อบรมบาลีสัญจรสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2560

1 กันยายน 2560 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมบาลีสัญจรสัปดาห์ที่ 1 ประจำปีการศึกษาใหม่ 2560-2561 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 25 รูป/คน พระเดชพระคุรพระวิเทศธรรมคุณ ประธานฝ่ายการศึกษาเป็นประธานปิดการอบรม ขออนุโมทนาคณะครูและนักเรียน ผู้มีใจใฝ่ศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกันทุกท่านทุกรูป

DSC_1486 DSC_1490 DSC_1503 DSC_1505 DSC_1507 DSC_1511 DSC_1515 DSC_1517 DSC_1518 DSC_1519 DSC_1520 DSC_1524 DSC_1525 DSC_1531 DSC_1533 DSC_1537 DSC_1544 DSC_1546 DSC_1547 DSC_1549 DSC_1550 DSC_1555 DSC_1559 DSC_1561 DSC_1563 DSC_1568 DSC_1569 DSC_1572 DSC_1577 DSC_1583 DSC_1587 DSC_1588 DSC_1591 DSC_1593 DSC_1594 DSC_1599 DSC_1601 DSC_1604 DSC_1607 DSC_1608

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email