การสอบบาลีอเมริการอบ 2 (28-29 มิถุนายน 2560)

28-29 มิถุนายน 2560 บรรยากาศการสอบบาลีสนามหลวง (รอบที่ 2) สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ท ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชปริยัติกวี เลขานุการแม่กองบาลี เป็นผู้นำข้อสอบ พระมหาเดชจำลอง เป็นพระอนุจร นำข้อสอบมาเปิดสอบในครั้งนี้ โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และคณะสงฆ์แคลิฟอร์เนียใต้ร่วมเป็นกรรมการควบคุมห้องสอบด้วย

DSC_9784 DSC_9785 DSC_9786 DSC_9787 DSC_9788 DSC_9789 DSC_9791 DSC_9793 DSC_9796 DSC_9798 DSC_9799 DSC_9801 DSC_9803 DSC_9805 DSC_9806 DSC_9812 DSC_9818 DSC_9824 DSC_9826 DSC_9830 DSC_9833 DSC_9835 DSC_9836 DSC_9838 DSC_9847 DSC_9851 DSC_9853 DSC_9854 DSC_9858 DSC_9860 DSC_9862 DSC_9865 DSC_9869 DSC_9871 DSC_9875 DSC_9877 DSC_9879 DSC_9880

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email