งานทำบุุญวันแม่ ประจำปี 2560 (6 สิงหาคม 2560)

6 สิงหาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานทำบุญวันแม่ ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีกงสุล ร้อยโทหญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นประธานเปิดงาน คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานจัดงาน คุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ และคุณชุติมา เจ้า เป็นประธานทอดผ้าป่า มีสาธุชนร่วมงานประมาณ 350 ท่าน มีโรงทานอาหารร่วมบุญออกโรงทานอาหาร 10 โรง ขออนุโมทนาผู้มีส่วนแห่งบุญนี้กันทุกคน สาธุ

DSC_0641 DSC_0644 DSC_0645 DSC_0647 DSC_0651 DSC_0654 DSC_0655 DSC_0659 DSC_0660 DSC_0663 DSC_0664 DSC_0665 DSC_0666 DSC_0669 DSC_0671 DSC_0673 DSC_0674 DSC_0675 DSC_0678 DSC_0680 DSC_0681 DSC_0682 DSC_0687 DSC_0689 DSC_0690 DSC_0693 DSC_0695 DSC_0711 DSC_0716 DSC_0718 DSC_0720 DSC_0721 DSC_0722 DSC_0723 DSC_0726 DSC_0739 DSC_0743 DSC_0744 DSC_0748 DSC_0754 DSC_0756 DSC_0760 DSC_0763

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email