Archive | 10/11/2017
22406434_495559384151374_1810090077156456400_n

ต้อนรับครูอาสา วัดสุทธาวาส 10 ตุลาคม 2560

10 ตุลาคม 2560 ขอต้อนรับคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี คุณครูสุพิชญา นากา (ครูมุก) ศุภวรรณ คำเภา (ครูแคท) โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 สู่โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยความยินดี😁😃😃 โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส เปิดรับสมัคร นักเรียน อายุ 5-15 ปี และผู้สูงอายุไม่จำกัดอายุ วิชาที่เปิดสอน 4 วิชา 1.วิชาพระพุทธศาสนา 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาแกะสลัก 4. วิชารำไทย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ิถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ติดต่อพระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร โทร 951-565-3101 เบอร์วัดสุทธาวาส 951-360-3795, 951-360-3495

Read more
22366471_495563994150913_5459220138622461582_n

Thai Coconut by Kozy Korner เลี้ยงอาหารต้อนรับครูใหม่ 10 ตุลาคม 2560

10 ตุลาคม 2560 ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณนฤมล หงษ์ทอง เจ้าของร้านอาหาร Thai Coconut by Kozy Korner และพนักงานทุกคน ได้เลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับ คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 มาสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และคณะครูอาสาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยู เอส เอ ที่ไปร่วมต้อนรับด้วย พร้อมทั้งได้อวยพรวันเกิดพร้อมเค้กในวันเกิดคุณนฤมลด้วย ขอให้มีความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรืองในชีวิต หน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดให้สมดังใจปราถนาทุกประการด้วยตลอดกาลนานเทอญ

Read more