สามีจิกรรมวัดสมเด็จ 17 กรกฎาคม 2560

17 กรกฎาคม 2560 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส และวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เดินทางไปเยี่ยมวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และวัดพุทธิวงศมุนี และถือโอกาสกระทำสามีจิกรรมเจ้าอาวาสทั้ง 2 แห่งด้วย

2017-07-18_15-10-53 2017-07-18_15-12-26 2017-07-18_15-14-26 2017-07-18_15-14-46 2017-07-18_15-15-45 2017-07-18_15-16-03 2017-07-18_15-18-36 2017-07-18_15-19-21 2017-07-18_15-20-41 2017-07-18_15-20-59 2017-07-18_15-21-55 2017-07-18_15-22-41

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email