อบรมบาลีสัญจรสัปดาห์ที่ 7

8 ธันวาคม 2560 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมบาลีสัญจรรอบสัปดาห์ที่ 7 ณ วัดชาวพุทธ เมืองซานเบินนาดิโน่ โดยมีพระครูสุนทรธรรมสาธิต ประธานสงฆ์ พระครูสมุห์ละมัย ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ พร้อมสาธุชนชาววัดชาวพุทธ ถวายการต้อนรับคณะครูและนักเรียนอย่างอบอุ่น ขอกราบอนุโมทนา และขอบคุณเจ้าภาพผู้ให้การอุปถัมภ์สถานที่และภัตตาหารในการอบรมครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สาธุ

IMG_1617 IMG_1625 IMG_1629 IMG_1638 IMG_1642 IMG_1656 IMG_1660 IMG_1669 IMG_1674 IMG_1682 IMG_1688 IMG_1690 IMG_1692 IMG_1696 IMG_1697 IMG_1700 IMG_1704 IMG_1708 IMG_1713 IMG_1758 IMG_1761 IMG_1768 IMG_1773 IMG_1776 IMG_1780 IMG_1781 IMG_1787 IMG_1789 IMG_1791 IMG_1795 IMG_1798 IMG_1799 IMG_1801 IMG_1803 IMG_1810 IMG_1811 IMG_1813 IMG_1820 IMG_1824 IMG_1825 IMG_1826 IMG_1830 IMG_1833

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email