Archive | Events RSS feed for this section
DSC_0302

วัดพระธรรมกาย มาทำสามีจิกรรม 14 กรกฎาคม 2560

14 กรกฎาคม 2560 คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจำนวน ๙ รูป นำโดยพระครูโสตถิธรรมวิเทศ รองเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เข้าทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงเข้าพรรษา

Read more
2017-07-13_17-21-22

วัดพุทธจักร มาสามีจิกรรม 13 กรกฎาคม 2560

13 กรกฎาคม 2560 พระครูวิเทศวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ พร้อมคณะพระสงฆ์รวม 3 รูป มากราบคารวะทำสามีจิกรรมในระหว่างต้นเข้าพรรษา พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560

Read more
DSC_8829

อนุโมเจ้าภาพค่ายานพาหนะ 26 มิถุนายน 2560

26 มิถุนายน 2560 ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารเพล และ เจ้าภาพถวายค่ายานพาหนะ คณะครูและนักเรียนบาลี ผู้เข้าอบรมก่อนสอบรอบที่ 2 ณ วัดสุทธาวาส จำนวน 18 รูป ผู้สนับสนุนการเรียนพระธรรม ได้ชื่อว่าบูชาพระธรรม ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพไว้ ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more
DSC_8377

ทำบุญวันเกิด 92 ปี คุณยายสมจิตร 15 มิถุนายน 2560

15 มิถุนายน 2560 ขออนุโมทนาคุณยายสมจิตร ทองโสภิต ทำบุญอายุครบ 92 ปี โดยมีคณะลูกหลานเหลน ญาติมิตร ร่วมทำบุญถวายเพล แด่คณะสงห์จำนวน 14 รูป ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอคุณยายสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อายุครบ 120 ปี อยู่เป็นขวัญกำลังใจลูกหลาน และกำลังพระศาสนาตลอดไป สาธุ

Read more
DSC_8030

งานศพหลวงตาประทีป 10 มิถุนายน 2560

10 มิถุนายน 2560 (ภาคค่ำ) สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพ พระครูเกษมศาสนวิเทศ (หลวงตาประทีป เขมปทีโป) ณ อุโบสถศาลา วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ พระราชธรรมวิเทศ พระราชญาณโกศล พระวิเทศธรรมคุณ และคณะสงฆ์ในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ร่วมงานกว่า 40 รูป  

Read more
DSC_7925

ทำบุญ 50 วันคุณจอห์น 10 มิถุนายน 2560

10 มิถุนายน 2560 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส สวดพระพุทธมนต์งานทำบุญ 50 วัน อุทิศดวงวิญญาณคุณจอห์น ผู้มีน้ำใจช่วยเหลือกิจการงานของวัดสุทธาวาส ด้วยความยินดีเสมอมา

Read more
DSC_7794

งานบุญวิสาขบูชา 14 พฤษภาคม 2560

14 พฤษภาคม 2560 งานบุญวันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชารำลึก วัดสุทธาวาส ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยในงานมีท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส นายธานี แสงรัตน์ พร้อมภริยา เป็นประธานฝ่ายบ้านเมือง คุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ ประธานจัดงานและประธานทอดผ้าป่าทิศกลาง คุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ คุณเล็ก ลิ้มทวีมงคล ประธานทอดผ้าป่าทิศตะวันออก คุณสุภาพร เจียรวนนท์ ประธานทอดผ้าป่าทิศเหนือ โดยในงานมีเจ้าภาพโรงทาน 13 เจ้าภาพ มีสาธุชนร่วมงานประมาณ 250 คน

Read more
DSC_7657

โยมนฤมล หงษ์ทอง ทำบุญร้าน 9 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560 คุณโยมนฤมล หงษ์ทอง ร้าน Coconut Thai Restaurant ทำบุญน้านประจำปี นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอเจ้าภาพและบริวารเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองตลอดไป สาธุ

Read more
DSC_6350

ฉันเพลร้าน เรณูนคร 23 เมษายน 2560

23 เมษายน 2560 ขออนุโมทนาร้านเรณูนคร ที่ได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ไปเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญประจำปีร้าน เป็นปีที่ 19 ของการนิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสไปเจริญพระพุทธมนต์ นับว่าเจ้าภาพมีความมั่นคงในบุญในกุศลมาอย่างมั่นคงยาวนาน ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองของร้าน ขอเจ้าภาพและบริวารผู้ร่วมทำบุญซื้อโต๊ะไว้ใช้ประจำในรัตนอุโบสถศาลาทุกท่าน อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่พึ่งของลูกหลาน และพระศาสนาสืบไปตราบนานเ่ท่านาน สาธุ

Read more
DSC_6205

งานบุญสงกรานต์ วัดสุทธาวาส 9 เมษายน 2560

9 เมษายน 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวรวิทย์ คุณสุรี ศรีเมือง เป็นประธานทอดผ้าป่า คุณถนอมสิน อัลภาชน์ เป็นรองประธาน มีสาธุชนร่วมงานบุญกว่า 350 คน โดยมีโรงทานร่วมออกบุญอาหารโรงทานกว่า 9 ร้าน เพื่อร่วมสร้างทานบารมี ในการระดมทุนสร้างโรงทานดังกล่าว ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านทุกคนทุกคณะ ขอคำว่าอดอยาก คำว่ายากแค้น คำว่าต่ำกว่าคน จนกว่าใคร อย่าได้พานพบ ทุกภพทุกชาติไป ตราบเข้าถึงพระนิพพาน ทุกคนทุกท่าน สาธุ

Read more
DSC_3998

สมโภชวัดครบ 20 ปี 5 มีนาคม 2560

5 มีนาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี เปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน และพิธีตั้งสมณศักดิ์ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร พระใบฎีกาทวีสิน จารุวํโส สาธุชนร่วมบุญกว่า 250 คน โดยมีร้อยโทกรรภิรม กงสุล ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธี คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่าง คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานเปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวี Falcone เป็นประธานมุทิตา คุณชุติมา เจ้า เป็นประธานฟังธรรม ขออนุโมทนาร้านอาหารโรงทานทุกร้าน และเจ้าภาพที่มาร่วมบุญทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
16864287_1408268635874320_4578212978629570141_n

งานมุทิตาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย 19 กุมภาพันธ์ 2560

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ ในฐานะรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์-พัดยศ และพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี. โดยมีพระมหาเถระและสาธุชนร่วมบุญกันอย่างอบอุ่น

Read more
DSC_3615

อนุโมทนาสังฆราชองค์ใหม่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส อเมริกา นำสาธุชนประกอบพิธีถวายพรอนุโมทนา อ่านโองการแต่งตั้ง ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

Read more
DSC_3558

งานบุญวันมาฆบูชา 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานทำบุญวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม มีสาธุชนร่วมบุญกว่า 300 คน โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน และเจ้าภาพร้านอาหารร่วมออกโรงทานกว่า 10 ร้าน ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกคณะไว้ ณ โอกาสนี้

Read more
DSC_3518

ชาวเวียดนามมาทำบุญ 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560 สาธุชนชาวเวียดนามมาทำบุญ กราบพระ ณ รัตนอุโบสถศาลา จำนวน 120 คน เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Read more
DSC_3323

คุณผุสดี เอื้อเฟื้อ Hot Pepper มาทำบุญให้คุณแม่ 31 มกราคม 2560

31 มกราคม 2560 คุณโยมผุสดี เอื้อเฟื้อ สมาชิกวง Hot Pepper มาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้คุณแม่ที่ล่วงลับ หลังจากกลับมาจากประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะจัดคอนเสริตในอีกไม่นานนี้ ขออนุโมทนากับคุณโยมและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ สาธุ

Read more
16195382_1945846608981116_1227512711737405284_n

สงฆ์ไทยทำบุญ 100 วันพ่อหลวง 22 มกราคม 2560

22 มกราคม 2560 พสกนิการชาวไทย นำโดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส และคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหลวงพ่อใหญ่วัดไทย พระเทพมงคลวิเทศ ร่วมบำเพ็ญบุญพิธี สตมวาร ครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชการลที่ 9 โดยมีเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะรัฐตะวันตก-ใต้ ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ เป็นประธานนำสวดพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถ วัดไทยลอสแองเจลิส มีคณะสงฆ์ร่วมพิธี 44 รูป สาธุชนกว่า 150 ท่าน

Read more
DSC_3289

พิธีทำบุญ 100 วัน รัชกาลที่ 9 วันที่ 21 มกราคม 2560

21 มกราคม 2560 วันนี้วัดสุทธาวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ๋หัว พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร โดยมีคุณโยมนฤมล หงษ์ทอง คุณโยมวรวี ฟาโคเน่ คุณโยมพิศมัย กอร์แมน เป็นเจ้าภาพพระสวด และสาธุชนประมาณ 30 ท่าน ร่วมงานบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคณะ ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานบุญกันในวันนี้ สาธุ

Read more
DSC_3246

โยมมาทำบุญถวายเพล 16 มกราคม 2560

16 มกราคม 2560 เพลวันนี้ โยมชาลิสา โยมแตงร้าน โยมประกาย โยมอำภา โยมตุ๊ โยมสุชาดา และเจ้าภาพทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส จำนวน 6 รูป ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา สัมมาปฏิบัติมา ณ โิอกาสนี้ คำว่าอดอยาก คำว่ายากจน คำว่าต่ำกว่าคน จนกว่าใคร ขออย่าได้พานพบ ทุกภพทุกชาติไป ตราบเข้าถึงพระนิพพาน สาธุ

Read more
DSC_3151

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง 12 มกราคม 2560

12 มกราคม 2560 พิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส โดยคณะกรรมการอบรมบาลีสัญจรสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รอบ 1 เดือนครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11-12 มกราคม 2560 โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ และคณะครูผู้สอนบาลี พร้อมสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการนี้มีพระครูรัตนปัญญาวิเทศ เป็นตังแทนนักเรียนบาลี นำสวดพระพุทธมนต์ในพิธีดังกล่าว

Read more