ปฏิทินจัดงานและกิจกรรม ปี 2560 Activity Schedule 2017

Activity Schedule 2017
ปฏิทินจัดงานและกิจกรรม 2560 – 2561
วัดสุทธาวาส  เมืองริเวอร์ไซด์  แคลิฟอร์เนีย

Suddhavasa Buddhist Meditation Center

3687 Fleming St. Riverside, CA 92509-1018 Tel. (951) 360-3795, (951) 360-9495

——————————————

ลำดับ วันที่จัดงานและกิจกรรม งานและกิจกรรม
1 วันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2560
Friday, January 1, 201
7
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
New Years Day
2 วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
Sunday, February 5, 201
7
 ทำบุญวันมาฆบูชา
Magha Puja Day
 Celebration
3 วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560
Sunday,March 5, 201
7
ทำบุญสมโภชวัด ครบ 20 ปี
The 20 Anniversary,Temple’s
4 วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560
Sunday, April 9, 2017
ทำบุญวันสงกรานต์
Songkran Festival
5 วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560
Sunday, May 14, 2017
ฉลองครบ 1 ปีตัดหวายลูกนิมิต และ ทำบุญวันวิสาขบูชา  Visakha Puja Day Ceremony
6 วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน  2560
Sunday, June 11, 201
7
ทำบุญสลากภัต
Salakapat Ceremony
7 วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฏาคม 2560
Sunday, July 9, 2017
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
Asalha Puja Day & Rains Residence
8 วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
Sunday, August 6, 2017
ทำบุญวันแม่ 
Thai Mothers Day
9 วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560
Sunday, September 10, 2017
ทำบุญวันสารทไทย
Sart Thai Day Ceremony
10 วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560
Sunday, October 15, 2017
ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว
Thevorohana  Ceremony
11 วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
Saturday, November 12, 2017
 ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและลอยกระทง
Katina &  Loy Krathong Ceremony
12 วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560
Sunday, December 10, 2017
ทำบุญวันพ่อแห่งชาติ
Father’s Day Ceremony
13 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2560
Saturday, December 31, 2017
สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
The Blessed One Chanting 108 Times
14 วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2561
Sunday, January 1, 2018
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561
New Years Day 2017

ขอเชิญฟังเทศน์พระเจ้า ๑๐ ชาติ ทุกวันอาทิตย์ในระหว่างพรรษา
ตั้งแต่เวลา 12:30 PM – 02:00 PM

——————————–

ลำดับ วันที่ เทศน์เรื่อง
1 วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 พระเตมีย์ (เขกขัมมบารมี)
2 วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 พระมหาชนก (วิริยบารมี)
3 วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 พระสุวรรณสาม (เมตตาบารมี)
4 วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560 พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี)
5 วันอาทิตย์ ที่ 13  สิงหาคม 2560 พระมโหสถบัณฑิต (ปัญญาบารมี)
6 วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 พระภูริทัต (ศีลบารมี)
7 วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 พระจันทกุมาร (ขันติบารมี)
8 วันอาทิตย์ ที่  3 กันยายน 2560 พระพรหมนารท (อุเบกขาบารมี)
9 วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 พระวิธุรบัณฑิต (สัจจบารมี)
10 วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 พระเวสสันดร (ทานบารมี)

——————————————————

>> ขอเชิญใส่บาตรพระสงฆ์
-พระสงฆ์ออกรับบิณบาตทุกวัน เวลา 11.00 AM

>> ขอเชิญเจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรเช้า – เย็น
-ทำวัตรเช้า เวลา 04:30 AM  – 06:00 AM
-ทำวัตรเย็น เวลา 01:00 PM – 03:00 PM

>> ขอเชิญปฎิบัติธรรม One Day Retreat & Yoga
-ทุกวันเสาร์ เวลา 08:30 AM – 03.30 PM

 ================================

ดูย้อนหลัง
ตรางานกิจกรรมและรูปภาพ
ประจำปี

2552 / 2553  / 2554 / 2555 / 2556 / 2557 / 2558 / 2559 / 2560 / 2561 /
 2009 / 20102011 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /

================================