อนุโมเจ้าภาพค่ายานพาหนะ 26 มิถุนายน 2560

26 มิถุนายน 2560 ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารเพล และ เจ้าภาพถวายค่ายานพาหนะ คณะครูและนักเรียนบาลี ผู้เข้าอบรมก่อนสอบรอบที่ 2 ณ วัดสุทธาวาส จำนวน 18 รูป ผู้สนับสนุนการเรียนพระธรรม ได้ชื่อว่าบูชาพระธรรม ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ

DSC_8793 DSC_8796 DSC_8797 DSC_8799 DSC_8803 DSC_8810 DSC_8811 DSC_8814 DSC_8817 DSC_8818 DSC_8819 DSC_8821 DSC_8823 DSC_8824 DSC_8829 DSC_8831 DSC_8836 DSC_8839

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email