งานบุญวันพ่อวัดสุทธาวาส ปี 2560

3 ธันวาคม 2560 ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมงานบุญวันพ่อ วัดสุทธาวาส ทุกคนทุกคณะ นำโดยคุณอำนวย คุณศิริวรรณ ลายทิพย์ ประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ เนื่องในงานวันพ่อวันนี้ ตลอดจนถึงสาธุชนเจ้าภาพโรงทานอาหารทุกคณะ ที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ เพื่อสำนึกในพระคุณพ่อกันทุกท่านทุกคน สาธุ

DSC_4211 DSC_4215 DSC_4221 DSC_4227 DSC_4245 DSC_4250 DSC_4251 DSC_4256 DSC_4276 DSC_4282 DSC_4290 DSC_4297 DSC_4306 DSC_4311 DSC_4315 DSC_4333 DSC_4356 DSC_4361 DSC_4364 DSC_4377 DSC_4381 DSC_4384 DSC_4386 DSC_4415 DSC_4418 DSC_4421 DSC_4425 DSC_4430 DSC_4433 DSC_4434 DSC_4436 DSC_4442 DSC_4451 DSC_4455 DSC_4476 DSC_4481 DSC_4485 DSC_4488 DSC_4491 DSC_4501 DSC_4511 DSC_4515 DSC_4520 DSC_4529 DSC_4536 DSC_4538 DSC_4547 DSC_4551 DSC_4571 DSC_4575

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email