พิธีเปิดสอบบาลีรอบ 2 (28 มิถุนายน 2560)

28 มิถุนายน 2560 พระราชปริยัติกวี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำภาษีเจริญฯ เป็นประธานเปิดการสอบบาลีสนามหลวง (รอบที่ 2) สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส พร้อมอ่านโอวาทแม่กองบาลีสนามหลวง และมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงในปีที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการสมัชชา คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการผู้คุมห้องสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะครูผู้สอน ร่วมในพิธีดังกล่าวประมาณ 30 รูป

DSC_9430 DSC_9433 DSC_9436 DSC_9443 DSC_9447 DSC_9453 DSC_9458 DSC_9461 DSC_9463 DSC_9478 DSC_9482 DSC_9489 DSC_9491 DSC_9492 DSC_9494 DSC_9497 DSC_9500 DSC_9509 DSC_9514 DSC_9517 DSC_9521 DSC_9523 DSC_9524 DSC_9529 DSC_9533 DSC_9536 DSC_9539 DSC_9544 DSC_9548 DSC_9568 DSC_9572 DSC_9584 DSC_9590 DSC_9592 DSC_9595 DSC_9626 DSC_9632 DSC_9638 DSC_9641 DSC_9647

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email