บาลีสัญจรรายสัปดาห์ครั้งที่ 9 (5 ธันวาคม 2561)

5 มกราคม 2561 โครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ 2 สัปดาห์ครั้งที่ 9 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 3 เป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรม พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิสีโล เลขานุการวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นผู้กล่าวถวายรายงาน แทนเจ้าอาวาส กราบขอบพระคุณพระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่าน ที่ได้มาร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะครูและนักเรียนDSC_4767 DSC_4769 DSC_4777 DSC_4779 DSC_4782 DSC_4783 DSC_4786 DSC_4789 DSC_4792 DSC_4796 DSC_4797 DSC_4799 DSC_4802 DSC_4803 DSC_4804 DSC_4809 DSC_4815 DSC_4822 DSC_4826 DSC_4827 DSC_4828 DSC_4829 DSC_4833 DSC_4835 DSC_4839 DSC_4844 DSC_4846 DSC_4848 DSC_4849 DSC_4850 DSC_4854 DSC_4856 DSC_4865 DSC_4871 DSC_4872 DSC_4873 DSC_4875 DSC_4877 DSC_4879 DSC_4881 DSC_4882 DSC_4883 DSC_4885 DSC_4890 DSC_4892 DSC_4895 DSC_4897

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email