บำเพ็ญกุศล 1 ปี สวรรคต 16 ตุลาคม 2560

13 ตุลาคม 2560 ท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ นำคณะพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบ 1 ปี การสวรรคต อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในงานดังกล่าว มีพสกนิการไทยร่วมพิธีกว่า 120 คน

DSC_2872 DSC_2883 DSC_2884 DSC_2885 DSC_2886 DSC_2887 DSC_2888 DSC_2890 DSC_2892 DSC_2894 DSC_2895 DSC_2896 DSC_2899 DSC_2900 DSC_2902 DSC_2903 DSC_2904 DSC_2905 DSC_2906 DSC_2907 DSC_2909 DSC_2910 DSC_2911 DSC_2912 DSC_2913 DSC_2914 DSC_2915 DSC_2916 DSC_2917 DSC_2918 DSC_2919 DSC_2920 DSC_2922 DSC_2924 DSC_2925 DSC_2928 DSC_2930 DSC_2931

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email