ปิดอบรมบาลีก่อนสอบรอบ 2 (26 มิถุนายน 2560)

26 มิถุนายน 2560 พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานก๋อสร้างวัดพระธาตุพนมอเมริกา เป็นประะานปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 15 – 26 มิถุนายน 2560 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา โดยมีพระเดชพระคุรพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโรงการทั้งหมด 18 รูป กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

DSC_8859 DSC_8860 DSC_8862 DSC_8866 DSC_8876 DSC_8889 DSC_8902 DSC_8905 DSC_8907 DSC_8917 DSC_8922 DSC_8931 DSC_8937 DSC_8944 DSC_8947 DSC_8950 DSC_8952 DSC_8953 DSC_8961 DSC_8964 DSC_8967 DSC_8971 DSC_8974 DSC_8978 DSC_8983 DSC_8988 DSC_9009 DSC_9013 DSC_9018 DSC_9020 DSC_9027 DSC_9031 DSC_9038 DSC_9039 DSC_9051 DSC_9055 DSC_9061 DSC_9063 DSC_9064

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email