สาธุชนมาทำบุญ 4 กันยายน 2560

4 กันยายน 2560 โยมแดง โยมจูน โยมชาลิสา และญาติโยมอีกหลายท่าน มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ

DSC_1875 DSC_1877 DSC_1878 DSC_1879 DSC_1880 DSC_1882 DSC_1883 DSC_1884 DSC_1885 DSC_1886 DSC_1889 DSC_1890 DSC_1891 DSC_1892 DSC_1893

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email