โยมมาทำบุญวันเกิด 11 กันยายน 2560

11 กันยายน 2560 ขออนุโมทนาคุณกนกวรรณ บุญมี คุณนันทวรรณ บุญมี คุณกรีศักดิ์ ชิมิ คุณไววรรณ ออสบอน คุณชาลิสา ทองดี คุณบาส คุณแดง ที่ได้มาทำบุญวันเกิด ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง เจ้าภาพทุกท่านทุกคน สาธุ

DSC_2033 DSC_2034 DSC_2035 DSC_2036 DSC_2037 DSC_2038 DSC_2039 DSC_2040 DSC_2041 DSC_2042 DSC_2043 DSC_2044 DSC_2045 DSC_2046 DSC_2047 DSC_2048 DSC_2049 DSC_2050 DSC_2051 DSC_2052

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email