อบรมบาลีสัญจรสัปดาห์ที่ 6

29 พฤศจิกายน 2560 พิธีเปิดการอบรมบาลีสัญจรรอบ 1 เดือน 3 วัน. ณ วัดศรีเจริญธรรม และ วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 28-29-30 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะวิทยากร 5 รูป นักเรียน 8 รูป กราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม วัดโพธิญาณ และเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในเขตลาสเวกัส ที่ได้ถวายความสะดวกเรื่องที่พักและเรื่องอาหาร ตลอดจนถึงสาธุชนทุกคนทุกท่าน ในความเมตตาและถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นมา ณ โอกาสนี้

7583946800_IMG_5778 7583946800_IMG_5783 7583946800_IMG_5784 7583946800_IMG_5790 7583946800_IMG_5806 7583946800_IMG_5807 7583946800_IMG_5810 7583946800_IMG_5811 7583946800_IMG_5842 7583946800_IMG_5846 7583946800_IMG_5851 7583946800_IMG_5857 7583946800_IMG_5860 7583946800_IMG_5863 7583946800_IMG_5864 7583946800_IMG_5866 7583946800_IMG_5867 7583946800_IMG_5870 7583946800_IMG_5877 7583946800_IMG_5883 7583946800_IMG_5886 7583946800_IMG_5890 7583946800_IMG_5891 7583946800_IMG_5893 7583946800_IMG_5894 7583946800_IMG_5897 7583946800_IMG_5900

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email