พระเทพวรมุนี จจ.นครพนม มาเยี่ยมนักเรียนบาลี 24 มิถุนายน 2560

24 มิถุนายน 2560 พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนบาลี คณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดสุทธาวาส ในการนี้พระเดชพระคุณได้เมตตามอบปัจจัย 400 ดอลลาร์ ถวายเป็นค่าน้ำปานะแด่คณะครูและนักเรียน กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ

DSC_8688 DSC_8689 DSC_8690 DSC_8691 DSC_8692 DSC_8694 DSC_8695 DSC_8697 DSC_8698 DSC_8700 DSC_8701 DSC_8703 DSC_8704 DSC_8705 DSC_8706 DSC_8707 DSC_8709 DSC_8710 DSC_8712 DSC_8714 DSC_8716 DSC_8717

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email