DSC_7925

ทำบุญ 50 วันคุณจอห์น 10 มิถุนายน 2560

10 มิถุนายน 2560 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส สวดพระพุทธมนต์งานทำบุญ 50 วัน อุทิศดวงวิญญาณคุณจอห์น ผู้มีน้ำใจช่วยเหลือกิจการงานของวัดสุทธาวาส ด้วยความยินดีเสมอมา

Read more
DSC_7871

พระเถระเมืองเหนือมาพักวัด 26-27 พฤษภาคม 2560

26-28 พฤษภาคม 2560 คณะพระเถระจากเมืองเหนือนำโดยเจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ดร.พระมหาบุญชิต อติธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และพระเถระจากเมืองน่าน พะเยา ลำปาง รวม 8 รูป ได้มาแวะพัก ณ วัดสุทธาวาส เป็นเวลา 3 วัน ก่อนเดินทางไปร่วมงานประชุมที่วัดมงคลรัตนราราม เมืองแทมป้า ขออนุโมทนาสาธุชนที่ได้ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more
18813150_1491485120872881_8972976313192589976_n

งานถวายเพลิงศพพระครูวิมลศีลาภิรมย์ 28 พฤษภาคม 2560

28 พฤษภาคม 2560พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๓ แสดงพระธรรมเทศนา ในงานฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระครูวิมลศีลาภิรมย์ (หลวงพ่อเมี่ยง) ณ วัดพระวิเทศธรรมรังษี เมืองซาไลน่า รัฐแคนซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และยังได้เป็นผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มอบปัจจัยสงเคราะห์ช่วยเหลือวัดที่มีพระธรรมทูตมรณภาพอีกด้วย

Read more
18697993_1484791144875612_6571951405594911009_n

สอบบาลีปี 2560 วันที่ 20-21-22 พฤษภาคม 2560

ภาพการสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2560 โดย พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าสำนักสอบ วัดไทยลอสแองเจลิส พระเทพพุทธิวิเทศ เจ้าสำนักเรียน ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระราชธรรมวิเทศ พระราชพุทธิวิเทศ พร้อมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา พระวิเทศธรรมคุณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 พระมหาเถระจากประเทศไทย นำโดย พระเทพปริยัติโมลี ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงผู้นำข้อสอบ พระอนุจร 3 รูป พระราชวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง ขอนแก่น พระมหากิจจาภัคร วัดปากน้ำภาษีเจริญ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนนาแห่งชาติ

Read more
DSC_7794

งานบุญวิสาขบูชา 14 พฤษภาคม 2560

14 พฤษภาคม 2560 งานบุญวันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชารำลึก วัดสุทธาวาส ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยในงานมีท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส นายธานี แสงรัตน์ พร้อมภริยา เป็นประธานฝ่ายบ้านเมือง คุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ ประธานจัดงานและประธานทอดผ้าป่าทิศกลาง คุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ คุณเล็ก ลิ้มทวีมงคล ประธานทอดผ้าป่าทิศตะวันออก คุณสุภาพร เจียรวนนท์ ประธานทอดผ้าป่าทิศเหนือ โดยในงานมีเจ้าภาพโรงทาน 13 เจ้าภาพ มีสาธุชนร่วมงานประมาณ 250 คน

Read more
DSC_7657

โยมนฤมล หงษ์ทอง ทำบุญร้าน 9 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560 คุณโยมนฤมล หงษ์ทอง ร้าน Coconut Thai Restaurant ทำบุญน้านประจำปี นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอเจ้าภาพและบริวารเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองตลอดไป สาธุ

Read more
DSC_7303

ฉลองเจ้าคุณพระมุนีวิเทศ 7 พฤษภาคม 2560

7 พฤษภาคม 2560 พิธีทำบุญสมโภชวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ครบ 19 ปี และทำบุญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูรัชมงคลวิเทศ ในโอกาสได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เปรียญ ในราชทินนามที่ พระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม) เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพระสงฆ์ร่วมงานมุทิตากว่า 300 รูป และสาธุชนกว่า 500 ท่านในวันงานดังกล่าว

Read more
DSC_7072

ประชุมเตรียมสอบบาลี 6 พฤษภาคม 2560

6 พฤษภาคม 2560 พระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐเมริกา ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะครูบาอาจารย์ผู้สอนบาลี สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมประชุมในวาระการเตรียมการวางแผนการจัดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 41 / 2560 ณ วัดมงคลรัตนราราม แทมป้า และการจัดการเตรียมสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2560 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันที่ 20-21-22 พฤษภาคม 2560 นี้

Read more
DSC_6800

อบรมบาลีก่อนสอบ 1-5 พฤษภาคม 2560

1-5 พฤษภาคม 2560 ภาพบรรยากาศการอบรมบาลีก่อนสอบ สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเตรียมงานทำบุญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ เจ้าคุณพระมุนีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สาราณียกรสมัชชาสงฆ์ไทย

Read more
DSC_6533

สอบธรรมศึกษา 30 เมษายน 2560

30 เมษายน 2560 ภาพบรรยากาศการสอบธรรมศึกษา และ นักธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สนามสอบวัดไทย ลอสแองเจลิส โดยมีพระเทพวิสุทธิดิลก รองเจ้าคณะภาค 13 ผจล.วัดสามพระยา เป็นประธานผู้นำข้อสอบ และคณะสงฆ์ในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ ถวายการต้อนรับ โดยพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส สถานที่จัดสอบ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประธานฝ่ายการศึกษา และพระมหาเถระในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  

Read more
DSC_6350

ฉันเพลร้าน เรณูนคร 23 เมษายน 2560

23 เมษายน 2560 ขออนุโมทนาร้านเรณูนคร ที่ได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ไปเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญประจำปีร้าน เป็นปีที่ 19 ของการนิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสไปเจริญพระพุทธมนต์ นับว่าเจ้าภาพมีความมั่นคงในบุญในกุศลมาอย่างมั่นคงยาวนาน ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองของร้าน ขอเจ้าภาพและบริวารผู้ร่วมทำบุญซื้อโต๊ะไว้ใช้ประจำในรัตนอุโบสถศาลาทุกท่าน อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่พึ่งของลูกหลาน และพระศาสนาสืบไปตราบนานเ่ท่านาน สาธุ

Read more
DSC_6289

ฉันเพลร้าน Blue Elephant Thai Cuisine 21 เมษายน 2560

21 เมษายน 2560 ขออนุโมทนาร้าน Blu Elephant Thai Cuisine นำโดยคุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ คุณพงศ์พิษณุ นรินทอง และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ถวายภัตตาหารเพลอันประณีต แด่คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ขอให้เจ้าภาพจงเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข มั่งมีเงินทอง ก้าวหน้าตลอดไป สาธุ

Read more
DSC_6205

งานบุญสงกรานต์ วัดสุทธาวาส 9 เมษายน 2560

9 เมษายน 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวรวิทย์ คุณสุรี ศรีเมือง เป็นประธานทอดผ้าป่า คุณถนอมสิน อัลภาชน์ เป็นรองประธาน มีสาธุชนร่วมงานบุญกว่า 350 คน โดยมีโรงทานร่วมออกบุญอาหารโรงทานกว่า 9 ร้าน เพื่อร่วมสร้างทานบารมี ในการระดมทุนสร้างโรงทานดังกล่าว ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านทุกคนทุกคณะ ขอคำว่าอดอยาก คำว่ายากแค้น คำว่าต่ำกว่าคน จนกว่าใคร อย่าได้พานพบ ทุกภพทุกชาติไป ตราบเข้าถึงพระนิพพาน ทุกคนทุกท่าน สาธุ

Read more
DSC_5825

บาลีสัญจรรอบ 2 อาทิตย์ ครั้งที่ 14 (7 เมษายน 2560)

7 เมษายน 2560 : การเรียนบาลีสัญจรรอบ 2 อาทิตย์ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 14 ณ วัดมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ คณะครูและนักเรียนกว่า 27 รูป ร่วมเดินทางไปเรียนบาลีสัญจรในวันดังกล่าว ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค 5 กราบขอบพระคุณท่านพระครูวิเทศวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ และคณะสงฆ์วัดมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ทุกรูป พร้อมสาธุชนชาววัดมงคลทุกท่าน ที่ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งเรื่องภัตตาหาร น้ำปานะ และที่พักอย่างสัปปายะ ในส่วนของการอบรมบาลีก่อนสอบนั้น จะเริ่มขึ้นที่ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1-18 พฤษภาคม 2560 นี

Read more
DSC_5493

บาลีสัญจรรอบเดือนครั้งที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 การอบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 5 : การเรียนบาลีสัญจรรอบ 1 เดือน ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 ณ วัดพุทธานุสรณ์ และ วัดมงคลรัตนาราม เบิกเลย์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 คณะครูและนักเรียน กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์รูปที่ 1 และ พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟราน พระครูวิเทศสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดนครธรรม และคณะสงฆ์พร้อมพุทธศาสนิกชน ที่ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งเรื่องภัตตาหารและที่พักอย่างสัปปายะ ในการอบรมบาลีก่อนสอบนั้น จะเริ่มขึ้นที่ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 1-18 พฤษภาคม 2560 นี้

Read more
DSC_5099

ปูพื้นหินอ่อนชั้นล่าง 20 มีนาคม 2560

20 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการปูพื้นหินอ่อน รัตนอุโบสถศาลาชั้นล่าง ตอนนี้งานรุดหน้าไป 50 เปอร์เซนต์ของพื้นที่แล้ว เหลือเก็บรายละเอียดตามมุมเสาและช่องทางเดิน กำหนดเสร็จต้นเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมสร้างพื้นทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
DSC_5065

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 13 ณ วัดพุทธธัมโม 17 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมบาลีสัญจรประจำสัปดาห์ครั้งที่ 13 ณ วัดพุทธธัมโม เมืองโมเลโน่ วัลเลบ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นประธานปิดการอบรม ในการณ์นี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม คณะสงฆ์วัดพุทธธัมโม และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ถวายการต้อนรับคณะครูและนักเรียนทั้ง 27 รูป ด้วยความอบอุ่น

Read more
17309893_1189644084466419_1152209981085853223_n

ปูพื้นหินอ่อนชั้นล่าง 7 มีนาคม 2560

15 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าการปูพื้นหินอ่อน ชั้นล่างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ตอนนี้งานคืบหน้ากว่า 40 % แล้ว กำลังเก็บรายละเอียดตามมุมเสา ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญการทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่างมาโดยตลอด คนละเล็กละน้อย จนงานใหญ่ใกล้สำเร็จ สาธุ

Read more
DSC_3998

สมโภชวัดครบ 20 ปี 5 มีนาคม 2560

5 มีนาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี เปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน และพิธีตั้งสมณศักดิ์ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร พระใบฎีกาทวีสิน จารุวํโส สาธุชนร่วมบุญกว่า 250 คน โดยมีร้อยโทกรรภิรม กงสุล ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธี คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างพื้นชั้นล่าง คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานเปิดแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวี Falcone เป็นประธานมุทิตา คุณชุติมา เจ้า เป็นประธานฟังธรรม ขออนุโมทนาร้านอาหารโรงทานทุกร้าน และเจ้าภาพที่มาร่วมบุญทุกท่านทุกคน สาธุ

Read more
17156044_1859585930976351_1780478743990132695_n

อบรมบาลีสัญจรครั้งที่ 12 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ 3 มีนาคม 2560

โครงการอบรมบาลีสัญจร ครั้งที่ 12 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 รูป จาก 12 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นประธาน พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ กล่าวต้อนรับ พระครูสุตธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรม เท็กซัส ถวายข้อคิดเห็นกำลังใจ และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา ของคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พะละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

Read more