เทศน์พระเวสสันดร 24 กันยายน 2560

24 กันยายน 2560 ขออนุโมทนาเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก วัดสุทธาวาส ประจำปี 2560 ทุกท่านทุกคณะ ในการเทศนามหาชาติประจำปี 2560 ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 ในปีนี้ ขอพลานิสงสืการฟังธรรมในครั้งนี้ จงเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกท่านได้บังเกิดและได้ดวงตาเห็นธรรม ในแผ่นดินพระศรีอาริยเมตไตย ตามความในฎีกาพระมาลัยสูตรทุกท่านทุกคน สาธุ

DSC_2679 DSC_2681 DSC_2682 DSC_2685 DSC_2696 DSC_2697 DSC_2699 DSC_2703 DSC_2708 DSC_2719 DSC_2721 DSC_2725 DSC_2732 DSC_2735 DSC_2746 DSC_2749 DSC_2751 DSC_2753 DSC_2754 DSC_2755 DSC_2756 DSC_2757 DSC_2758 DSC_2759 DSC_2762 DSC_2764 DSC_2765 DSC_2766 DSC_2770 DSC_2781

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email