สาธุชนมาทำบุญถวายเพล 20 สิงหาคม 2560

20 สิงหาคม 2560 ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ และเด็กนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ได้เรียนรู้ความเป็นพุทธศาสนิกชนตามแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มาวัด คือมาเรียนรู้ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ

DSC_1231 DSC_1232 DSC_1233 DSC_1234 DSC_1236 DSC_1245 DSC_1246 DSC_1247 DSC_1248 DSC_1249 DSC_1250 DSC_1251 DSC_1252 DSC_1254 DSC_1255 DSC_1256 DSC_1257 DSC_1259

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email