ทำบุญ 100 วัน คุณโยมโอภาส หลีหเจริญกุล 16 กรกฎาคม 2560

16 กรกฎาคม 2560 คุณนิดน้อย ปริญโญทาร พร้อมคณะหลาน ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศ คุณโอภาส หลีหเจริญกุล เนื่องในวาระครบ 100 วันของการจากไป ขอเจตนาเจ้าภาพจงสำเร็จตามความมุ่งมาตรปราถนา จงทุกประการเทอญ

DSC_0439 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0447 DSC_0448 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0456 DSC_0457

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email