council02.jpg

ข้อมูลธรรมศึกษา นักธรรม-บาลี และพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ข้อมูลการสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา 2559-2560 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา วัดสุทธาวาส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา —————————————– ใบสมัครสอบบาลีอเมริกาปี 2559 สมัครสอบบาลีปี 2559 (ลงทะเบียนออนไลน์) แผนการเรียนการสอนบาลี 2559 ตารางเรียนและสอนบาลี 2559 ปฏิทินตารางอบรมบาลีสัญจร 2559 คณาจารย์ผู้สอนบาลีปี 2559 ผู้สอบผ่านบาลีปีการศึกษา 2559  ——————————————————————————————— ข้อมูลการประชุมสมัชชาสงฆ์ฯ ปี 2559 กำหนดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 40/2559   Schedule of General meeting of The Council of Thai Bhikkhus in USA No. 40/2016 รายชื่อพระสงฆ์เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 1 รายชื่อพระสงฆ์เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 2 รายชื่อพระสงฆ์เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 3 แบบฟอร์มทะเบียนประวัติพระที่เข้าร่วมประชุมฯ […]

Read more
DSC_5172_1024x680-300x199[1]

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma (more…)

Read more
9

กรรมการสมัชชา ร่วมสวดอภิธรรมในหลวง 7 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ (ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นพระพิธีธรรมในงานบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารวิปัสสนากรรมฐา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เครดิตภาพจาก Drhandy Inthisan

Read more
dsc_1985

ทำบุญวันพ่อ วัดสุทธาวาส 4 ธันวาคม 2559

4 ธันวาคม 2559 วัดสุทธาวาส จัดงานทำบุญวันพ่อ ปัญญาสมวาร อุทิศถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยมี Mrs. Visakha Truong นายแพทย์วิรัช คุณจิตต์ถวิล วชิรากรทอง เป็นพระธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ และสาธุชนร่วมงานกว่า 200 คน ขออนุโมทนาสาธุการ กับเจ้าภาพโรงทานทั้ง 13 เจ้าภาพ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกคนทุกท่าน ผลบุญเป็นของท่าน ผลงานเป็นของทุกคน สาธุ

Read more
15380747_1523818374301390_3188765336740489292_n

ทำบุญ 50 วัน ถวายพ่อหลวง 3 ธันวาคม 2559

3 ธันวาคม 2559 พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๓ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นประธานพระสงฆ์สมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร และพิธีสวด ๓ ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าธรรมชาติ โดยมีกงสุญใหญ่ นายธานี แสงรัตน์ ประจำ ณ นครลอส แองเจลิส เป็นประธานในพิธี Cr. ภาพจากวัดป่าธรรมชาติ

Read more
dsc_1829

ผ้าป่าวัดพระธรรมกาย 27 พฤศจิกายน 2559

27 พฤศจิกายน 2559 พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย พระครูโสตถิธรรมวิเทศ (พระมหาปรัชญา) รองเจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย นำคณะกัลยาณมิตร 60 กว่าท่าน มาทำบุญถวายผ้าป่า 5 วัด ร่วมสร้างศาลาโรงทานวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กราบขอบพระคุณอนุโมทนากับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย และสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนนี้ สาธุ

Read more
dsc_1743

One Day Retreat 26 พฤศจิกายน 2559

26 พฤศจิกายน 2559 Daniel ใกล้เรียนจบมหาลัย กลับมาบ้านช่วงหยุดวัน Thanksgiving day นำอาหารมาถวายพระ และปฏิบัติธรรมในเช้าวันเสาร์ One Day Retreat ทราบว่าอีก 1 เดือนจะจบและกลับมาทำงานใกล้บ้าน ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาไว้ ณ โอกาสนี้

Read more
dsc_7847

สวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน ปี 2559

วัดสุทธาวาสจัดสวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน ทุกแรม 14 ค่ำ และขึ้น 15 ค่ำ ณ รัตนอุโบสถศาลา สาธุชนท่านใดประสงค์ถวายน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ ขอเรียนเชิญเจริญพรได้ตามศรัทธา

Read more
dsc_1662

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาเยี่ยมวัด

19 พฤศจิกายน 2559 พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาเยี่ยมชมถวายกำลังใจแด่เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ในงานนวกรรมก่อสร้างวัดในต่างประเทศ คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมถวายกำลังใจ แด่พระธรรมทูตผู้ทำงานเผยแผ่ในต่างแดน    

Read more
dsc_1575

ติวบาลีสัญจร 15-17 พฤศจิกายน 2559

16 พฤศจิกายน 2559 บรรยากาศโครงการติวบาลีสัญจร 15-16-17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวานเต้ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ 2 โดยวันนี้มีพระเดชพระคุณ พระราชวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประธานฝ่ายการศึกษา ได้เมตตาไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน

Read more
14997265_1064540806976748_924681836_n

ยกหน้าบันด้านทิศตะวันออก 5 พฤศจิกายน 2559

4 พฤศจิกายน 2559 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ยกหน้าบันตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขึ้นประดิษฐานด้านทิศตะวันออกของรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส

Read more
dsc_0963

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 17 (29 ตุลาคม 2559)

29 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 17) โครงการฝันเป็นจริง ช่วยคนพิการขาเทียมในประเทศไทย เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (วัดสุทธาวาสจัดสวดพระอภิธรรม 31 คืน วันนี้เป็นคืนที่ 17 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น. สาธุชนท่านใดหรือคณะใด สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม เชิญร่วมกิจกรรมได้ที่วัดตามเวลาดังกล่าว)

Read more
dsc_0823

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 11 (23 ตุลาคม 2559)

23 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 11) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส และสาธุชนพสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองใกล้เคียงวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 11 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น.)

Read more
dsc_0800

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 10 (22 ตุลาคม 2559)

22 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 10) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับสาธุชนพสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 10 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น.)

Read more
dsc_0677

ผ้าป่า 9 วัด คณะวัดไทยลอสแองเจลิส 22 ตุลาคม 2559

22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ นำคณะศรัทธาสาธุชน มาถวายผ้าป่า 9 วัด โดยทอดถวาย ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคิลิฟอร์เนีย เป็นวัดลำดับที่ 4 ของการเดินทาง โดยมีสาธุชนร่วมเดินทางมาในครั้งนี้กว่า 150 คน กราบอนุโมทนาพระเดชพระคุณ และอนุโมทนากับคณะสารธารศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more
dsc_0675

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 9 (21 ตุลาคม 2559)

21 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 9) คุณสุรศักดิ์ คุณวราภรณ์ วงศ์ข้าหลวง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 9 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น.)

Read more
dsc_0625

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 8 (20 ตุลาคม 2559)

20 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 8) สาธุชนวัดสุทธาวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 8 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น.)

Read more
dsc_0549

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 7 (19 ตุลาคม 2559)

19 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 7) สาธุชนวัดสุทธาวาส ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 7 วันธรรมดาเริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มสวด 10.30-12.00 น.)

Read more
dsc_0502

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 6 (18 ตุลาคม 2559)

18 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 6) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส นายธานี แสงรัตน์ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม อุทศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 6 เริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น.)

Read more
dsc_0437

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 5 (17 ตุลาคม 2559)

17 ตุลาคม 2559 (คืนวันที่ 5) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 31 คืน วันนี้คืนที่ 5 เริ่มสวด 19.00 น.-20.00 น.)

Read more
14741737_1156016501130962_119200868_n

ผู้นำ 3 ศาสนา น้อมถวายอาลัยพ่อหลวง 16 ตุลาคม 2559

ผู้นำศาสนาในนครลอสแองเจลิส พุทธ คริสต์ อิสลาม จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ วัดไทยสอสแองเจลิส วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 นาฬิกา

Read more
dsc_0288

สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวง คืนวันที่ 4 (16 ตุลาคม 2559)

16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 4) คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ในเขตเมืองริเวอร์ไซด์ เมืองซานเบินนาเดโน่ และบริเวณใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จ สู่ทิพยวิมานสวรรคาลัย (สวด 9 คืน วันนี้คืนที่ 4)

Read more