ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ December 13, 2017

13 ธันวาคม 2560 วัดสุทธาวาสกำลังติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานที่กุฎี ศาลาบุญ และ รัตนอุโบสถศาลา เพื่อชดเชยการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนี้ประมาณ 1 แสนเหรียญสำหรับค่าอุปกรณ์และการติดตั้ง ขออนุโมทนากับญาติโยมผู้อุปถัมภ์วัดทุกท่านทุกคน สาธุ

DSC_4602 DSC_4603 DSC_4604 DSC_4605 DSC_4606 DSC_4607 DSC_4608 DSC_4609 DSC_4610 DSC_4611 DSC_4613 DSC_4614 DSC_4615 DSC_4616 DSC_4617 DSC_4618 DSC_4619 DSC_4620 DSC_4621 DSC_4624 DSC_4625 DSC_4626 DSC_4627 DSC_4628 DSC_4629 DSC_4630 DSC_4631 DSC_4632 DSC_4634 DSC_4635 DSC_4638 DSC_4639 DSC_4640 DSC_4642 DSC_4644 DSC_4646 DSC_4647 DSC_4648 DSC_4649 DSC_4654 DSC_4655 DSC_4657

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email