บาลีสัญจรรายสัปดาห์ครั้งที่ 10 (19 มกราคม 2561)

19 มกราคม 2561 โครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ 2 สัปดาห์ครั้งที่ 10 ณ วัดสุทธาวาส โดยมี พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 3 เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมดคงการดังนี้ คณะผู้บริหาร 2 รูป ครู 6 รูป นักเรียน 10 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 3 ท่าน สาธุชนมาเลี้ยงภัตตาหารเพล 30 ท่าน

DSC_4912 DSC_4913 DSC_4914 DSC_4915 DSC_4916 DSC_4917 DSC_4918 DSC_4920 DSC_4921 DSC_4923 DSC_4924 DSC_4927 DSC_4933 DSC_4934 DSC_4935 DSC_4936 DSC_4938 DSC_4939 DSC_4940 DSC_4941 DSC_4942 DSC_4944 DSC_4945

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email