ประชุมเปิดสอนบาลีปี 2560-2561 (16 สิงหาคม 2560)

16 สิงหาคม 2560 พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา และ เจ้าอาวาสในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ โดยมีพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ปล่าวเปิดการประชุม พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ฯ ประธานฝ่ายการศึกษา อำนวยการประชุม เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา และวางแผนเตรียมการจัดการศึกษาบาลีประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นปีที่ 4 ของการเปิดสอนและจัดสอบบาลีในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 รูป

DSC_1081 DSC_1084 DSC_1085 DSC_1088 DSC_1090 DSC_1093 DSC_1095 DSC_1096 DSC_1097 DSC_1099 DSC_1100 DSC_1101 DSC_1102 DSC_1103 DSC_1105 DSC_1107 DSC_1108 DSC_1109 DSC_1110 DSC_1112 DSC_1117 DSC_1123 DSC_1126 DSC_1133 DSC_1135 DSC_1136 DSC_1139 DSC_1141 DSC_1142 DSC_1143 DSC_1144 DSC_1145 DSC_1147 DSC_1148 DSC_1153 DSC_1159 DSC_1160 DSC_1163 DSC_1167 DSC_1168 DSC_1173 DSC_1174 DSC_1175 DSC_1177

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email