เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ พระภูริทัต 20 สิงหาคม 2560

20 สิงหาคม 2560 ขออนุโมทนาคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ และลูกหลาน คุณศักดา คุณอมรรัตน์ สุวรรณากร และคณะ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์พระภูริทัต (ศีลบารมี) อดีตชาติพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพระภูริทัต

DSC_1268 DSC_1269 DSC_1270 DSC_1271 DSC_1272 DSC_1273 DSC_1275 DSC_1278 DSC_1282 DSC_1284 DSC_1285 DSC_1287 DSC_1288 DSC_1293 DSC_1294 DSC_1295 DSC_1296 DSC_1299 DSC_1302 DSC_1308 DSC_1309 DSC_1311 DSC_1314 DSC_1315 DSC_1324 DSC_1325

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email