กฐินพระราชทาน ปี 2560 13 ตุลาคม 2560

15 ตุลาคม 2560 ขออนุโมทนาคุณสุเทพ คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ ประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และคณะผู้ร่วมบุญ ประธานร่วมทอดผ้าพระกฐิน คุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ และลูกหลาน คุณแอนนา มิสเตอร์รัสเชลล์ คุณลินดา ชินน์ คุณซูชี่ สตีเวนสัน คุณชุติมา เจ้า คุณสุชาดา โสระมากิ คุณสำราญ คุณรัชนี นิ่มขำ คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร และประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน คุณนิดน้อย คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณนฤมล หงษ์ทอง และเจ้าภาพโรงทานอาหารทั้ง 18 เจ้าภาพ ขออนุโมทนากับทุกเจ้าภาพ และสาธุชนทุกท่านทุกคณะมา ณ โอกาสนี้

DSC_2977 DSC_2979 DSC_2980 DSC_2981 DSC_2982 DSC_2983 DSC_2984 DSC_2985 DSC_2986 DSC_2988 DSC_2990 DSC_2991 DSC_2996 DSC_2997 DSC_2998 DSC_3000 DSC_3003 DSC_3004 DSC_3007 DSC_3009 DSC_3010 DSC_3015 DSC_3043 DSC_3044 DSC_3046 DSC_3048 DSC_3049 DSC_3052 DSC_3055 DSC_3056 DSC_3061 DSC_3062 DSC_3063 DSC_3064 DSC_3068 DSC_3069 DSC_3074 DSC_3075 DSC_3076 DSC_3078 DSC_3079 DSC_3080 DSC_3086 DSC_3087 DSC_3089 DSC_3090 DSC_3098 DSC_3101 DSC_3112 DSC_3113 DSC_3114 DSC_3120 DSC_3121 DSC_3128 DSC_3131 DSC_3132

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email