ต้อนรับครูอาสา วัดสุทธาวาส 10 ตุลาคม 2560

10 ตุลาคม 2560 ขอต้อนรับคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี คุณครูสุพิชญา นากา (ครูมุก) ศุภวรรณ คำเภา (ครูแคท) โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 สู่โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยความยินดี😁😃😃 โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส เปิดรับสมัคร นักเรียน อายุ 5-15 ปี และผู้สูงอายุไม่จำกัดอายุ วิชาที่เปิดสอน 4 วิชา 1.วิชาพระพุทธศาสนา 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาแกะสลัก 4. วิชารำไทย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ิถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ติดต่อพระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร โทร 951-565-3101 เบอร์วัดสุทธาวาส 951-360-3795, 951-360-3495

22365322_495559380818041_7365409869699117037_n 22365439_495559387484707_1271531724136692326_n 22405951_495559464151366_3267926108476284062_n 22406434_495559384151374_1810090077156456400_n

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email