การศึกษาสงฆ์ไทยในอเมริกา

ข้อมูลการจัดการศึกษาบาลีปี  2560-2561


ข้อมูลการจัดการศึกษาบาลีปี  2559-2560

 ———————————————————————————————
ข้อมูลการจัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยปี 2559

———————————————————————————————

ข้อมูลการจัดการศึกษาบาลีปี  2558-2559

———————————————————————————————

ข้อมูลการจัดการศึกษาบาลีปี  2557-2558

———————————————————————————————

???????????????????????????????

———————————————————————————————

????????????????????????  < hot !! >

———————————————————————————————
??????????????????????????? ???????
 • Cerriculum of Dhamma Studdies for Elementary Level
 • Kradudhamma Subject  download
 • Dhamma Subject  download
 • History of the Buddha  download
 • Vinaya Subject  download
 ———————————————————————————————
??????????????????????????? ?????? < new ! >
 • Cerriculum of Dhamma Studdies for Secondary Level  download
?????????????
 • ??????????????????????  ???????????????
 • ??????????????            ?????????
 • ????????????? 2         ?????????
 • ??????????????????       ?????????
 • ????????????               ?????????
 • ?????????????             ?????????
 • ??????????????????????  ????????????????
 • ??????????????                       ?????????
 • ???????????????                     ?????????
 • ??????????????????????          ?????????
 • ??????????????                    ?????????

???????????????????????  (????????????????)

??????????????????????? (?????????????????)

 • ??????????? 2551    ?????????
 • ??????????? 2552    ?????????
 • ??????????? 2553    ?????????
??????????????????
………………………………………………………………..
??????????? ???????  ??????????
………………………………………………………………..
??????? ?????????? ??????????
? ??????? ????????
? ???????????????? ???? ? ????????
? ??????????????? ? ????????
? ??????????????? ? ????????
? ??????????????? ? ????????
? ???????? ???? ? ????????
? ????????? ????????
? ??????????????????????????? ????????
? ????????????????? ???????? ????????
?? ??????????? (????????? ?) ????????
?? ????????????? ????????
?? ??????????????? ???? ? ????????
?? ????????????????? ????????
?? ??????????????????? ????????
?? ?????????????????? ????????? ????????
?? ?????????????????? ???????????? ????????
?? ????????????????????????????? ????????
?? ????????????????????? ???? ? ????????
?? ??????????????? ????????? ? ????????
?? ?????????????? ????????
?? ???????? ???? ? ????????
?? ???????????????? ???? ? ????????
?? ?????????????????? ? ????????
?? ?????????????? ????????
?? ?????????????????? ????????
?? ?????????? ?????????? (??????? ? ??????????) ????????
?? ???????? ???? ? ????????
?? ???????????????????????????? ????????
?? ??????????????? ???? ? ????????
?? ????????????? ???? ? ????????
?? ????????????????? ????????
?? ??????????????????????????? ????????? ? ????????
?? ?????????????????????????????? ????????
?? ???????????????????????????????? ????????
?? ????????????????????????? ????????
?? ???????? ???? ? ????????
?? ??????????? ????????
?? ??????????????? ???? ? ????????
?? ???????? ???? ? ????????
?? ??????????????? ????????
?? ?????????? (???? ?? ?????????????) ????????
?? ???????????? ????????
?? ????????????????? ????????
?? ?????????? ???? ?? ??????????????????????? ????????
?? ???????????????? ???????????????? ????????
?? ?????????????????? ????????
?? ???????????????? ????????
?? ??????????????? ???? 3 ????????
?? ?????????????????????? ??????? ????????
?? ?????????????????????? ??????? ????????
?? ?????????????????? ???????????? ????????
?? ?????????????????? ??????????? ????????
…………………………………………………..
??????? ?????????? ??????????
? ??????????? ?????????????????? ????????
? ??????????? ??????????? 2 ???????????????? ????????
? ??????????? ???????? ????????????? ????????
? ??????????? ???????? ?????? 2 ?????? ??? ????? ????????
? ??????????? ???????????? ????????
? ????????????????? ??? 1-2 ????????
? ??????????????????? ?????????????????? ????????
? ?????????????????? ???????????????? ????????
? ?????????????????? ????????????? ????????
?? ?????????????????? ?????? ????????
?? ?????????????????? ???????? ?????????????? ????????
?? ?????????????????? ???? 1 ????????
?? ?????????????????? ???? 2 ????????
?? ???????????????????????????????? ????????
?? ??????????? (???? ????) ????????
?? ??????????? (?????? ????) ????????
?? ??????????? (????? ????) ????????
?? ??????????? (??????? ????) ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ??????????? (????? ????) ????????
?? ??????????? (???? ????) ????????
?? ??????????? (?????? ????) ????????
?? ??????????? (????? ????) ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ???????????????????? ?????????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ????????
?? ????????????? (???? ????) ????????
?? ???????????????? ???? ? ????????
?? ???????????????? ???? ? ????????
?? ????????????? (???? ????) ????????
?? ???????????????? ???? ? ????????
?? ???????????????? ???? ? ????????
?? ???????????????? ???? ? ????????
?? ????????????? ??? ????????? (????? ????) ????????
?? ?????????????? ??? ?????????? ????????? (?????? ????) ????????
?? ??????????? ??? ???????? ????????????? ?????? (????? ????) ????????
?? ??????????? ??? ???????? ????????????? ?????? (??????? ????) ????????
?? ????????????????? ??????????????? ??????? ??? ? ????????
?? ????????????????? ??????????????? ??????? ??? ? ????????
?? ?????????????????? ??????????????? ??????? ????? ????????
?? ?????????????????? ??????????????? ?????? ?????? ????????
?? ????????????? ??? ????????? (???? ????) ????????
?? ????????????? ??? ????????? (?????? ????) ????????
?? ?????????????? ??? ????????? ????????? (???? ????) ????????
?? ??????????? ??? ???????? ????????????? ?????? (???? ????) ????????
?? ??????????????????? ??? ? ????????
?? ??????????????????? ??? ? ????????
?? ??????????????????? ??? ? ????????
?? ????????????????????? ??? ? ????????
?? ????????????????????? ??? ? ????????
?? ?????????????? ??? ???????????? (???? ????) ????????
?? ?????????????? ??? ???????????? (?????? ????) ????????
?? ?????????????? ??? ???????????? (????? ????) ????????
?? ?????????????? ??? ? ??? ? ????????
?? ?????????????? ??? ? ??? ? ????????
?? ?????????????? ??? ? ??? ? ????????
?? ?????????????? ??? ? ??? ? ????????
?? ?????????????? ??? ? ??? ? ????????
?? ?????????????? ??? ? ??? ? (?????) ????????
?? ????????????? ??? ???????????????????? ?????????????? (???? ????) ????????
?? ????????????? ??? ???????????????????? ?????????????? (?????? ????) ????????
?? ????????????? ??? ???????????????????? ?????????????? (????? ????) ????????
?? ???????????????????? ??????? ??? ????????? (???? ????) ????????
?? ???????????????????? ??????? ??? ????????? (?????? ????) ????????
?? ???????????????????? ??????? ??? ????????? (????? ????) ????????
?? ????????????????????? ?? ??????????????????????? ??????????????????? ????????
?? ??????????????????? ????????????????????????? ????????
……………………………………………….
Free Web Counters

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

22 Responses to “การศึกษาสงฆ์ไทยในอเมริกา”

 1. สาธุๆ…ขอธรรมะขอพระพุทธเจ้าจงเจริญ…ในต่างแดน..

 2. กระผมขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในความทุ่มเทเสียสละของพระครูศรีวิเทศธรรมคุณและคณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ที่ได้มีวิริยะอุตสาหะได้รวบรวมหลักสูตร, หนังสือธรรม ตลอดจนเอกสารประกอบการเรียนการสอน และได้อัพโหลดไว้ในเว๊ปไซต์แห่งนี้ เพราะอุปสรรคที่สำคัญของการเรียนการสอนธรรมศึกษาก็คือการขาดสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน ด้วยวิธีการที่ท่านได้ทำนี้ เป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และจะทำให้การเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปได้อย่างกว้างไกลและในเวลาอันรวดเร็ว กระผมขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอกราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

 3. พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ(หาญชัย อาสภกนฺโต) Reply 12/01/2011 at 3:07 am

  ขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับทีมงานที่เสียสละทำและรวบรวมสื่อการเรียนการสอนนี้ขึ้นมาครับ กระผมได้ประโยชน์มากเนื่องจากเปิดเรียนธรรมศึกษาให้ญาติโยมเป็นปีแรก และกระผมเชื่อมั่นว่า เวปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง หากมีกิจอันใดที่กระผมจะแบ่งเบาภาระได้ กระผมขอปวารณาไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

 4. มิตรภาพ ดีงาม Reply 01/21/2012 at 8:22 am

  สาธุ ๆ…ขอธรรมะของพระพุทธเจ้าจงเจริญ

 5. ทิพเนตร สร้อยระย้า Reply 07/25/2012 at 9:14 pm

  ต้องกราบขอบพระคุณชนิดอย่างแรง ที่กระผมได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม รู้อะไร ไม่สู้รู้วิชา คือคำนิยามที่สุดยอดจริง ต้องกราบขอบพระคุณชนิดอย่างแรงมาอีกครั้งหนึ่งครับผม สาธุ

 6. สาธุ! ธรรมของพระพุทธองค์จงเจริญ.

 7. สาธิต อัครวัฒนเมธี Reply 08/16/2012 at 1:26 am

  นมัสการ พระธรรมทูตไทยในต่างแดน ทุกรูป ผมอยากได้ภาพ ผลงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย หากไม่ติดขัดใด ๆ นิมนต์มอบให้มานะครับ ยินดี ปชส.และนิทรรศการด้วยครับ สาธิต

 8. สาธิต อัครวัฒนเมธี Reply 08/16/2012 at 1:27 am

  sathorn2554@hotmail.co.th อีเมล์ ของผม สาธิตครับ

 9. ณรงค์ Reply 10/21/2012 at 12:19 am

  บางอันก็โหลดไม่ได้ครับ

 10. ตรวจสอบแล้วครับ..
  ลิงค์โหลดอันไหนใช้ไม่ได้…
  กรุณาช่วยแจ้งด้วยน่ะคับ…

  ขอบคุณมาก…

 11. พระสมัย กุสลจิตฺโต Reply 11/11/2012 at 3:12 pm

  สาธุ..อนุโทามิ..ในความตั้งใจที่จะเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลยิ่งๆขึ้น

 12. พระสมัย กุสลจิตฺโต Reply 11/11/2012 at 3:14 pm

  เพิ่งเจอเวปนี้ต่อไปก็คงเข้ามาโหลดเอาสื่อไปสอนนักเรียนเรื่อยๆครับ..สาธุครับ

 13. วัดป่าลาสเวกัส Reply 01/19/2013 at 5:34 pm

  สาธุ…อนุโมทนา

 14. ชนิดา Reply 01/26/2013 at 11:05 pm

  ขอแสดงความชื่นชมว่า เป็นเว็บไซท์ที่รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาธรรมะและพระบาลีที่มีอยู่ในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วนกว่าทุกแห่งที่เคยพบมา เป็นการให้โอกาสอันดีแก่ชาวไทยในต่างประเทศให้ได้มาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยภาษาที่ตนเองคุ้นเคย เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ ขอกราบอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนในการทำความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนค่ะ

 15. ชนิดา Reply 04/07/2013 at 8:43 pm

  ขออนุญาตกราบเรียนสอบถามว่า ปีพ.ศ.๒๕๕๖ นี้ จัดสอบธรรมศึกษาในสหรัฐอเมริกา วันไหนคะ กราบขอบพระคุณและนมัสการค่ะ

 16. พระครูโสตถิธรรมวิเทศ Reply 04/08/2013 at 2:07 pm

  ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของวัดสุทธาวาส ต้องขอชื่นชมในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องครบถ้วนทำให้ผู้เข้ามาแล้วได้สาระประโยชน์ ทั้งธรรมะ กิจวัตรกิจกรรม การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ และความคืบหน้าการสร้างบุญบารมีของหมู่คณะวัดสุทธาวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทุกคนใจจดใจจ่อนั่นคือการสร้างอุโบสถ ได้ทราบทุกความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเหตุน้อมใจผู้พบเห็นได้มีจิตอนุโมทนาชื่นชมอย่างยิ่ง ขอเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ของทุกท่าน ทุกฝ่าย และขอกราบอนุโมทนาต่อทุกบุญทุกภารกิจด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

 17. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen
  in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem resolved soon.
  Kudos

 18. พระรชต กิตฺติญาโณ Reply 10/10/2013 at 2:08 am

  อนุโมทนา สาธุในการจัดทำและแบ่งปัน พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ครับ

 19. ธัญยรัตน์ Reply 08/10/2014 at 11:36 am

  สนใจให้ให้ลูกเรียน ปัจจุบันอยูู่ที่อินเดีย บังกะลอร์ สามารถสมัครเรียนและสอบได้ที่ไหนเจ้าคะ

 20. คัชรินทร์. แก้วสิทธ์ิ Reply 02/20/2015 at 1:01 am

  กราบขอบพระคุณ และกราบอนุโมธนาบุญ กับทุกๆพระคุณท่าน และทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วน ร่วมกันสร้าง สื่อ นี้ ขึ้น

  มีประโยชน็มากๆ เจ้าค่ะ /ค่ะ

  พอดีกำลังเริ่มเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี ตอนแรกๆ ไม่ค่อยสะดวกค้นหาข้อมูล ต้องใช้เวลา extra, แต่พอเจอweb นี้ สบายมาก มีกำลังใจอยากเรียนขึ้นอีกเยอะ ขอแชร์ กับเพื่อนๆนะคะ

  สาธุ! สาธุ! สาธุ!