อนุโมทนารายสัปดาห์

สงกรานต์ สานใจ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 วัดสุทธาวาส จัดงานสงกรานต์ เพื่อสาธุชนมาบำเพ็ญบุญกุศล

มีประการต่างๆ เช่น อาหารโรงทาน ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ อุทิศกัลปนาผลกุศล แด่ญาติผู้ล่วงลับ  และมีพิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ รดน้ำผู้ใหญ่ขอศีลขอพร มีสาธุชนมาร่วมบำเพ็ญบุญมากมาย พร้อมด้วยนักศึกษาจาก California Baptist University ประมาณ 40 คน ทั้งนี้ เป็นการธำรงรักษาประเพณีที่อุดมด้วยคุณธรรมและความหมายนี้ไว้ให้ยั่งยืน

เรื่องราวที่แสดงธรรมในวันนั้น ก็เป็นประวัติและความหมายของงานสงกรานต์ที่ว่า

นานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมดื่มสุรา ในหมู่บ้านนั้นมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง ให้กำเนิดบุตรชายชื่อว่าธรรมบาลกุมาร ซึ่งจุติจากสวรรค์ มีหน้าตาหมดจดงดงาม และฉลาดเฉลียว สามารถศึกษาพระเวทเชี่ยวชาญตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และยังเข้าใจภาษาสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย ได้เป็นผู้บอกมงคลแก่ปวงชนทั้งหลาย กิตติศัพท์นี้ร่ำลือไปถึงท้าวกบิลพรหม ผู้เป็นใหญ่อยู่ในสรวงสวรรค์ จึงประสงค์จะมาทดสอบปัญญา ได้ตั้งปัญหาขึ้น 3 ข้อ แต่ถ้าใครแพ้ต้องบูชาด้วยศีรษะ เข้าใจว่าพระพรหมท่านคงมั่นใจว่า ไม่มีใครสามารถตอบได้  ปัญหามีอยู่ว่า ตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหน บ่ายราศีอยู่ที่ไหน และค่ำราศีอยู่ที่ไหน ธรรมบาลกุมาร เมื่อได้ฟังก็จนปัญญาที่จะตอบแต่ขอเวลา 7 วัน กุมารคิดแล้วคิดอีกก็ไม่ได้คำตอบ ผ่านไป 6 วัน จึงคิดว่าจะไปตายที่อื่น เดินไปนอนคิดที่ใต้ต้นตาล ณ ที่นั้นมีนกอินทรี 2 ผัวเมีย อาศัยอยู่ ตัวเมียถามว่า พี่วันนี้จะไปหาอาหารที่ไหน ตัวผู้บอกว่าไม่ต้องไปไกล วันนี้จะได้กินเนื้อมนุษย์แถว ๆ นี้  แล้วก็ขยายความว่า วันนี้ท้าวกบิลพรหม กับธรรมบาลกุมาร ท้าพนันกันด้วยปัญหา 3 ข้อ ถ้ากุมารตอบไม่ได้ต้องบูชาด้วยศีรษะ  ถ้าตอบได้พรหมก็ต้องตัดศีรษะตนเองบูชาธรรม แล้วปัญหามีคำตอบว่าอย่างไร นกตัวเมียถาม ได้รับคำตอบว่า เช้าราศีอยู่ที่หน้า คนตื่นเช้าต้องล้างหน้า บ่ายราศีอยู่ที่อก เวลาบ่ายคนเอาน้ำลูบอก ค่ำราศีอยู่ที่เท้า ก่อนนอนคนต้องล้างเท้า กุมารเข้าใจโดยตลอด รู้สึกดีใจ รีบเดินทางกลับบ้าน เพื่อรอเวลาวันรุ่งขึ้น

เมื่อเวลานัดมาถึง ท้าวกบิลพรหมลงมาจากสวรรค์ คนมาประชุมกันมากมาย ได้ถามปัญหาทั้ง 3 ข้อ ธรรมบาลกุมารตอบตามที่ได้ฟังมาจากนกคู่นั้น ท้าวกบิลพรหม ขอตัดศีรษะตนเอง เพื่อบูชาธรรม แต่ก็แจ้งว่า ถ้าศีรษะของตนนี้ ถ้าตกไปในทะเล น้ำจะเหือดแห้ง สัตว์น้ำตายหมด ถ้าตกลงบนแผ่นดิน พื้นดินก็จะร้อนเผาผลาญสิ่งมีชีวิตต่างๆ ถ้าโยนไปในอากาศ ก็จะแห้งแล้งฝนไม่ตก เพื่อไม่ให้ใครเดือดร้อน ต้องอัญเชิญไปไว้ที่ภูเขาพระสุเมรุทำการบูชา และพระพรหมนี้ มีธิดาอยู่ 7 นาง ที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลศีรษะบิดาของตน  เมื่อเข้าใจดีแล้ว ท้าวมหาพรหม ก็ตัดศีรษะตนเองแล้วยื่นให้ธิดาคนโต ไปเก็บไว้ทำการบูชาต่อไป

ทางความเชื่อของพราหมณ์ พระพรหมเป็นผู้สร้างโลก ในทางพุทธนั้น มารดาบิดา ถือว่าเป็นพรหมของลูก พระพรหมมีคุณธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ ทำให้ครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุข และปลอดภัย เมื่อหลายๆ ครอบครัวในสังคมพากันประพฤติพรหมธรรมนี้ สังคมก็มีความร่มเย็นเป็นสุข แต่น่าเสียดายที่บางสังคม ทะเลาะเบาะแว้ง แตกความรักความสามัคคี ทำให้เหมือนอยู่ท่ามกลางกองไฟ ดังนั้นเราทั้งหลายควรพากันมาประพฤติพรหมธรรม เพื่อให้สังคมของเรามีความรัก เผื่อแผ่แบ่งบัน ร่มเย็นเป็นสุขเป็นปึกแผ่น เกื้อกูลสนับสนุนกันและกัน  เหมือนดั่งน้ำที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ไม่แยกจากกัน ดังนั้น น้ำจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญของงานสงกรานต์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความสามัคคีกลมเกลียว ความร่มเย็น และความปลอดภัย

พรธรรมสวัสดีปีใหม่

พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ

17 เมษายน 2555

******************************************************************************

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา         เวรี วา ปน เวรินํ

มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ            ปาปิโย น ตโต กเร

โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรีพึงทำความพินาศให้แก่กัน

ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้เขาเสียหายมากกว่านั้น.

Amis-directed mind causes a worse destruction than a robber or an enemy can do to each other.

               ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของสาธุชนทุกท่านผู้ได้เข้ามาสัมผัสวัดและได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ในวัด หลายท่านถึงกับบอกว่าได้บุญ ได้กุศล อย่างที่ตั้งใจไว้มาก ได้บุญ คือได้ความสุชทางใจ เมื่อนึกถึงสิ่งที่ดีๆก็สบายใจ อิ่มใจ และปลื้มใจ ส่วนได้กุศลนั้น เกิดจากการได้ฟังพระท่านกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นการน้อมนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาให้สาธุชนผู้มาบำเพ็ญบุญได้ฟัง เพื่อให้เป็นข้อคิด และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ก่อนที่จะกรวดน้ำรับพร ตามขั้นตอนต่อไป

 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ขออนุโมทนาสาธุการในสัมมาปฎิบัติของคุณโยมยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์ และคุณจีระพันธ์ ปุญญาปนสาร เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าทุกเช้าวันพฤหัสบดี ก่อนกรวดน้ำรับพร ถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส

 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรง คุณวิมวิภา ไชยอุ่น และคณะ มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณวิมวิภา

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555  ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์ คุณจีระพันธ์  บุญยาปนสาร  คุณสุภาพร เจียรวนนท์ และคุณวิมาลา คุณสุรชาติ สุนทรวัชรินทร์ ที่ช่วยขวนขวายจัดดอกไม้ และเตรียมงานวันสารทไทย

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ สถานที่ก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์  ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของคุณแตงร้าน หงษ์ทอง และคณะ กราบนิมนต์พระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส เจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรม และฉันภัตตาหารเพล เนื่องในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณศิริรัตน์ หงษ์ทอง ก่อนกลับไปชมงานสร้างโบสถ์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555  ขออนุโมทนาบุญกุศลกับสาธุชนผู้เดินทางมาทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ขออนุโมทนาในเจตนาอันประกอบด้วยบุญกุศลของคุณฌอน ชินอุดมทรัพย์ สถาปนิกของไทย  คุณวนิดา ประเดิมดุษฏีพร และคณะหลังจากทำบุญถวายภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว กราบนิมนต์พระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรคุณ เจ้าอาวาส และประธานงานสร้างรัตนอุโบสถ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ รัตนอุโบสถศาลา

 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555  ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าทุกวันเสาร์ คุณสุรชาติ คุณวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ หลังจากถวายภัตตาหารเช้าเสร็จ ก่อนจะกลับบ้านก็ร่วมกิจกรรมกับทางวัดโดยนั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม ในโครงการ One Day Retreat  เริ่มเวลา 08:30 am. – 03:30 pm.

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555  คุณศรีนุช พงษ์สวัสดิ์ และคุณสุกัญญา ปวงปั่น มาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าวันเสาร์ ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณศรีนุช ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ขออนุโมทนาสาธุการในสัมมาปฎิบัติของคุณโจ และคณะ หลังทำบุญถวายภัตตาหารเพล ก่อนกลับบ้านก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรัตนอุโบสถศาลา ได้ยินแว่วๆมาว่า “สร้างได้ไวมากเลย ครับท่าน”

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 12.30 น. ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญอนุโมทนาขอบคุณคุณวีระพล คุณปัทมา เกตุทะเล เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์พระเจ้าสิบชาติ เรื่อง”พระภูริทัต” และเจ้าของร้านอาหาร Bangkok Kitchen Thai Cuisine จากรัฐไอดาโฮ และสาธุชนทุกท่าน ประสานงานโดย คุณสุรชาติ คุณวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ ประสานงาน มีสาธุชนมาร่วมฟังธรรมป็นจำนวนมาก

 

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ขออนุโมทนาในบุญกุศลของคุณศุภรชัย คุณกัญญารัตน์ กิตติพงษ์ธร และครอบครัว ทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกชาย (เป็นคณะสุดท้ายที่ได้ถ่ายภาพบนชั้นสองของรัตนอุโบสถุศาลา วันที่ 17 กันยายน 2555  ก็เทซีเมนต์)

 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของร้าน Sweet Basil Thai Bistro จากเมือง Norco ทำบุญถวายสังฆทานสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอรไซด์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555  ขออนุโมทนาสาธุการในสัมมาปฎิบัติของคณะสาธุชนทุกท่านผู้มาร่วมงานมงคลและทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555  ขออนุโมทนาสาธุการเจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์ และวันพุธ คุณกติกา คุณพงษ์นที วงษ์ทวีทรัพย์

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555    ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาสัมมาปฎิบัติของคุณบัวลอย เหนือเกาะหวาย และคณะ มาทำบุญวันคล้ายวันเกิด ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขในร่มพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555  ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับคุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์ คุณแม่เยื้อน บัวเจริญ และคุณจีรพันธ์ บุญยาปนสาร หลังถวายภัตตาหารเช้าเสร็จ ก่อนจะกลับบ้าน นิมนต์พระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555  พระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส และประธานสร้างรัตนอุโบสถ ประชุมร่วมคณะทำงานและเจ้าหน้ารับเหมา ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจมาก  ติดตามภาพเต็มๆของงานประชุมได้ที่เวบ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555   พระครูวิเทศปัญญาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย และสาราณียกร ประชุมปรึกษางานคณะสงฆ์กับพระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 2 มีพระเกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร ทำหน้าที่บันทึกงานและเสนองานทางเพาเวอร์พอย

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 พระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วยสาธุชน ร่วมกันปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรม ทุกเช้าวันเสาร์ ในโครงการ One Day Retreat เริ่มเวลา 08:30 am. – 03:30 pm. ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจที่จะปฎิบัติธรรม ติดต่อได้ที่ 951 360-3495 หรือติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.suddhavasa.org

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555    ขออนุโมทนาบุญในความตั้งใจอันเป็นบุญกุศลของคุณหมอสาคร คุโณปการ และครอบครัว ผ่านมาก็แวะฟังธรรมจากพระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส ก่อนจะกลับก็ไปดูงานก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระอาจารย์เจ้าอาวาส

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email