โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561

21 มกราคม 2561 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส จัดกิจกรรมนันทนาการ และการฝึกสมาธิ ก่อนและหลังเข้าเรียนเสมอ นอกจากการสอนภาษาไทย พระพุทธศาสนา ก็นำเด็กๆใส่บาตรพระอาจารย์ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนลูกหลานไทยในสหรัฐอเมริกา

26903758_538617133178932_8967118019949093341_n 26904286_538617116512267_8906716285267355634_n 26904403_538616993178946_7034655888069354353_n 26907785_538617006512278_5661370526027690029_n 26992455_538617253178920_6623201429029279805_n 26992741_538617216512257_2943987851239282880_n 26993940_538617056512273_2054561111816787130_n 26994019_538616963178949_4020213577495964818_n 26994092_538616893178956_6113254795804829561_n (1) 26994092_538616893178956_6113254795804829561_n 27067026_538617089845603_6770422840600362471_n 27067153_538617229845589_5401538941556936235_n

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email