สาธุชนถวายเพลนักเรียนบาลี 16 มิถุนายน 2560

16 มิถุนายน 2560 ขออนุโมทนาคุณโยมสุรี คุณโยมเชอรรี่ คุณโยมเล็กพร้อมลูกๆ ได้มาทำบุญถวายเพลแด่คณะครูและนักเรียนบาลี ในการอบรมบาลีก่อนสอบรอบที่ 2 จำนวน 12 วัน ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2560 สาธุชนท่านใด คณะใด ศรัทธาอยากอุปถัมภ์การเรียนพระบาลี เรียนเชิญมาถวายเพลคณะสงฆ์ได้ทุกวัน จำนวนพระสงฆ์ 18 รูป

DSC_8465 DSC_8467 DSC_8471 DSC_8472 DSC_8478 DSC_8480 DSC_8481 DSC_8482 DSC_8483 DSC_8484 DSC_8485 DSC_8486

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email