งานบุญสลากภัต 11 มิถุนายน 2560

11 มิถุนายน 2560 วัดสุทธาวาส จัดงานบุญสลากภัต ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณจงภักดิ์ คุณวนิดา มลาสานต์ เป็นประธานจัดงานและประธานทอดผ้าป่า มีสาธุชนร่วมงานประมาณ 150 คน ขออนุโมทนาเจ้าภาพโรงทานทุกคณะ และสาธุชนเจ้าภาพทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้

DSC_8164 DSC_8168 DSC_8170 DSC_8173 DSC_8177 DSC_8180 DSC_8188 DSC_8192 DSC_8200 DSC_8201 DSC_8211 DSC_8212 DSC_8218 DSC_8220 DSC_8222 DSC_8231 DSC_8234 DSC_8236 DSC_8244 DSC_8245 DSC_8247 DSC_8250 DSC_8251 DSC_8252 DSC_8254 DSC_8255 DSC_8256 DSC_8257 DSC_8272 DSC_8278 DSC_8279 DSC_8281 DSC_8282 DSC_8283 DSC_8287 DSC_8290 DSC_8293 DSC_8296 DSC_8299 DSC_8301

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email