วัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙

วัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
วัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ๖๙ วัด
……………………

๑. วัดไทยลอสแองเจลิส
WAT THAI LOS ANGELES
8225 Coldwater Canyon,
North Hollywood, CA 91605-1198
Tel. (818)780-4200,997-9657
Fax. (818)780-0616
www.watthai.com
E-mail : watthaila@hotmail.com
พระราชธรรมวิเทศ พธ.ม. เจ้าอาวาส

๒. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
WAT THAI OF WASHINGTON D.C.
13440 Layhill Rd,
Silver Spring, MD 20906
Tel. (301)871-8660,871-8661
Fax. (301)871-5007
www.watthaidc.org
E-mail: watthaidc@hotmail.com
พระวิเทศธรรมรังษี พธ.ด. เจ้าอาวาส

๓. วัดวชิรธรรมปทีป
VAJIRADHAMMAPADIP TEMPLE
75 California Rd,
Mount Vernon, NY 10552 (วัดเก่า)
Tel. (914)699-5778, Fax : (914) 668-5054
– 110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720 (วัดใหม่)
Tel. (631)471-8006
Fax. (631)588-2482
www.vajira.org
E-mail: vajiradham@hotmail.com
พระเทพกิตติโสภณ พธ.ด. เจ้าอาวาส

๔. วัดธัมมาราม
WAT DHAMMARAM
7059 W. 75 th Street Chicago, IL 60638-5934
Tel. (708)594-8100-2 Fax. (708)594-8114
www.dhammaram.com
E-mail: dhammaram@yahoo.com
พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ Ph.D. รก. เจ้าอาวาส

๕. วัดพุทธวราราม
WAT BUDDHAVARARAM
4801 Julian St., Denver, CO 80221-1122
Tel. (303)433-1826 Fax. (303)964-9924
www.watthaidenver.net
E-mail: watthaidenver@msn.com
พระครูโพธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส

๖. วัดมงคลรัตนาราม BERKELEY
WAT MONGKOLRATANARAM
1911 Russell St, Berkeley, CA 94703-2210
Tel. (510)849-3419 Fax. (510) 466-3957
www.watmongkolberkeley.com
E-mail: watmongkol@hotmail.com watberkeley@yahoo.com,
พระมงคลเทพโมลี พธ.ด. เจ้าอาวาส
พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์

๗. วัดธรรมคุณาราม UTHA
WAT DHAMMAGUNARAM
644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
Tel. (801) 544- 7616 Fax.(801)546-9369
www.watthaiut.com
E-mail: watutah@iirt.net,suphachate@hotmail.com

๘. วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า
WAT MONGKOLRATANARAM OF FLORIDA
5306 Palm River Rd.
Tampa, FL 33619 – 3746
www.wattampa.com
E-mail: wattampa@yahoo.com,wattampa@hotmail.com
พระครูวิเทศสุตคุณ เจ้าอาวาส

๙. วัดพุทธาวาส
WAT BUDDHAVAS OF HOUSTON
6007 Spindle Dr., Houston, TX 77086-3930
Tel. (281) 820 -3255, 445 – 5773
Fax. (281) 931-9746
www.watbuddhavas.org
E-mail: wat@sbcglobal.net,prachanpm@hotmail.com
พระสุนทรพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส

๑๐. วัดพุทธรังษี ไมอามี
WAT BUDDHARANGSI OF MIAMI
15200 S.W.240 STREET, Miami, FL 33032
Tel. (305) 245-2702 FAX. (305)247-3092
www.watmiami.org
www.watmiami.com
E-Mail : watmiami2006@yahoo.com
พระสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส

๑๑. วัดพุทธานุสรณ์
WAT BUDDHANUSORN
36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536-1563
Tel. (510)790 -2296 Fax. (510)796-9043
www.watbuddha.org
E-mail: buddhanusorn@hotmail.com
พระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาส

๑๒. วัดพระศรีรัตนาราม
WAT PHRASRIRATANARAM
890 Lindsay Ln.,Frorissant, MO 63031
Tel. (314) 839-3115, Fax. (314)837-9717
www.self-aware.net
www.stlthaitemple.org

E-mail: wat_prasri@hotmail.com
พระนิคม สีลนนฺโท ป. รักษาการ เจ้าอาวาส

๑๓. วัดพรหมคุณาราม
WAT PROMKUNARAM
17212 W. Maryland Ave.Waddell, AZ 85355
Tel. (623) 935-2276 Fax. (623)935-1174
Cel:(623) 398-9394
www.watprom.com
E-mail: watprom@hotmail.com,watpromaz@yahoo.com,
พระครูวิเทศพรหมคุณ Ph.D. เจ้าอาวาส

๑๔. วัดมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร )
Mongkoltepmunee Temple
3304 Knights Rd.Bensalem, PA 19020
Tel. (215) 638 – 9755 Fax. (215) 638 -1325
www.watthaiphaila.org
E-mail: watphila@hotmail.com
พระวิเทศธรรมมงคล  เจ้าอาวาส

๑๕. วัดพุทธจักรมงคลวราราม
WAT BUDHAJAKRAMANGKOLVARARAM
872 – A Second St. Pearl City, HI 96782
Tel. (808)456-4176 Fax. (808)455-1808
E-mail: watprarl@pixi.com
พระปลัดสง่า กตปุญฺโญ เจ้าอาวาส

๑๖. วัดพุทธธรรม ชิคาโก
Wat Buddhadhamma
8910 S. Kingary HWY. Willowbrook, IL 60527
Tel. (630) 789-8866,Fax. (630) 789-2071
www.buddhistbmc.org
E-mail: info@buddhistbmc.org
พระวรศักดิ์ วรธมฺโม เจ้าอาวาส

๑๗. วัดพุทธนานาชาติ
Wat Buddhananachat of Austin
8105 Linden Rd. Del Valle, TX 78617
Tel. (512)247-4298, 247 – 2714 Fax. (512) 247-4505
www.wataustin.iirt.net
E-mail: wataustin@yahoo.com
พระอธิการแรม ขนฺติมโน เจ้าอาวาส

๑๘. วัดสามัคคีธรรมาราม
WAT SAMAKKIDHAMMARAM
2625 E. 3 Rd. St. Long Beach, CA 90814
Tel. (562) 434-4343 Fax. (562) 987-0072
www.watcherry.iirt.net
E -mail: watcherry@iirt.net, w_tongsin@hotmail.com
พระครูสมุห์ทองสุข ปริชาโน เจ้าอาวาส

๑๙. วัดพุทธวิปัสสนา
WAT BUDDHAVIPASSANA
2015 W. Hill St. Long Beach, CA 90810-3409
Tel. (562)426-2326 Fax. (562)426-2326
www.vipassana.iirt.net
E-mail: vipassana@iirt.net, pwatna@iirt.net, pwatna9@hotmail.com
พระครูวิเทศญาณวิมล เจ้าอาวาส

๒๐. วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์
WAT BODHIVAREERANGSARITH
14372 Hawest St. Whittier, CA 90640
Tel. (562) 941- 0322
พระอดิเรก อารทฺธวิริโย เจ้าอาวาส

๒๑. วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
WATBUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM
139 W. 11th Ave. Escondido, CA 92025
Tel. (760) 738-6165 Fax. (760) 738-6165
E-mail:Buddhajakramongkolrat@yahoo.co.th
พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ หัวหน้าสงฆ์

๒๒. วัดธรรมภาวนา อลาสก้า
WAT DHAMMABHAVANA BUDDHIST CENTER
738 W. 72 nd Ave.Anchorage, AK 99518
Tel. (907)344-9994 Fax. (907) 522-2969
E-mail: watthai_alaska@hotmail.com,
watthai_alaska@yahoo.com
พระมหาสมปอง สุขิโต เจ้าอาวาส

๒๓. วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
DHAMMAKAYA INTERNATIONAL
MEDITATION CENTER
865 E. Monrovia Pl., Azusa, CA 91702
Tel. (626)334-2160, Fax. (626)334-0702
www.dimc.net
E-mail: pmsamma@hotmail.com
พระมหาสมบุญ สมฺมาปุญโญ เจ้าอาวาส

๒๔. วัดชาวพุทธ
WAT CHAO BUDDHA
3495 Gray St. San Bernardino, CA 92407
Tel: (909)880-2762, Fax: (909)880-2762
พระครูสุนทรธรรมสาธิต เจ้าอาวาส

๒๕. วัดพุทธโสธรวิเทศ
WAT BUDDHASOTHON
143-145 Madison St. NE,
ALBUQUERQUE, NM 87108
Tel. (505) 256-7520 Fax. (505)268-1544
www.buddhasothorn.org
E-mail: Sothorn02@yahoo.com
พระครูวิมลศาสนวิเทศ Ph.D. เจ้าอาวาส

๒๖. วัดพุทธมงคลนิมิต
WAT BUDDHAMONGKOLNIMIT
320 LOUISANA BLVD.SE.,
ALBUQUERQUE, NM 87108 -3108
Tel. (505)268-4983 Fax. (505)268-0255
www.watthainm.com
E-mail: watnimit@yahoo.com, watnimit@yahoo.com, somkiddd@hotmail.com
พระครูโสภณศาสนวิเทศ PH.D. เจ้าอาวาส

๒๗. วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก
WAT BUDDHAPRADEEP OF SAN FRANCISCO
310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066
Tel (650) 615-9528 Fax. (650) 742-6657
www.buddhapradeep.org
E -mail: buddhapradeep2002@yahoo.com
พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส

๒๘. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก
WAT PRASRIRATANAMAHADHAT
4735 N. Magnolia Ave. Chicago, IL 60640
Tel. (773)784 – 0257 Fax. (773) 784-0235
www.watphrasri.iirt.net
E-mail: watphrasri@hotmail.com, watprasri_chicogo@hotmail.com
พระรัตน์ รตฺนโชโต เจ้าอาวาส

๒๙. วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
Wat Somdejphramaharajmangalajarn
309 E. Fairview Rd. Bakersfield, CA 93307
Tel. (661)836-9940 Fax. (661) 831-9029
E-mail: watsomdejusa@yahoo.com
watsomdejusa@hotmail.com
พระมหาสุขุม สุขุโม เจ้าอาวาส

๓๐. วัดป่าสามัคคี คิลลีน
WAT PASAMAKKI OF KILLEEN
20905 State High Way 195.Killeen, TX 76542 -4869
Tel. (254) 793-3713 Fax:(254) 793-8165
www.watpahsamarkki.iirt.net
E-mail: watpahsamarkki@yahoo.com
พระจำเนียร จิรสุทฺโธ เจ้าอาวาส

๓๑. วัดพุทธศาสตร์กาญจนาราม
AMERECAN BUDDHIST MEDITATION TEMPLE
1251 Orchid Dr.Santa Barbara, CA 93111
Tel. (805) 696-6296 Fax. (805) 696 6296
E-Mail: abmt125@yahoo.com
พระมหาทูล กิตฺติสาโร หัวหน้าสงฆ์

๓๒. วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตันบีช
WAT MONGKOLRATANARAM
741 Mayflower Ave.
Fort. Walton Beach, FL 32547-3176
Tel:(850) 863-2906 Fax.(850)864-2907
www.mongkoltemple.com
E-mail: mongkoltemple@yahoo.com
พระมหาณันท์มนัส กิตฺติปาโล หัวหน้าสงฆ์

๓๓. วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์
THE MIDWEST BUDDHIST MEDITATION CENTER
29750 Ryan Rd. Warren, MI 48092 – 2244
Tel. (586) 573-2666
Fax. (586)573-6661
www.mbmcmichigan.org
E-mail: mbmc@mail.com
พระมหาธนภัทร์ อาสโภ หัวหน้าสงฆ์

๓๔. วัดชัยรัตนาราม
WAT CHAIRATANARAAM
710 SE. 50th ST. Oklahoma City , OK 73129
Tel. (405) 634-2144
www.watchai.iirt.net
E-mail: watchai@iirt.net
พระมหาสมทรง สิริธโร เจ้าอาวาส

๓๕. วัดพุทธออเรกอน
WAT BUDDHA OREGON
8360 David Lane, Turner, OR 97392
Tel: (503)391-9866 Fax. (503)391-9807
www.thaioregon.com/wat
E-mail: Ssingthong@yahoo.com
พระปลัดสุบิน วชิรปญฺโญ เจ้าอาวาส

๓๖.วัดป่าสันติธรรม
WAT PASANTIDHAMMA
14289 Chapman’s Lane, Carollton , Va 23314
Tel. (757) 238- 3461, 238-7015 Fax. (757) 238-7015
www.watpasantidhamma.blogspot.com
www.watpa.iirt.net
E-mail: watpa@iirt.net, santidhamma_a@hotmail.com
พระมหาอุดม ปภงฺกโร ป.ธ.7 เจ้าอาวาส

๓๗.วัดสุทธาวาส
SUDDHAVASA BUDDHIST
MEDITATION CENTER
3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509-1018
Tel. (951) 360-3495,360-3795 Fax. (951) 360 – 3795
www.suddhavasa.org
www.watsuddhavasa.com
E-mail: watsuddhavasa@yahoo.com
พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ Ph.D. เจ้าอาวาส

๓๘.วัดอตัมมยตาราม
ATAMMAYATARAM BUDDHIST MONASERRY
19301 176 th Ave. NE. Woodinville, WA 98072
Tel. (425) 481- 6640 Fax. (425) 481 – 2142
www.atamma.org
E-mail: ritthi@yahoo.com
พระครูสิทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส

๓๙. วัดสันติธรรม โคโลราโด สปริงส์
WAT SANTIDHAMMA
7525 Falcon Meadows Blvd., Peyton, CO 80831
Tel: (719) 495-5847 Fax: (719) 495-6365
www.watsantidhamma.org
E-mail: treedoon@hotmail.com
พระมหาหาร ภทฺรเมธี                                      หัวหน้าสงฆ์

๔๐. วัดพุทธธัมโม
(WAT BUDDHADHAMMO)
13920 NASON ST.,
MORENO VALLEY, CA 92555
Tel. & Fax: (951) 924-6039
E-mail: nikom04@yahoo.com www.buddhadhammo.com
พระครูสังฆรักษ์นิคม วรธมฺโม เจ้าอาวาส

๔๑. วัดพระธรรมกาย ชิคาโก
(MEDITATION CENTER OF CHICAGO)
6224 W. GUNNISON ST. CHICAGO, IL 60630
Tel. (773) 763-8763 ,
Fax: (773) 763-7897
E-mail: kkn072@yahoo.com, phracheep@yahoo.com
พระบัณฑิต ปญฺญาโภ หัวหน้าสงฆ์

๔๒. วัดพระธรรมกาย นิวเจอร์ซี
(DHAMMAKAYA MEDITATION CENTER OF NEW JERSEY)
257 MIDWAY AVE., FANWOOD, NJ 07023
Tel. (908) 322-4187 Fax: (908) 322-1397
www. dmc.tv E-mail: dimc_nj@yahoo.com
พระครูภาวนาวิเทศ หัวหน้าสงฆ์

๔๓. วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส
(WAT PA BUDDHAYANANDHARAM)
5320 KELL LANE, LAS VEGAS, NV 89156
Tel. (702) 437-3320 Fax: (702) 437-1986
www.buddhayanando.com, www.watpalasvegas.th.gs
E-mail: direksaksith@yahoo.com (เจ้าอาวาส), chuabboon@hotmail.com ( พ.ม.ประเสริฐ)
Drsnwong23@hotmail.com
พระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท เจ้าอาวาส

๔๔. วัดพุทธมหามุนี Arlington
(WAT BUDDHAMAHAMUNEE)
2501 CLOVER LANE, ARLINGTON, TX 76015
Tel.(817) 461-5449 Fax : (817) 542-0994
www. watmahamuneetx.com
E-mail : watmahamuneetx@gmail.com
พระครูสิริพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส

๔๕. วัดสัทธาธรรม
(WAT SADDHADHAMMA)
8000 F.M.1518, SCHERTZ, TX 78154
Tel. (210) 566-5695 Fax: (210) 566-3899
www.watsaddhadhamma.com
E-mail: winyu95@hotmail.com
พระครูสุตธรรมวิเทศ Ph.D. เจ้าอาวาส

๔๖. วัดธรรมรัตนาราม
(WAT DHAMMARATANARAM TEMPLE)
7950 W. BOPP RD. TUCSON, AZ 85735
Tel. (520) 883-9349 Fax : (520) 883-9350
www.meditation.meetup.com/229/
E-mail: sarnanta@msn.com
พระมหาสุทัศน์ ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาส

๔๗. วัดพุทธเมตตาธรรม
(WAT BUDDHAMETTADHAM)
24123 WEBSTER AVE, MORENO VALLEY, CA 92553
Tel. (951) 488-9836 Fax: (951) 897-6409
E-mail: psonekb@yahoo.com
พระสอนสวรรค์ อภิญฺญาโณ เจ้าอาวาส

๔๘. วัดพระธรรมกาย เท็กซัส
(MEDITATION CENTER OF TEXAS)
1011 THANNISCH DR. ARLINGTON, TX 76011
Tel. (817) 275-7700 Fax: (817) 275-7702
www.meditationcenteroftexas.org
E-mail:sawadeeka072@hotmail.com
พระสมบูรณ์ ปญฺญากโร หัวหน้าสงฆ์

๔๙. วัดนวมินทรราชูทิศ
(WAT NAWAMINTARARACHUTIS)
382 SOUTH STREET EAST, RAYNHAM, MA 02767-5130
Tel. (508) 823-1800, (508) 823-5069
Fax: (508) 823-1775
www.watnawamin.org
E-mail: watnawamin@hotmail.com,
watnawamin@yahoo.com
พระมหาไสว ชลิตปญฺโญ Ph.D. หัวหน้าสงฆ์

๕๐. วัดพระมหาชนก
(WAT PHRAMAHAJANAKA)
498 STEELE RD., GRIFFIN, GA 30223
Tel. (404) 717-5104
www.watphramahajanaka.org
E-mail: watphramaha@hotmail.com, pasanno@ hotmail.com
พระครูปิยธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์

๕๑. วัดปากน้ำ อเมริกา
(BUDDHIST MEDITATION TEMPLE)
4545 FISHBURG RD., HUBER HEIGHTS, OH 45424
Tel. (937) 237-0378 Fax: (937) 648-0226
www.ohiobuddhist.org/
E-mail : watohio@gmail.com
พระวิเทศวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาส

๕๒. วัดพระพุทธิวงศมุนี
(WAT PHRABUDDHIVONGSAMUNEE)
11253 N. Thornton Rd. Stockton, CA 95209
Tel. (209) 244-8463, 472-1401, 952-7570
www.watstockton.com
E-mail: athithano@yahoo.com
พระครูวิเทศพุทธิคุณ เจ้าอาวาส

๕๓. วัดพระธรรมกาย จอร์เจีย
(GEORGIA MEDITATION CENTER)
4522 Tilly Mill RD. Atlanta, GA 30075
Tel. (770) 452-1111,452-3424
www.go.to/miditation
E-mail : gmc.us@hotmail.com
พระวุฒิพงษ์ วุฒิวํโส หัวหน้าสงฆ์

๕๔. วัดพระธรรมกาย ซีเเอตเติ้ล
(SEATTLE MEDITATION CENTER)
852 NE. 83RD ST., SEATTLE, WA 98115-4203
Tel. (206) 522-1514 Fax: (206) 985-2920
www. dhammakaya.or.th
E-mail: seattle@dimc.net, pmsamma@yahoo.com
พระชีพ ตปสีโล เจ้าอาวาส

๕๕. วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.
(MEDITATION CENTER OF D.C.)
3325 FRANCONIA RD,
ALEXANDRIA, VA 22310
Tel. (703) 329-0350 Fax: (703) 329-0062
E-mail: mdc072@yahoo.com
พระครูวินัยธรหาญชัย อาภกนฺโต เจ้าอาวาส

๕๖. วัดพระวิเทศธรรมรังษี
Wat Phravidesdhammarangsi
2857 W. PLEASANT HILL RD.
SALINA, KS 67401-9338
Tel.(785) 820-9536, Fax. (785) 820-8371
E-mail: watphravides@hotmail.com
พระ   หัวหน้าสงฆ์

๕๗. วัดพระธรรมกาย มินเนโซต้า
(Minnesota Meditation Center)
242 NORTHDALE BLVD NW,
COON RAPIDS, MN 55448
Tel. (763) 862-6122, Fax.(763) 862-6123
www.mmc.dmcunity.com
E-mail: mmc_072@yahoo.com
พระมหาสงวน สุริยวํโส หัวหน้าสงฆ์

๕๘. วัดพุทธาราม เมมฟิส
(WAT BUDDHARAM OF MEMPHIS)
1580 ROBIN HOOD LN, MEMPHIS, TN 38111
Tel. (901) 743-0650
E-mail : buddharamtemple@yahoo.com, somyot_dhd7@yahoo.com
พระครูสิริวรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส

๕๙. วัดพุทธิชิโนฮิลส์
(BUDDHIST TEMPLE OF CHINO HILLS)
2948 CHINO HILL PKWY.CHINO HILLS,CA91709-2618
Tel & Fax. (909) 606-9502
www.watchinohills.org
E-mail:watchino@sbcglobal.net,watchino@hotmail.com
พระครูใบฎีกาฐิติกร กลฺยาณธมฺโม เจ้าอาวาส

๖๐. วัดมหาธาตุเจติยาราม
(MAHACHATUJETIYARAM  TEMPLE)
4691 ROYAL PALM BEACH BLVD, WEST PALM BEACH,FL 33411
Tel.(561) 790-9218 Fax.(561) 790-0958
www.mahadhatujetiyaram.com
E-mail:peeta20@hotmail.com
พระครูวินัยธรทูลถวาย วชิรญาโณ เจ้าอาวาส

๖๑. วัดพระธรรมกาย ฟลอริดา
(FLORIDA MEDITATION CENTER)
1303  N GORDON ST. PLANT CITY, FL 33563
Tel.(813) 704-4599,704-4653 Fax.(813) 283-0050
E-mail:pamotito@hotmail.com
พระมหาจักตรา สมจกฺโก เจ้าอาวาส

๖๒.  วัดปากน้ำ มิชิแกน                                                                                                                                                      WAT PAKNAMMICHIGAN                                                                                                                           BUDDHIST MEDITATION CENTER                                                                                                                      8500 PLUMBROOK ROAD,                                                                                                                      STERLING HEIGHTS, MI 48313                                                                                                                          Tel & Fax: (586) 979-3000
WWW.PAKNAMMICHIGAN.ORG                                                                                                                                E-mail: bmc979@gmail.com

 

๖๓. วัดทองธรรมชาติ
WAT THONGDHAMMACHAT OF LAS VAGAS
8081 FIRETHORN LANE, LAS VAGA, NV 89123
Tel & Fax: (702) 538-8041
E-mail: drsuwong23@hotmail.com

๖๔. วัดภาวนาบอสตัน
WAT PAWANA BOSTON
65 ROBERTS STREET, QUINCY, MA 02169-6466

 

วัดที่อยู่ในความดูแลความอนุเคราะห์
ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๖๕. วัดธรรมวิหารฮาวาย
(WAT DHAMMAVIHARA HAWAII)
87-1109 ILIILI RD. WAIANAE, HI 96792
Tel. (808)668-7367. Fax: (808) 668-2799
E-mail: watthaihawaii@yahoo.com www.watthaihawaii.com
พระมหาสุเทพ อาภากโร เจ้าอาวาส

๖๖. วัดพรหมจริยการาม
(WAT BRAMHMACARIYAKARAM)
4485 SOUTH ORANGE AVE,
FRESNO, CA 93725
Tel. & Fax : (559) 264-5644
E-mail:vut13@hotmail.com,
fresno2007@hotmail.com ,K_yut@hotmail.com
พระมหาวันดี กนฺตสีโล Ph.D. เจ้าอาวาส

๖๗. วัดพุทธปัญญา
(WAT BUDDHAPANYA)
1157 INDIAN HILL BLVD, POMONA, CA 91767
Tel. (909) 629-1771
www. buddhapanya.org, www.buddhapanya.info
E-mail : sutthi_yano@yahoo.com
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ Ph.D. เจ้าอาวาส

๖๘. วัดธรรมสุจิตต์ (บิ๊กแบร์)
(WAT DHAMMASUJITTO MEDITATION CENTER)
P.O. Box 457
1125 Chickasaw Ln.
FAWNSKIN (BIG BEAR), CA 92333-0457
Tel. & Fax : (909) 866-5853 (626)334-4725
E-mail:watdhammasujit@yahoo.com
พระมหาสมบัติ สุกฺกธมฺโม หัวหน้าสงฆ์

๖๙. วัดอนันตชิน
(WAT ANANTACHIN)
1919 NC 24, CAMERON, NC 28326
Tel. (919) 499-6567 Fax: (919) 499-0579
E-mail : watanantachin2009@gmail.com
พระมหาสวาสดิ์ ภูริทสฺสี หัวหน้าสงฆ์

๗๐. วัดพุทธคุณ
(WAT BUDDHAKUNA TEMPLE)
4128 BANNISTER AVE. EL MONTE, CA 91732
Tel. & Fax: (626) 452-0997
E-mail: watbuddhakun@yahoo.com
พระมหาบุญก้ำ ฐิตเวโท ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาส

๗๑. วัดไตรรัตน์
(THRIRATANA TUCSON BUDDHISIT TEMPLE)
20 N. EVELYN AVE. TUCSON, AZ 85710
Tel.& Fax:(520)546-5115
E-mail: wirot_@yahoo.com,sakolsutanoon@yahoo.com, wirot_bmc@yahoo.com
พระวิโรจน์ จนฺทธมฺโม ร.ก. เจ้าอาวาส

๗๒. วัดพุทธรักษา
(WAT BUDDHARAKSA)
7160 MURRAY HEIGHTS DR.
IRVINGTON, AL 36544
Tel.(251) 957-4132
E-mail:buddharaksa@gmail.com
พระมหาชัยวัฒน์ รตนโชโต หัวหน้าสงฆ์

๗๓. วัดรัตนปัญญา
(RATANAPANYA MEDITATION CENTER)
34550 ORANGE ST. WILDOMAR, CA 92595
Tel. (951) 245-1399 Fax: (951) 245-7288
E-mail: ratanapanya@yahoo.com
พระมหามาณพ ปญฺญาวชิโร หัวหน้าสงฆ์

๗๔. วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
(BHODHIYANA MEDITATION CENTER)
2190 S. JONE BLVD.
LAS VEGAS, NV 89121
Tel.(702) 586-7901
E-mail: bhodiyana@yahoo.com www.watbhodhiyana.org
พระมหาไมย์ คุณากโร เจ้าอาวาส

๗๕. วัดไทย ลาสเวกัส
(WAT THAI LAS VEGAS)
2920 MCLEOD DRIVE, LAS VEGAS, NV 89121
Tel. & Fax: (702) 384-2264
www.alittlebuddha.com E-mail: peesang2555@hotmail.com
พระมหานรินทร์ นรินฺโท ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาส

๗๖. วัดไทย มินิโซต้า
(THAI BUDDHIST CENTER OF MINNESOTA)
10863 208th AVE NW. Elk River, MN 55330
Tel. & Fax: (763) 241-0710
www.watthaimn.org
E-mail: changnoi3@hotmail.com,
พระสุภาพ จนฺทวํโส เจ้าอาวาส

๗๗. วัดมอญรามัญ
(MON TEMPLE OF LA)
14321 TUPPER ST., PANORAMA CITY, CA 91402
Tel. (818) 895-3141, 895-3076
www.montemple.org
E-mail: montemplela@yahoo.com

๗๘. วัดมหาพุทธภูมิ
WAT MAHABUDDHAPHUMI
2882 Stony Point RD.
SANTA ROSA , CA 95404
Tel: (707) 841 – 0690
www.buddhaphumi.com
E –mail: doklily@gmaill.com
พระมหาบัวสาย ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาส

๗๙. วัดศรีเจริญธรรม
(WAT SRICHAROENDHAM)
5929 DUNCAN DRIVE LAS VEGAS, NV 80108
Tel. (702) 839-0268, (702) 439-3680
Email: p4735@hotmail.com
พระศรีไพร กุสลจิตฺโต หัวหน้าสงฆ์

๘๐.วัดพระธรรมกาย ออเรกอน
(Oregon Meditation Center)
13208 SE. Stark Street, Portland OR 97233
Tel. (503) 252-3637
www.dimcor.org
E-mail : omc072@yahoo.com
พระนิรันดร์ สุวีโร หัวหน้าสงฆ์

๘๑.วัดตรีเทพธรรมาราม
(WAT THREE THEP DHAMMARAM)
BUDDHIST MEDITATION OF EL PASO,
10349 WOODBERRY COURT, EL PASO, TEXAS 79924-2641
Tel. (915) 821-3576 Fax: (915) 821-3576
E-Mail: watthrethepdhammaram@hotmail.com
พระครูธรรมธรภูมิน ภูมิธโร เจ้าอาวาส

๘๒. วัดไทยแอลพาโซ
(WAT THAI EL PASO)
BUDDHIST TEMPLE OF TEXAS
9500 RUTLEDGE PL. ELPASO TX. 79924
Tel. (915) 307-5210
www.watthaielpaso.th.gs
E-Mail: sawaisf@yahoo.com
พระครูวินัยธรไสว สิริภทฺโท เจ้าอาวาส

๘๓. วัดแสงธรรมวราราม
(WAT SANGDHAM VARARAM)
409 N. PLATTE RD. FAYETTEVILLE, NC 28303
Tel. (910) 860-3809, (916) 207-0661
E-mail: caya_thai_ma@hotmail.com
พระครูธรรมธรวิจารณ์ สุวณฺณาโภ หัวหน้าสงฆ์

๘๔. วัดพุทธประทีป เมอร์เสด
(WAT BUDDHAPRADEEP OF MERCED)
586 Breeze Road, MERCED, CA 95348-9222
Tel. (209) 383-0473, (209) 617-9103
www.watthaisf.org
E-mail: watthaimc@yahoo.com
พระมหานราธิป อธิจิตฺโต หัวหน้าสงฆ์

๘๕. วัดฟลอริด้าพุทธาราม
Wat Florida Buddharam
2137 Fox Den Dr
Navarre, FL 32566-2829
Tel.(850) 939-9287
E-mail:vallobhs@hotmail.com
พระมหาวัลลภ นุชฺชถาวโร เจ้าอาวาส

๘๖. ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวสต์เรดดิ้ง
(REDDING MEDITATION CENTER)
9 PICKETTS RIDGE WEST REDDING, CT 06896
Tel. (203) 894-1118
E-mail: dnil51@yahoo.com
พระดา สมฺมาคโต หัวหน้าสงฆ์

๘๗. วัดบุศย์ธรรมวนาราม
Watbusayadhammavanaram
7916 White Settlement Rd,
Fort Worth, TX 76108
Tel.(817) 246-1099
www.watbusaya.com
E-mail: watbusaya@gmail.com

๘๘. วัดไชยมงคล
WAT CHAIMONGKOL OF SANTA ROSA
1613 FAIRFIELD AVE. FAIRFIELD, CA 94533
Tel.(909) 421-2278
E-mail : chaimongkol1613@hotmail.com
พระมหาเกษตร ปญฺญาทีโป หัวหน้าสงฆ์

๘๙. วัดพระธาตุบัวหลวงไทย
Wat Phrathatbualuangthai
22936 State Highway 202
Tehachapi, CA 93561
Tel.(661) 822-8932
พระอธิการประเสริฐ อิทฺธิญาโณ หัวหน้าสงฆ์

วัดในความอนุเคราะห์ของสมัชชา

๙๐. วัดนครธรรม
THE NAGARA DHAMMA TEMPLE
3225 Lincoln Way San Francisco, CA 94122
Tel. (415)665-7566Fax. (415) 566-9892
พระสมโภชน์ กนฺตสาโร หัวหน้าสงฆ์

๙๑. วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส
WAT BUDDHAPAVANA
2959 W. GOWAN RD. ,
N. LAS VEGAS, NV 89032
Tel.(702) 6489975
E-mail: ruangrit_w@yahoo.com
พระครูวิจิตรบุญสาร หัวหน้าสงฆ์

๙๒.วัดวิมุตตยาราม นิวออลีนส์
WAT WIMUTTAYARAM, NEW ORLEANS
3805 LAKE WINNIPEG DR., HARVEY, LA 70058
Tel.(251) 753-0372
E-mail: wimuttayaram@gmail.com
พระมหาชำนาญ ญาณวุฑฺฒิ                          หัวหน้าสงฆ์

๙๓.วัดชัยมงคลญาณสังวราราม
WAT CHAI MONGKOL NYANASANGVARARAM
402 WALL AVE. OGDEN, UT 84404
Tel.(909) 421-2278
E-mail : sukyai123@hotmail.com
พระมหาสุภัทร์ เมธีสุภทฺโท หัวหน้าสงฆ์

๙๔.วัดอัมพวัน อเมริกา
WAT AMPHAWAN OF AMERICA
4880 BARFIELD CRESCENT Rd, MURFREESBORO, TN 37128
Tel. (615) 895-9325,202-1000
E-mail:

๙๕. วัดพุทธปัญญานันทาราม แคนาดา
WAT BUDDHAPANYANUNTARAMA
4796 CANADA WAY, BURNABY, BC. V5G1L5
Tel & Fax: (604) 493-1911
E-mail: tawatchai955@hotmail.com

 

วัดใหม่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ