เปิดเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

13 สิงหาคม 2560 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส ซึ่งมีนักเรียนสัปดาห์แรก 11 คน โดยทางวัดจะจัดสอน ก่อนคณะครูจะเดินทางมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ ญาติโยมท่านใดสนใจนำบุตรหลานมาเรียน ติดต่อสอบถามได้ที่วัดสุทธาวาส เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.30 am – 15.00 pm

DSC_1007 DSC_1008 DSC_1009 DSC_1011 DSC_1012 DSC_1013 DSC_1015 DSC_1018 DSC_1019 DSC_1020 DSC_1021 DSC_1022 DSC_1023 DSC_1024 DSC_1027 DSC_1028 DSC_1030 DSC_1034 DSC_1036 DSC_1037 DSC_1038 DSC_1041 DSC_1043 DSC_1044 DSC_1046 DSC_1047 DSC_1051 DSC_1052

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email