบุญกว่า 250 คน โดยมีร้อยโทกรรภิรม กงสุล ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธี คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่าง คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานเปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวี Falcone เป็นประธานมุทิตา คุณชุติมา เจ้า เป็นประธานฟังธรรม ขออนุโมทนาร้านอาหารโรงทานทุกร้าน และเจ้าภาพที่มาร่วมบุญทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
17156044_1859585930976351_1780478743990132695_n

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 12 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ 3 มีนาคม 2560

โครงการอบรมบาลีสัญจร ครั้งที่ 12 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 รูป จาก 12 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นประธาน พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ กล่าวต้อนรับ พระครูสุตธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรม เท็กซัส ถวายข้อคิดเห็นกำลังใจ และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา ของคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พะละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

Read more
16864287_1408268635874320_4578212978629570141_n

งานมุทิตาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย 19 กุมภาพันธ์ 2560

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ในฐานะรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์-พัดยศ และพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี. โดยมีพระมหาเถระและสาธุชนร่วมบุญกันอย่างอบอุ่น

Read more
DSC_3760

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 11 ;วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการอบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 11 (ชุดที่ 3) ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ นักเรียน และอนุโมทนาสารธารน้ำใจศรัทธาสาธุชน ที่ได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทั้งหมด 22 รูป การสนับสนุนการศึกษาธรรม ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาธรรม สาธุ

Read more
DSC_3615

อนุโมทนาสังฆราชองค์ใหม่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส อเมริกา นำสาธุชนประกอบพิธีถวายพรอนุโมทนา อ่านโองการแต่งตั้ง ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

Read more
DSC_3558

งานบุญวันมาฆบูชา 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานทำบุญวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม มีสาธุชนร่วมบุญกว่า 300 คน โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน และเจ้าภาพร้านอาหารร่วมออกโรงทานกว่า 10 ร้าน ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกคณะไว้ ณ โอกาสนี้

Read more
DSC_3518

ชาวเวียดนามมาทำบุญ 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560 สาธุชนชาวเวียดนามมาทำบุญ กราบพระ ณ รัตนอุโบสถศาลา จำนวน 120 คน เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Read more
DSC_3470

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 10 ณ วัดป่าธรรมชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2560

3 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าะรรมชาติ เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมบาลีสัญจร ครั้งที่ 10 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน 19 รูป ร่วมเรียนบาลีตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 บรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ได้รับการตัอนรับจาก พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสเป็นอย่างดี ญาติโยมพี่น้องก็ดูแลอุปถัมภ์ข้าวปลาอาหาร น้ำปานะ สมบูรณ์ทุกประการ จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Read more
DSC_3323

คุณผุสดี เอื้อเฟื้อ Hot Pepper มาทำบุญให้คุณแม่ 31 มกราคม 2560

31 มกราคม 2560 คุณโยมผุสดี เอื้อเฟื้อ สมาชิกวง Hot Pepper มาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้คุณแม่ที่ล่วงลับ หลังจากกลับมาจากประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะจัดคอนเสริตในอีกไม่นานนี้ ขออนุโมทนากับคุณโยมและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more
16195382_1945846608981116_1227512711737405284_n

สงฆ์ไทยทำบุญ 100 วันพ่อหลวง 22 มกราคม 2560

22 มกราคม 2560 พสกนิการชาวไทย นำโดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส และคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหลวงพ่อใหญ่วัดไทย พระเทพมงคลวิเทศ ร่วมบำเพ็ญบุญพิธี สตมวาร ครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชการลที่ 9 โดยมีเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ เป็นประธานนำสวดพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถ วัดไทยลอสแองเจลิส มีคณะสงฆ์ร่วมพิธี 44 รูป สาธุชนกว่า 150 ท่าน

Read more
DSC_3289

พิธีทำบุญ 100 วัน รัชกาลที่ 9 วันที่ 21 มกราคม 2560

21 มกราคม 2560 วันนี้วัดสุทธาวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ๋หัว พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร โดยมีคุณโยมนฤมล หงษ์ทอง คุณโยมวรวี ฟาโคเน่ คุณโยมพิศมัย กอร์แมน เป็นเจ้าภาพพระสวด และสาธุชนประมาณ 30 ท่าน ร่วมงานบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคณะ ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานบุญกันในวันนี้ สาธุ

Read more
DSC_3246

โยมมาทำบุญถวายเพล 16 มกราคม 2560

16 มกราคม 2560 เพลวันนี้ โยมชาลิสา โยมแตงร้าน โยมประกาย โยมอำภา โยมตุ๊ โยมสุชาดา และเจ้าภาพทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส จำนวน 6 รูป ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา สัมมาปฏิบัติมา ณ โิอกาสนี้ คำว่าอดอยาก คำว่ายากจน คำว่าต่ำกว่าคน จนกว่าใคร ขออย่าได้พานพบ ทุกภพทุกชาติไป ตราบเข้าถึงพระนิพพาน สาธุ

Read more
DSC_3228

One Day Retreat Program in every morning Saturday 3-14-2017

14 มกราคม 2560 กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ 08.30-10.30 น. One Day Retreat Program in every morning Saturday at Suddhavasa Buddhist Meditation Center 3687 Fleming St. Riverside CA 92509. interested to join us Tel. 951-360-3795, 951-360-9495 for more information.

Read more
DSC_3151

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง 12 มกราคม 2560

12 มกราคม 2560 พิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส โดยคณะกรรมการอบรมบาลีสัญจรสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รอบ 1 เดือนครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11-12 มกราคม 2560 โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ และคณะครูผู้สอนบาลี พร้อมสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการนี้มีพระครูรัตนปัญญาวิเทศ เป็นตังแทนนักเรียนบาลี นำสวดพระพุทธมนต์ในพิธีดังกล่าว

Read more
DSC_2874

สาธุชนมาถวายภัตตาหารเพลงานอบรมบาลี 10-12 มกราคม 2560

12 มกราคม 2560 ภาพบรรยากาศสาธุชนมาถวายภัตตาหารเพล ในการอบรมบาลีสัญจรรอบ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 10-11-12 มกราคม 2560 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซโ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมการอบรมกว่า 30 รูป และสาธุชนให้การอุปถัมภ์ข้าวปลาอาหารอย่างอบอุ่น

Read more
DSC_2957

ประชุมกรรมการฝ่ายการศึกษา 10 มกราคม 2560

10 มกราคม 2560 หลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมตตาเดินทางมาเป็นศิระประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา และเจ้าอาวาสในเขตภาคใต้ เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการอบรมบาลีก่อนสอบที่วัดสมเด็จ และการระดมทุนในการจัดการศึกษาบาลีในรอบ 1 ปี

Read more
15941964_10202567554946916_737081330_n

ติวบาลีสัญจรครั้งที่ 8 วันที่ 6 มกราคม 2560

6 ?????? 2560 ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? 8 ? ?????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? 1-2 ??? ?????? 5 ???????????????????????? 27 ??? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????

Read more