โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560

20 สิงหาคม 2560 บรรยากาศการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุทธาวาส ในการเปิดเรียนเปิดสอนในสัปดาห์ที่ 2 เด้กๆและผู้ปกครองมาเรียนหนังสือและร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสทั้ง 8 รูป

DSC_1185 DSC_1186 DSC_1189 DSC_1191 DSC_1193 DSC_1194 DSC_1195 DSC_1197 DSC_1198 DSC_1201 DSC_1202 DSC_1206 DSC_1212 DSC_1213 DSC_1214 DSC_1216 DSC_1217 DSC_1219 DSC_1221 DSC_1223 DSC_1224 DSC_1229 DSC_1230 DSC_1261 DSC_1263 DSC_1266 DSC_1267 DSC_1327 DSC_1334 DSC_1337 DSC_1338 DSC_1339 DSC_1342 DSC_1343 DSC_1345 DSC_1346 DSC_1348 DSC_1352 DSC_1354

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email