ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561

1 มกราคม 2561 อนุโมทนาบุญกับคุณโยมสุชาดา โสระมากิ
พร้องลูกๆ ประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 และคณะศรัทธาสาธุชน ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซค์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งการงานและการเงิน สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2561 และตลอดกาลนาน เทอญ

DSC_4715 DSC_4716 DSC_4718 DSC_4721 DSC_4722 DSC_4724 DSC_4725 DSC_4728 DSC_4741 DSC_4743 DSC_4745 DSC_4747 DSC_4748 DSC_4749 DSC_4751 DSC_4752 DSC_4753 DSC_4754 DSC_4755 DSC_4756 DSC_4757

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email