โยมมาถวายเช้านักเรียนบาลี June 24, 2017

24 มิถุนายน 2560 ขออนุโมทนาคุณโยมสุรชาติ คุณโยมวิมาลา คุณโยมประภัสสร คุณโยมจันทร์เพ็ญ คุณโยมโฮเซ่ และ ดร.เมตตา ที่ได้มาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะครูและนักเรียนบาลี ในการอบรมบาลีก่อนสอบรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 26 มิถุนายน 2560 ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ก่อนจะเดินทางไปสอบ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันที่ 28-29-30 เดือนนี้

DSC_8670 DSC_8671 DSC_8672 DSC_8674 DSC_8675 DSC_8676 DSC_8677 DSC_8679 DSC_8680 DSC_8682 DSC_8683 DSC_8684

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email