ทำบุญวันเกิด 92 ปี คุณยายสมจิตร 15 มิถุนายน 2560

15 มิถุนายน 2560 ขออนุโมทนาคุณยายสมจิตร ทองโสภิต
ทำบุญอายุครบ 92 ปี โดยมีคณะลูกหลานเหลน ญาติมิตร ร่วมทำบุญถวายเพล แด่คณะสงห์จำนวน 14 รูป ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอคุณยายสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อายุครบ 120 ปี อยู่เป็นขวัญกำลังใจลูกหลาน และกำลังพระศาสนาตลอดไป สาธุ

DSC_8342 DSC_8343 DSC_8344 DSC_8346 DSC_8347 DSC_8349 DSC_8350 DSC_8353 DSC_8354 DSC_8355 DSC_8358 DSC_8360 DSC_8362 DSC_8364 DSC_8365 DSC_8368 DSC_8370 DSC_8371 DSC_8373 DSC_8374 DSC_8375 DSC_8377

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email