กิจกรรมประจำวันวัดสุทธาวาส

………………………………………………………………………….

Suddhavasa Buddhist Meditation Center

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 3687 Fleming St. Riverside, CA 92509-1018

SONY DSC

                                           3687 Fleming St Riverside, purchase CA 92509-1018
                                                     Tel: (951) 360-3795, viagra (951) 360-3495, purchase

Website : WWW.Suddhavasa.org , E-mail : suddhavasa@yahoo.com, suddhavasa@gmail.com

วัน
เวลา
กิจกรรม
ทุกเช้าตรู่ของทุกวัน 4.30 am.-5.50 am  ทำสมาธิ สวดมนต์เช้า
??????-??????? 13.00 ?.-15.00 ?. ????????? ?????????????????
????? 8.30 ?.-10.30 ?. One Day Retreat & Yoga
????? 12.30 ?.-14.30 ?. One Day Retreat & Yoga
???????????????????? 12.30 ?.-13.30 ?. ??????????????????????
?????????? 14 ?????? 12.30 ?.-16.30 ?. ??????????????????? 13 ?????
?????????? ????????????????????-????????
??????????????? ????
California Baptist University
California State, San Bernardino
Riverside City  College
Universist of California,Riverside
Phoenix University
?????????? ???????? 19.30 ?.-20.30 ?. ????????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ??? ?? ???
??????????????????????? ?????????? ??????????????
?????????????????????????????? 10.00 ?.-14.30 ?. ????????????? ??????? 1 ?????
??????????????????????
?????????????? ????????
???????????? ???????????????
??????????????????????
????????????????????????????????
????????????????