บาลีสัญจรรอบ 1 เดือน ครั้งที่ 4 (12-13-14 ธันวาคม 2560)

12 ธันวาคม 2560 บรรยากาศการอบรมบาลีสัญจรรอบ 1 เดือน ครั้งที่ 4 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยการอบรมจัดขึ้น 3 วัน คือ 12-13-14 ธันวาคม 2560 สาธุชนท่านใดประสงค์จะมาร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะครูและนักเรียน สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา 10.00-11.50 am โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 20 รูป

IMG_1869 IMG_1875 IMG_1879 IMG_1903 IMG_1905 IMG_1914 IMG_1915 IMG_1919 IMG_1921 IMG_1928 IMG_1930 IMG_1931 IMG_1933 IMG_1935 IMG_1954 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1968 IMG_1976 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1994 IMG_1997 IMG_2001 IMG_2003 IMG_2005 IMG_2012 IMG_2013 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2018 IMG_2022 IMG_2024 IMG_2027

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email