เทศน์พระสุวรรณสาม 24 กรกฎาคม 2560

24 กรกฎาคม 2560 ขออนุโมทนาเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระสุวรรณสาม (เมตตาบารมี) โดยคุณชุติมา เจ้า คุณชลิดา เชาว์ธรรม และสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกท่าน

2017-07-23_19-07-26 2017-07-23_19-08-10 2017-07-23_19-09-49 2017-07-23_19-10-26 2017-07-23_19-13-07 2017-07-23_19-13-42 2017-07-23_19-14-57 2017-07-23_19-15-35 2017-07-23_19-16-03 2017-07-23_19-17-08 2017-07-23_19-17-22 2017-07-23_19-20-12 2017-07-23_19-21-23 2017-07-23_19-23-44 2017-07-23_19-24-36 2017-07-23_19-25-37 2017-07-23_19-30-28 2017-07-23_19-32-02 2017-07-23_19-36-05 2017-07-23_19-38-03 2017-07-23_19-38-25 2017-07-23_19-39-00 2017-07-23_19-39-17 2017-07-23_19-39-51 2017-07-23_19-40-50 2017-07-23_19-49-32

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email